Now showing items 23-35 of 35

  • Έλεγχος λογισμικού με χρήση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) 

   Μιχαηλίδης, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024)
   Στην παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία θα εξετάσουμε το ρόλο που μπορούν να έχουν οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στον έλεγχο λογισμικού. Ξεκινώντας με την κατανόηση του όρου “Έλεγχος Λογισμικού” μέσα από την ...
  • Εξατομικευμένη διδασκαλία σε διαδικτυακά ευφυή διδακτικά συστήματα 

   Τσιρίγκα, Βικτωρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2003)
   Η έρευνα πού παρουσιάζεται στη διατριβή αυτή διεξήχθη από το Φεβρουάριο του 1998 έως τον Φεβρουάριο του 2003 στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η ερευνητική περιοχή στην οποία εστιάζει είναι τα Διαδικτυακά ...
  • Ευφυείς πράκτορες σε εικονικά περιβάλλοντα 

   Βοσινάκης, Σπυρίδωνας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2003)
   Τα εικονικά περιβάλλοντα είναι μια διαρκώς αναπτυσσόμενη περιοχή με πολλές και ενδιαφέρουσες εφαρμογές σε διάφορους τομείς, όπως η εκπαίδευση, η διασκέδαση και η προσομοίωση. Ένα σημαντικό τμήμα των εικονικών περιβαλλόντων ...
  • Η μηχανική μάθηση ως εργαλείο στην λήψη στρατηγικών αποφάσεων 

   Γιαννακός, Δημήτριος - Εμμανουήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023)
   Αντικείμενο της παρούσας Διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση των όρων της μηχανικής μάθησης και της τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι ήδη έχουν μπει για τα καλά στην ζωή μας καθώς είναι ταχέως εξελισσόμενοι και που ...
  • Η τεχνητή νοημοσύνη και οι εφαρμογές της στην εκπαίδευση 

   Σαμαρά, Νικολέττα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-12)
   Τα τελευταία χρόνια σχολιάζεται έντονα ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στην εκπαίδευση. Μία μερίδα ανθρώπων φοβάται πως η ΤΝ θα αναλάβει την εκπαίδευση των μαθητών σε βάρος των εκπαιδευτικών, αντικαθιστώντας τους ...
  • Μοντέλα transformer για την ταξινόμηση στιχουργών 

   Κοντοσώρος, Μιχαήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-05)
   Η παρούσα πτυχιακή αναφέρεται στην αρχιτεκτονική των μοντέλων βαθιάς μάθησης (transformers). Γίνεται ανάλυση της αρχιτεκτονικής καθώς επίσης έχει πραγματοποιηθεί η υλοποίηση του συγκεκριμένου μοντέλου σε στοίχους τραγουδιών ...
  • Νομική & κοινωνική προσέγγιση της παραστατικής τέχνης του χορού στο αναλογικό και ψηφιακό περιβάλλον 

   Δεληγιαννίδου, Μυρσίνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-05)
   Στην παρούσα εργασία επιχειρείται, μέσω νομικής και κοινωνικής προσέγγισης, η μελέτη της παραστατικής τέχνης του χορού, τόσο σε αναλογικό όσο και σε ψηφιακό περιβάλλον. Αρχικά, ο χορός περιγράφεται ως μορφή παραστατικής ...
  • Σύγχρονες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης σε περιβάλλον έξυπνων πόλεων 

   Μποβολή, Πολυξένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-06)
   Οι σύγχρονες πόλεις, όσο ποτέ άλλοτε, στο πλαίσιο της 4ηςΒιομηχανικής Επανάστασης και στη μετάβασή τους στη μετασχηματισμένη (4.0) διακυβέρνηση, οφείλουν να επανεκκινηθούν και να φέρουν τους πολίτες δίπλα ...
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση πλατφόρμας διαχείρισης υπηρεσιών σε ευφυή περιβάλλοντα 

   Διακρούσης, Κωνσταντίνος (2009-07-22)
   Η τεχνολογία των έξυπνων χώρων έχει να προσφέρει πολλά στη βελτίωση της καθημερινότητας και καθώς διαθέτει ένα πλήθος εφαρμογών, γίνεται ολοένα και περισσότερο αντικείμενο έρευνας και μελέτης. Αν και για την υλοποίηση ενός ...
  • Τεχνητή νοημοσύνη & συμβολή αυτής στην 4η βιομηχανική επανάσταση 

   Παραλόπουλος, Ανδρέας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-01)
   Η παρούσα Διπλωματική Εργασία επιχειρεί να μελετήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη συμβολή αυτής στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση. Ειδικότερα, μελετάται εκτενώς η τεχνητή νοημοσύνη, τα οφέλη που σχετίζονται μ’ αυτή, καθώς και ...
  • Τεχνητή νοημοσύνη - Νέες τεχνολογίες και δίκαιο: προκλήσεις για τον σύγχρονο νομοθέτη 

   Κατσούλη, Σαραντούλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) - Νέες Τεχνολογίες και τις προκλήσεις που έχει θέσει στον νομικό επιστημονικό κόσμο, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε νομοθετικό επίπεδο. Η ραγδαία αύξηση της ...
  • Τεχνητή νοημοσύνη στο δημόσιο τομέα και η διακυβέρνησή της 

   Alexopoulos, Georgios; Αλεξόπουλος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-02)
   Σε αυτή τη διπλωματική εργασία, εξετάζονται τα οφέλη και οι προκλήσεις της διακυβέρνησης της τεχνητής νοημοσύνης στον δημόσιο τομέα, ενώ αναζητούνται οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, τόσο ...
  • Υλοποίηση εφαρμογής κινητού τηλεφώνου με χρήση της πλατφόρμας Google Android 

   Γιακουμέλης, Εμμανουήλ Α. (2010-05-10)
   Το Google Android είναι η πρώτη πλήρης ανοιχτού λογισμικού πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών που προορίζονται για την εγκατάσταση σε κινητά τηλέφωνα. Οι εφαρμογές που αναπτύσσονται με το Google Android επιτρέπουν την πρόσβαση ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»