Now showing items 304-323 of 1516

  • Unsupervised AutoML: a study on automated machine learning in the context of clustering 

   Πουλάκης, Γιάννης; Poulakis, Giannis (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Η μοντελοποίηση μεθόδων και διεργασιών Μηχανικής Μάθησης, είναι μια διαδικασία η οποία είναι υπολογιστικά ακριβή, προϋποθέτει τεχνογνωσία στο τομέα της επιστήμης των Δεδομένων και πολλές φορές γνώση του τομέα του προβλήματος ...
  • Uplink and downlink decoupling in future cellular networks 

   Σανταμούρης, Ιωάννης Μ.; Santamouris, Ioannis M. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-02)
  • Use of entropy for malware identification 

   Ουρουμίδης, Αθανάσιος; Ouroumidis, Athanasios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-03)
   Με την εξέλιξη του ίντερνετ όλο και περισσότερες συσκευές είναι διασυνδεδεμένες με δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ τους. Παράλληλα όμως με το λογισμικό που δημιουργήθηκε για την επικοινωνία, δημιουργήθηκε και το κακόβουλο ...
  • Using big data technologies in maritime shipping industry to achieve cost effectiveness 

   Βερνίκος, Παύλος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-10)
   Η πληροφορία υπήρξε ανέκαθεν ένα από τα βασικά σημεία της διαδικασίας παραγωγής γνώσης. Όλα όσα γνωρίζουμε για τα περισσότερα πράγματα στον κόσμο μας σήμερα είναι με βάση τα αποτελέσματα της παρατήρησης και του πειραματισμού. ...
  • Using roleplaying as gamification in e-business seminars : encouraging employee training in customer’s experience development 

   Καρούσος, Στέφανος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
   Η παρούσα εργασία σκοπεύει στον σχεδιασμό και υλοποίηση ενός βιωματικού επαγγελματικού σεμιναρίου σε ελληνική εξαγωγική βιομηχανική εταιρία φρούτων για την τελική ανάπτυξη των δεικτών εμπειρίας και ικανοποίησης εκ μέρους ...
  • Using terrestrial relays in satellite communications systems 

   Φασόη, Στυλιανή Μ. (2013-03-27)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιγράφει και αναλύει όλα τα απαραίτητα -θεωρητικά- θέματα, ενώ το δεύτερο μέρος παρουσιάζει ένα συγ¬κεκριμένο μοντέλο συστήματος, τη προσομοίωσή του και ...
  • VOIP (Voice Over IP) - transportation and signalling of voice communications over ip networks - implementation using Asterisk 

   Παπουτσή, Μάνθα Μ. (2012-09-17)
   Το Voice over IP, γνωστό και ως VoIP, Τηλεφωνία IP και Τηλεφωνία μέσω διαδικτύου, είναι μια τεχνολογία που καθιστά δυνατή τη δρομολόγηση φωνητικών συνδιαλέξεων μέσω του διαδικτύου. Ουσιαστικά, η τεχνολογία VOIP μετατρέπει ...
  • VPN - MOBIKE 

   Μιχαιρίνας, Σωτήριος (2010-02-01)
   Ένα virtual private network (VPN) είναι ένα δίκτυο υπολογιστών στο οποίο οι συνδέσεις μεταξύ των κόμβων είναι από ανοικτές συνδέσεις ή εικονικά κυκλώματα, σε μεγαλύτερα δίκτυα (όπως το Διαδίκτυο), σε αντιδιαστολή με το ...
  • VPNs : σενάρια χρήσης εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPNs) που βασίζονται στο πρωτόκολλο SSL 

   Πλέσσας, Παναγιώτης (2011-06-29)
   Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς και η εξέλιξη της τεχνολογίας ανάγκασε πολλές επιχειρήσεις να αλλάξουν τον τρόπο εργασίας τους. Οι περισσότερες επιχειρήσεις σήμερα έχουν ως κύριο μέλημα την γεωγραφική τους επέκταση και σε ...
  • Vulnerabilities of the Modbus Protocol 

   Ευαγγελίου, Ευαγγελία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-02)
  • Vulnerability assessment των servers unipi.gr and dtps.unipi.gr 

   Φιτσιάλης, Χρήστος (2011-09-30)
   Στη παρούσα εργασία παρατίθενται τα αποτελέσματα της μεθοδολογίας που εφαρμόστηκε για να ανακαλυφθεί η πληροφοριακή υποδομή του πανεπιστημίου Πειραιώς,, ώστε να ανακαλυφθούν τυχόν αδυναμίες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο ...
  • Vulnerability tester: an Android app which finds and exploits application layer vulnerabilities of other apps 

   Μάντος, Πέτρος Λάζαρος Κάρολος; Mantos, Petros Lazaros Karolos; Μπουκικάς, Ευστάθιος; Boukikas, Efstathios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  • Web application security (HTTP security) 

   Βαλλάτος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
   Η Ασφάλεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των εφαρμογών του Διαδικτύου είναι ένα θέμα που ακούμε όλο και περισσότερο τον τελευταίο καιρό. Η παραπάνω συζήτηση φαντάζει όλο και πιο λογική άμα αναλογιστούμε ότι το ...
  • Web services στο Moodle 

   Αράπογλου, Ιωάννης (2010-02-09)
   Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ανάλυση και σχεδίαση ενός μηχανισμού που βασίζεται σε Τεχνολογίες Σημασιολογικού Ιστού, ο οποίος θα χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών. Ο μηχανισμός αυτός θα ...
  • Wi-Fi evolution: the IEEE 802.11ax standard for dense wireless local area networks 

   Γότσης, Θεόδωρος; Gotsis, Theodoros (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  • WIFI evolution “beyond WIFI 6” 

   Μπαλκώνης, Μιχαήλ; Balkonis, Michail (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-06)
   Αντικείμενο της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η εξέλιξη του προτύπου WLAN 802.11 γνωστό και ως WIFI. Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό την αναφορά και ανάλυση του προτύπου 802.11be καθώς και των χαρακτηριστικών ...
  • WiFi integration in future wireless networks 

   Σπυριδάκης, Μιχαήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014)
   To Σύστημα Long Term Evolution (LTE) του Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) γνωστό και ως Evolved Packet System (EPS) είναι μια καινοτόμα κίνηση στον τομέα των ασύρματων επικοινωνιών. Μια τέτοια επαναστατική ...
  • WiMAX network architecture and ASN gateway design 

   Βασιλίεβα, Ευγενία (2009-07-22)
   Το WiMAX που είναι γνωστό ως Worldwide Interoperability for Micro Wave Access είναι ένα πρότυπο σχεδιασμένο από την IEEE ( Institute of Electrical and Electronic Engineers) το οποίο καθορίζεται από το πρωτόκολλο IEEE ...
  • Windows Active Directory security audit 

   Παπαδόπουλος, Σωτήριος; Papadopoulos, Sotirios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-02)
  • Windows Phone 8.1 File Fuzzer 

   Τσιαμούρης, Σωτήρης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-11)

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»