Now showing items 1-20 of 46

  • Stress test και πιστοληπτική ικανότητα 

   Βρόντου, Γεωργία; Vrontou, Georgia (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-07)
   Σε αυτή την εργασία εξετάζουμε τα stress test που διεξάγονται από εποπτικές αρχές με σκοπό τον έλεγχο της ικανότητας περιφερειακών τραπεζών να υπομείνουν των αντίξοων οικονομικών συνθηκών που μπορεί να παρουσιαστούν, ...
  • Ανάλυση κινδύνου σε αποδόσεις χρηματοοικονομικών δεικτών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

   Αγουρογιάννη, Σοφία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-06)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναπτύχθηκε το θέμα του κινδύνου και της ανάλυσής του σε αποδόσεις χρηματιστηριακών δεικτών-ορόσημο χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται η έννοια, ο ...
  • Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου των επιχειρήσεων 

   Μυράτ, ΄Αγγελος (2004-12-01)
   Η παρούσα διπλωµατική εργασία αποτελεί μια προσπάθεια ανάλυσης του πιστωτικού κινδύνου των επιχειρήσεων καθώς, κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών υπάρχει μια εντυπωσιακή εξέλιξη στα μοντέλα πιστωτικού κινδύνου. Η εργασία ...
  • Ανάλυση ρίσκου και μέτρα κινδύνου με εφαρμογές στη ναυτιλία και το θαλάσσιο περιβάλλον 

   Φεράτι, Μαρία; Βολιώτης, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-03)
   Ο αντίκτυπος των ναυτικών ατυχημάτων στο περιβάλλον και οι απώλειες ανθρώπινων ζωών αυξάνουν συνεχώς τις προσδοκίες της κοινωνίας ως προς την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών. Για να ικανοποιηθούν αυτές οι προσδοκίες, έχουν ...
  • Ανάλυση χαρτοφυλακίου μετοχών στο χώρο της υγείας 

   Στράτη, Ελένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
   Η παρούσα εργασία ασχολείται τόσο με το θεωρητικό όσο και το εμπειρικό μέρος των χαρτοφυλακίων μετοχών, που προέρχονται από τον κλάδο της υγείας στην Ελλάδα. Στο πρώτο κομμάτι ουσιαστικά, παρουσιάζεται η θεωρία του ...
  • Αντιστάθμιση του επιτοκιακού κινδύνου : η περίπτωση της General Motors 

   Αδαμοπούλου, Κωνσταντίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-07)
   Ο κίνδυνος επιτοκίου αποτελεί μια μεγάλη απειλή για όλες τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα για τις τράπεζες. Μεταξύ των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του είναι και η χρήση παράγωγων προϊόντων. Στη ...
  • Αξιολόγηση αποδόσεων συλλογικών επενδύσεων βασισμένες σε κριτήρια ESG 

   Μπαμπλέκου, Ράνια (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-06)
   Οι επενδύσεις για το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ESG) αυξήθηκαν ραγδαία την τελευταία δεκαετία και το ποσό των χαρτοφυλακίων με επαγγελματική διαχείριση που έχουν ενσωματώσει βασικά στοιχεία των αξιολογήσεων ...
  • Αξιολόγηση επενδύσεων κάτω από συνθήκες κινδύνου και αβεβαιότητας 

   Εσερίδη, Άλκηστη - Ξένια (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να προσεγγίσει το πεδίο της αξιολόγησης επενδύσεων κάτω από συνθήκες κινδύνου και αβεβαιότητας, με ταυτόχρονη εξαγωγή συμπερασμάτων για το βαθμό στον οποίο σήμερα οι ελληνικές επιχειρήσεις ...
  • Αξιολόγηση και αποτίμηση των επιχειρήσεων με βάση την οικονομική προστιθέμενη αξία 

   Καλούτσας, Σωτήριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
   Στη σύγχρονη εποχή και στη ταχύτητα με την οποία δεχόμαστε πληροφορίες και στατιστικά δεδομένα, οφείλουμε ως αναλυτές να κρίνουμε ποιες από αυτές είναι οι πλέον σημαντικές. Ο σημερινός αναλυτής ή δυνητικός επενδυτής, έχει ...
  • Αποτελεσματικότητα αμοιβαίων κεφαλαίων 

   Σγούρδας, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-07)
   Στόχος της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων του Καναδά, της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας με τη χρησιμοποίηση επτά μέτρων αξιολόγησης. Τα αμοιβαία κεφάλαια που ...
  • Αποτίμηση κινδύνου με τη μέθοδο Value-at-Risk στις τιμές των χρηματιστηριακών δεικτών για επιλεγμένες Ευρωπαϊκές Χώρες πριν και μετά την κρίση του 2008 

   Καραπαναγιώτης, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-06)
   Κύριος σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση και ανάπτυξη της έννοιας του κινδύνου και, τελικώς, η μέτρησή του με τη χρήση της μεθόδου Value at Risk ή VaR. Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται η σημασία του ...
  • Ασφάλεια διαδικτυακών εφαρμογών με χρήση της πλατφόρμας Ruby on Rails 

   Μάλαμας, Ευάγγελος Ν. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Η ραγδαία άνοδος στη χρήση του διαδικτύου επεκτείνεται τα τελευταία χρόνια και σε καθημερινές δραστηριότητες (αγορές, πωλήσεις προϊόντων, ενημέρωση, συναλλαγές) και εχει δημιουργήσει μια αλματώδη ανάγκη για ανάπτυξη ...
  • Βέλτιστες πολιτικές οικονομικής αντασφάλισης. Πώς οι εταιρίες αντισταθμίζουν τους κινδύνους τους? 

   Μωραΐτη, Αικατερίνη Σ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-03)
   Στην εργασία αυτή θα μελετήσουμε τρόπους αντιστάθμισης κινδύνων από μεγάλες εταιρίες και επιχειρήσεις, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αντισταθμίζουν τους κινδύνους αυτούς. Αν και τα τελευταία χρόνια οι μελέτες διαφόρων ...
  • Διαχείριση κίνδυνου χαρτοφυλακίου 

   Γαβριήλ, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11)
   Στις μέρες μας, ένα αξιοσημείωτο ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού παρακολουθεί και συμμετέχει σε χρηματιστηριακές αγοραπωλησίες. Επειδή το χρηματιστήριο είναι ανοιχτό στο ευρύ κοινό, επιτρέπεται στον κάθε πολίτη - ανεξαρτήτως ...
  • Διαχείριση κινδύνου σε συστήματα πληροφορικής 

   Αλεξανδρή, Βαρβάρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία, αναπτύσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών Τεχνοοικονομικής Διοίκησης Ψηφιακών Συστημάτων του τμήματος των Ψηφιακών Συστημάτων. Η γενική μεθοδολογία της διαδικασίας της ...
  • Διαχείριση κινδύνου στην ναυτιλία με χρήση παραγώγων 

   Γρηγοριάδη, Δάφνη; Grigoriadi, Dafni (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-06-21)
   Στην εργασία αυτή αναπτύχθηκαν η έννοια του χρηματοοικονομικού κινδύνου καθώς και η διαχείριση του στον κλάδο της Ναυτιλίας. Επίσης αναφέρθηκαν έννοιες απαραίτητες για την κατανόηση του ναυτιλιακού τομέα όπως τα διάφορα ...
  • Διαχείριση κινδύνου στην οδική μεταφορά προϊόντων 

   Καπετανάκης, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Το κεντρικό θέμα που πραγματεύεται η παρούσα διπλωματική είναι η διαχείριση κινδύνου στην οδική μεταφορά προϊόντων. Περιγράφονται αναλυτικά ο εντοπισμός κινδύνων, απειλών αλλά κυρίως εγκλημάτων που αφορούν τις οδικές ...
  • Διαχείριση κινδύνου στις προμήθειες και οι επιπτώσεις στην πολιτική αποθεματοποίησης 

   Τρύπου, Ελισάβετ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11-21)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία με θέμα: «Διαχείριση κινδύνου στις προμήθειες και οι επιπτώσεις στην πολιτική αποθεματοποίησης», πραγματεύεται την εξέλιξη της διαχείρισης των κινδύνων στις Αλυσίδες Εφοδιασμού, επεξηγώντας ...
  • Διαχείριση κινδύνων - εκπαιδευτικές εφαρμογές - μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

   Κουτάνης, Δημήτρης Γεωρ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-10)
   Η εργασία αυτή έχει σαν στόχο τη δημιουργία καλύτερου εκπαιδευτικού λογισμικού για χρήση στο διαδίκτυο και τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Ο τρόπος προσέγγισης και τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε στην προσπάθεια αυτή σχετίζονται ...
  • Διαχείριση ρίσκου και νέες τεχνολογίες 

   Ζεγγίνη, Αλεξάνδρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11)
   Ένας κίνδυνος (ή ρίσκο) σχετίζεται με οποιαδήποτε κατάσταση, της οποίας το αποτέλεσμα είναι αβέβαιο για μία επιχείρηση. Μπορεί να σχετίζεται με οργανωτικές αλλαγές, θέματα προσωπικού, αυξημένη πολυπλοκότητα, περιορισμούς ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»