Now showing items 16-35 of 56

  • Quality management systems and their effect on ESG principles at the shipping sector 

   Moschaki, Eleni; Μοσχάκη, Ελένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-10)
   Η ναυτιλιακή βιομηχανία, η οποία συνεισφέρει στον παγκόσμιο εμπορικό τομέα και την οικονομική ανάπτυξη, αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων, παράλληλα με τα ...
  • Quality shipping: mechanisms for safer shipping and cleaner oceans 

   Dionopoulou, Maria; Διονοπούλου, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-12)
   Αυτή η διπλωματική εργασία ερευνά τη σημαντικότητα της ποιότητας στην ναυτιλιακή βιομηχανία σε συνδυασμό με την απαραίτητη ασφάλεια και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η ποιότητα στο χώρο της ναυτιλίας δεν αφορά ...
  • Seafarers faced with piracy & armed robbery 

   Ταταράκη, Χρυσάνθη; Tataraki, Chrysanthi (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-10)
   Η θαλάσσια πειρατεία και ένοπλη ληστεία ενάντια στα εμπορικά πλοία αποτελούν μία από τις σύγχρονες προκλήσεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Αυτά τα δύο φαινόμενα έχουν παγκόσμιο αντίκτυπο στο ναυτιλιακό εμπόριο και στα μέτρα ...
  • Shipping agency 

   Papadopoulos, Ioannis; Παπαδόπουλος, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-10)
  • Study of strategies among the shipping companies 

   Dalkitzis, Ioannis; Δαλκιτζής, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-11)
  • Tanker vetting process and the impact of novel Corona virus (COVID-19) 

   Νησιώτη, Ελισάβετ; Nisioti, Elisavet (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-09)
   Ο όρος "επιθεώρηση" είναι η συνηθέστερη λέξη που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη διαδικασία αξιολόγησης που υποβάλλονται τα δεξαμενόπλοια από τις εταιρίες πετρελαίου προκειμένου να επιλέξουν αυτές τα πλοία που θα ...
  • The COVID-19 pandemic outbreak and the impact on the seafarers lives 

   Τζιβάκου, Ανδριάνα; Tzivakou, Andriana (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-10)
   Η διατριβή αυτή αναλύει τον αντίκτυπο της τρέχουσας πανδημίας COVID-19 στη ναυτιλιακή βιομηχανία και ιδιαίτερα στη ζωή των ναυτικών. Παρέχει πληροφορίες στους πλοιοκτήτες και χειριστές σχετικά με τη διαχείριση τόσο του ...
  • The demographic composition of manpower of the maritime industry 

   Μπαστούλης, Αντώνιος; Bastoulis, Antonios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-09)
  • The impact of quality management system (ISO standards, ISM Code, TQM) on the management and performance of shipping companies 

   Karakasnaki, Maria; Καρακασνάκη, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-10)
   Η λειτουργία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων χαρακτηρίζεται από την εφαρμογή συστημάτων διοίκησης ποιότητας και ασφάλειας, όπως ο Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης των πλοίων (ISM Code). Παρά τον υποχρεωτικό του χαρακτήρα, πολλές ...
  • The importance of soft skills in shipping, their regulatory environment and methods to implement soft skill practices to shipping safety and quality systems 

   Μπερτίδης, Ορέστης; Bertidis, Orestis (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-12)
   Αυτή η διπλωματική εργασία ερευνά την σημαντικότητα των soft skills (των επικοινωνιακών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων) στο εργασιακό περιβάλλον της ναυτιλίας, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν περιορίζεται στα γραφεία των ...
  • The influence of selection criteria on the development of value co-creation in shipping companies: the role of organizational culture and cultural intelligence 

   Syntychaki, Athina; Συντυχάκη, Αθηνά (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-05)
   Σκοπός της έρευνας: Η ναυτιλιακή βιομηχανία χαρακτηρίζεται από τη συμμετοχή διαφόρων δρώντων που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Ο ανθρώπινος παράγοντας διαδραμάτιζει από καιρό σημαντικό ρόλο στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Το ...
  • The role of the management style in the performance of shipping companies 

   Μαντέα, Ειρήνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-09)
   Ο κύριος σκοπός της εργασίας είναι να εισαγάγει τον μετριοπαθές ρόλο του τρόπου διαχείρισης στις επιδόσεις των ναυτιλιακών εταιρειών. Το στυλ διοίκησης είναι μία από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που μπορεί να πάρει μια ...
  • The role of the purchasing department in shipping companies: selection criteria and appraisal of suppliers 

   Χάλαρη, Νικολέττα; Chalari, Nikoletta (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-05)
  • The role of the ship owner and the manager in building shipping companies' strategies 

   Λαγκαδινού, Ευαγγελία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-01)
  • TMSA & KPIs - The implementation and the challenges in the shipping industry 

   Γιαννέλου, Στυλιανή; Giannelou, Styliani (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11)
  • TMSA 3 analysis of the required soft skills : the importance of soft skills to promote a safe and efficient work environment in the shipping industry and how a technical management company provides vital guidance for the wellbeing and wellness of the seafarers and shore-based employees 

   Thymara, Maria Argyro (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-12)
   Αυτή η διπλωματική εργασία ερευνά την σημαντικότητα των soft skills – των επικοινωνιακών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων – στο εργασιακό περιβάλλον της ναυτιλίας, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν περιορίζεται στα γραφεία των ...
  • TQM και ISM στην ναυτική εργασία 

   Κοκώνα, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-11)
   Η ναυτιλία, αποτελεί πιθανότατα την πιο εκτεταμένη και διεθνοποιημένη βιομηχανία, καθώς η φύση της επιτρέπει ή απαιτεί την ανάμειξη και συμμετοχή ενός ευρύτατου φάσματος νοοτροπίας, κουλτούρας και πρακτικών. Σημαντικό ρόλο ...
  • TQM: Η περίπτωση των containerships και των λιμένων υποδοχής τους 

   Ρέλλος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-09)
   Η παρούσα εργασία εστιάζει στη διαχείριση της ποιότητας και συγκεκριμένα στη διαχείριση της ποιότητας στη ναυτιλία και τα λιμάνια. Η εργασία δομείται μέσα από 6 κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο εστιάζει στην έννοια της ...
  • Voyage optimization and post voyage analysis in VLCC market 

   Αγγουριδάκης, Ορέστης Παντελής Εμμ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-10)
   Οι διαρκώς μεταβαλλόμενοι ναύλοι, οι αυστηρότεροι περιβαλλοντικοί κανονισμοί ,οι κυμαινόμενες τιμές των καυσίμων και οι προσδοκίες για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου καθιστούν την παρούσα κατάσταση ιδιαίτερα κρίσιμη ...
  • Well-being of Filipino seafarers working under Greek shipping companies 

   Skiani, Aimilia (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-09)
   Η Ελλάδα και οι Φιλιππίνες είναι δύο χώρες που έχουν επισημάνει την παρουσία τους στη ναυτιλιακή βιομηχανία για διαφορετικούς λόγους η καθεμία . Ενώ οι Φιλιππίνες παραμένουν ο κορυφαίος πάροχος ναυτικών στον κόσμο, η Ελλάδα ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»