Η Διώνη περιέχει τη πνευματική παραγωγή του Πανεπιστημίου Πειραιώς, περιλαμβάνοντας προπτυχιακές - μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, σημειώσεις μαθημάτων κ.α.

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 16 Μαΐου 2019 λειτουργεί η νέα υπηρεσία ιδρυματικού λογαριασμού και για το σύστημα ΔΙΩΝΗ.

Πλέον, η σύνδεση στο σύστημα ΔΙΩΝΗ καθώς και τις λοιπές υπηρεσίες (students.unipi.gr, classweb.unipi.gr, eclass.unipi.gr, www.unipi.gr, Εύδοξος, ΑΠΕΛΛΑ, ΔΗΛΟΣ365, e:Presence κλπ.) που χρησιμοποιούν Single Sign On (πιστοποίηση μέσω ιδρυματικού λογαριασμού), θα γίνεται με το νέο ιδρυματικό λογαριασμό όνομα χρήστη και τον κωδικό που δημιουργήσατε κατά την εγγραφή σας στο uregister.unipi.gr.

Εάν δεν έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία επαναπιστοποίησης για τη δημιουργία του νέου ιδρυματικού λογαριασμού, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://uregister.unipi.gr

Αναλυτικές οδηγίες για το σύστημα uregister είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.unipi.gr/uregister/

Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας, μπορείτε να κάνετε ανάκτηση μέσω της υπηρεσίας https://mypassword.unipi.gr στο κινητό ή το email που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας. Επίσης, μέσω του https://mypassword.unipi.gr μπορείτε να τροποποιήσετε το email ή το κινητό στα οποία θα λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις για την ανάκτηση του κωδικού σας.

Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση του συστήματος mypassword.unipi.gr

Επισημαίνουμε ότι, μετά από επανειλημμένες αποτυχημένες προσπάθειες εισόδου σε μικρό χρονικό διάστημα, το σύστημα θα κλειδώσει για διάστημα 10 λεπτών.

Σημειώνουμε ότι η τροποποίηση του email ή του κινητού αυτού αφορά μόνο στην ανάκτηση κωδικού και δεν μεταβάλλει τα αντίστοιχα στοιχεία σας στη Γραμματεία (για φοιτητές) ή τη Διεύθυνση Διοικητικού (για διδάσκοντες και υπαλλήλους). Σε περίπτωση που θέλετε να δηλώσετε αλλαγή κινητού ή email στα στοιχεία μητρώου σας, θα πρέπει να απευθυνθείτε στη Γραμματεία ή τη Διεύθυνση Διοιητικού, σύμφωνα με την κατηγορία σας.

Επιλέξτε κοινότητα για να πλοηγηθείτε στις συλλογές της.

Διατριβές

Προβολή περισσότερων


Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»