Now showing items 201-220 of 1516

  • NB-IoT and link adaptation 

   Μπελεζώνη, Παναγιώτα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
   Στο παρούσα εργασία μελετήθηκε η τεχνολογία NB-IOT, η οποία εισήχθη από το 3GPP στην έκδοση 13 ως μια νέα τεχνολογία radio access. Τo NB-IOT απαιτεί τουλάχιστον 180 kHz bandwidth τόσο για μετάδοση προς τα κάτω όσο και για ...
  • Network footprinting (reconnaisance) για τους servers www.unipi.gr και dtps.unipi.gr 

   Σέρβος, Αθανάσιος Σ. (2012-09-27)
   Σκοπός του παραδοτέου είναι η αξιολόγηση της ασφάλειας του τμήματος της πληροφοριακής υποδομής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η αξιολόγηση αυτή λαμβάνει χώρα σε κανονικές συνθήκες. Χωρίς να ληφθεί καμία πληροφορία για τη δομή, ...
  • NoSQL databases : ποιοτική και ποσοτική σύγκριση μεταξύ των Cassandra, BaseX και Mongodb 

   Παναγοπούλου, Μαριάνθη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-07)
   Με το πέρασμα των χρόνων έχει παρατηρηθεί μια ραγδαία και συνεχής εξέλιξη των υπολογιστικών συστημάτων καθώς και των εφαρμογών που υπάρχουν πλέον στην αγορά, καθώς και μια εκθετική αύξηση του όγκου των δεδομένων που ...
  • NoSQL databases : ποιοτική και ποσοτική σύγκριση μεταξύ των CouchDB και MongoDB 

   Μυστριώτη, Αικατερίνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
   Κατά την διάρκεια της εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής εργασίας πραγματοποιήσαμε μια εκτενή μελέτη και ανάλυση πάνω σε NoSQL βάσεις δεδομένων και συγκεκριμένα DocumentOriented βάσεις δεδομένων. Οι 2 προς μελέτη και ...
  • Oblivious RAM from theory to practice 

   Τσακτσήρας, Δημήτριος; Tsaktsiras, Dimitrios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-03)
  • Offline hotspot analysis over road network trajectories 

   Vossos, Alexandros Ioannis (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-03-13)
   Βάση ενός συνόλου δεδομένων τροχιών οχημάτων σε ένα οδικό δίκτυο, οι αλγόριθμοι που παρουσιάζονται σε αυτή την εργασία στοχεύουν να ανακαλύψουν στατιστικά σημαντικά hotspots στο εν λόγω οδικό δίκτυο. Αυτή η προσέγγιση ...
  • Online learning algorithms with application in ranked recommendations 

   Panagiotopoulou, Evgenia; Παναγιωτοπούλου, Ευγενία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάμε την περιοχή της «Άμεσης Εκμάθησης» και την εφαρμογή της σε συστήματα που παράγουν διατεταγμένες συστάσεις, κάνοντας χρήση επιπρόσθετης πληροφορίας. Σήμερα, οι σύγχρονες πλατφόρμες, ...
  • Online professional learning community for PYP teachers in technology integration 

   Καραγιώργου, Γλυκερία; Karagiorgou, Glykeria (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-06)
  • Outcomes of studying the autonomous hacking system Mechanical Phish 

   Ζαρκαδούλας, Αλέξανδρος; Zarkadoulas, Alexandros (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Η αυτόματη εκμετάλλευση ευπαθειών είναι ένας βασικός τομέας έρευνας και έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, λόγω και του Cyber Grand Challenge της DARPA. Παρουσιάστηκαν πολλά εργαλεία που μπορούν αυτοματοποιημένα να εντοπίσουν ...
  • Palo Alto. Αρχική παραμετροποίηση, λειτουργία και σενάρια 

   Στριμμένος, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Η εργασία αυτή, είναι ένας οδηγός για τον εκπαιδευτή και συνοδεύει παρουσιάσεις powerpoint. Χρησιμοποιήσαμε τις δυνατότητες ενός firewall Palo Alto σε ένα εικονικό περιβάλλον. Αρχικά δημιουργήσαμε ένα δίκτυο που περιλάμβανε ...
  • Parallel Fuzzy K-Means clustering on top of an OLAP database 

   Κιούρτης, Αθανάσιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-02-13)
  • Parallel k-means clustering on top of an olap database 

   Μαυρογιώργου, Αργυρώ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-02-13)
  • Parallel processing of spatio-textual similarity join query 

   Παυλόπουλος, Νικόλαος; Pavlopoulos, Nikolaos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-04-01)
  • Password cracking 

   Χριστοφάκης, Μιχαήλ Κ. (2014-10-07)
  • Password cracking & key logging 

   Χρόνης, Ανδρέας (2010-04-30)
   Η συγκεκριμένη μελέτη ασχολείται με τρόπους παραβίασης και υποκλοπής δεδομένων από χρήστες. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται βασικά στοιχεία περί ασφάλειας. Συνεχίζοντας, στο 3ο κεφάλαιο αναφέρεται το Password Cracking, ...
  • Payment card industry data security standard : readiness project 

   Βεργέτης, Μιχαήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-12)
  • Penetration testing framework 

   Λαλαγιάννης, Φαίδων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-09)
  • Penetration testing in Android OS 

   Κοντολέων, Διονυσία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-07-26)
  • Penetration testing με χρήση του Sigploit Firmware 

   Δημητριάδης, Μιχάλης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-01)
   Συλλογή πληροφοριών στο Δίκτυο SS7 με τη χρήση του SigPloit.

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»