Now showing items 106-125 of 3341

  • Marketing plan εταιρειών ενοικίασης αυτοκινήτων με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων διαχείρισης του μίγματος μάρκετινγκ 

   Καρπατσή, Σοφία (2006-10-10)
   H συγκεκριμένη διπλωματική αναλύει την διαμόρφωση του μίγματος μάρκετινγκ στις εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκίνητων μέσα από το διαδίκτυο. Αποτελείται από 3 κεφάλαια στα οποία και γίνεται θεωρητική παρουσίαση του όρου ηλεκτρονικό ...
  • Marketing plan και επιτυχημένο λανσάρισμα του φαρμακευτικού προϊόντος Daxas στην ελληνική φαρμακευτική αγορά 

   Παπαγεωργίου, Δημήτρης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)
   Στόχος της παρούσας διατριβής ήταν η εκπόνηση ενός σχεδίου Μάρκετινγκ για το επιτυχημένο λανσάρισμα του Φαρμακευτικού προϊόντος DAXAS - το οποίο παράγει και διανέμει η Nycomed - στην Ελληνική αγορά. Tο Daxas είναι ένα ...
  • Marketing plan νεοϊδρυθήσας ξενοδοχειακής μονάδας 

   Καλλιαντάς, Ιωάννης Η. (2006-05-17)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία ενός marketing plan για μια νεοϊδρυθείσα ξενοδοχειακή μονάδα τεσσάρων αστέρων, 181 κλινών στην Ελευσίνα. Το marketing plan αυτό εξυπηρετεί κυρίως δύο στόχους. Ο πρώτος στόχος ...
  • Marketing plan των τουριστικών γραφείων στην Ελλάδα 

   Βουρδούμπα, ΄Αννα Χ. (2006-11-22)
   Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή, ανάλυση και παρουσίαση όλων των απαιτούμενων στοιχείων για το σχεδιασμό του μάρκετινγκ στον συγκεκριμένο κλάδο. Επίσης, αναλύεται η κερδοφορία και η αποδοτικότητα του κλάδου για την ...
  • Metaverse's features and capabilities : transforming the airline’s marketing strategies 

   Ziakas, Anargyros; Ζιάκας, Ανάργυρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023)
   Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει τον ρόλο του metaverse στις στρατηγικές μάρκετινγκ των αεροπορικών εταιριών. Πριν γίνει κατανοητό πως το metaverse θα διαμορφώσει τις πρακτικές μάρκετινγκ ...
  • Mobile banking 

   Καρδαρά, Παγώνα (2011-12-05)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια αναλυτική παρουσίαση της Κινητής Τραπεζικής (Mobile Banking) και των προεκτάσεων της στην Ελλάδα. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά γενικά στην Ηλεκτρονική Τραπεζική (Online ...
  • Mobile commerce 

   Παπαδανιήλ, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-10-28)
   Η συνεχής ανάπτυξη των mobile συσκευών και συστημάτων, η εκτεταμένη χρήση του Διαδικτύου, οι ραγδαίες εξελίξεις στις ασύρματες τεχνολογίες, η αυξημένη ζήτηση για υψηλής ταχύτητας διαδραστικές υπηρεσίες πολυμέσων καθώς και ...
  • Mobile commerce in tourism 

   Λυκουρέση, Ελευθερία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
   Οι τεχνολογίες πληροφορικής έχουν αλλάξει τον τρόπο που πραγματοποιείται το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών. Η αγορά και πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα, δηλαδή το ηλεκτρονικό εμπόριο, έχει παρουσιάσει σημαντική ...
  • Mobile commerce: ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα στον τουρισμό 

   Κελεμένη, Ελένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-09-23)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της ικανότητας ανάπτυξης του mobile commerce στον τουρισμό. Αρχικά, αναλύονται η σχέση του τουρισμού με την ανάπτυξη καθώς και η επίδραση του τουρισμού στην τουριστική ανάπτυξη, ...
  • Nation branding - The brand of Greece 

   Κελεπούρη, Θεοδοσία Η. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο να μελετήσει την επικοινωνιακή στρατηγική διαχείρισης της εθνικής ταυτότητας ενός κράτους, η οποία είναι ευρέως γνωστή ως nation branding καθώς και τις δυνατότητες που ...
  • O ρόλος του enterprise risk management στα συστήματα διαxείρισης, business case στον όμιλο εταιρειών ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε 

   Παπαηλίας, Άγγελος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11-25)
   Η λέξη κίνδυνος προέρχεται από τη λατινική ρίζα "risicare" η οποία σημαίνει "τολμώ". Οι δράσεις που τολμούμε να αναλάβουμε, οι οποίες εξαρτώνται από την ελευθερία επιλογών που διαθέτουμε, ουσιαστικά χαρακτηρίζουν την ...
  • O ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων ως εργαλείο ανάπτυξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

   Χατζόπουλος, Ευάγγελος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-04-14)
   Ο εικοστός πρώτος αιώνας θα μπορούσε με ιδιαίτερη άνεση να χαρακτηριστεί ως τεχνολογικός αιώνας, καθώς τα νέα δεδομένα της εποχής αυτής αποδεικνύουν αύξηση της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή, του διαδικτύου και κατ’ ...
  • Oil peaking : το πρόβλημα της κορύφωσης της πετρελαϊκής ζήτησης 

   Μανουβέλος, Ευάγγελος Γ. (2007-06-29)
   Η σύγχρονη κοινωνία έχει στηρίξει το μέλλον της στην ενέργεια. Τα αποθέματα όμως των συμβατικών καυσίμων, όπως το πετρέλαιο και το γκάζι, μειώνονται συνεχώς, ενώ η χρήση τους καταστρέφει όχι μόνο την υγεία του ανθρώπου ...
  • Open data και πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία 

   Τσίπρας, Σταύρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-06)
   Η πορεία για να θεσπιστούν τα ανοικτά δεδομένα έγινε σταδιακά. Τα πρώτα βήματα έγιναν στην Ελλάδα το 1986 με την κατοχύρωση του δικαιώματος πρόσβασης του διοικούμενου στα έγγραφα της διοίκησης, χωρίς όμως δυνατότητα εμπορικής ...
  • Operational excellence in construction 

   Κωνσταντόπουλος, Δημήτριος; Konstantopoulos, Dimitrios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-11-21)
  • Operational manufacturing excellence frameworks 

   Μηλιώνη, Ελένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-12-14)
   Οι σημερινές Βιομηχανικές Επιχειρήσεις καλούνται να δραστηριοποιηθούν σε ένα περιβάλλον που γίνεται ολοένα και πιο περίπλοκο. Η παγκοσμιοποιημένη αγορά πιέζει για υψηλότερο βαθμό ικανοποίησης πελατών, μικρότερους χρόνους ...
  • Operations in construction fiber to the home company 

   Aggelousis, George; Αγγελούσης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-07-21)
   Αυτή η διατριβή παρέχει μια ολοκληρωμένη ανάλυση των εργασιών σε μια κατασκευαστική εταιρεία Fiber-to-the-Home (FTTH), με έμφαση στη βελτίωση της απόδοσης και τον μετριασμό των κινδύνων. Η διατριβή εμβαθύνει σε διάφορες ...
  • Operations of human resources engagement 

   Δημητρέλη, Αλεξάνδρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-11)
  • Outsourcing marketing σε ελληνικές ΜμΕ: μία ποιοτική προσέγγιση 

   Αντωνακοπούλου, Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11)
   Ο ρόλος των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ), στην οικονομική ανάπτυξη και ευημερία μίας χώρας, είναι μεγάλος και σημαντικός. Οι επιχειρήσεις αυτές απασχολούν μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού, και συμμετέχουν δυναμικά ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»