Now showing items 236-255 of 1516

  • Ranking recommendations via online learning 

   Σούφλας, Ευστάθιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-02)
   Στη σημερινή εποχή, που χαρακτηρίζεται από υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης της πληροφορίας και της ολοένα αυξανόμενης χρήσης του παγκόσμιου ιστού, υπάρχουν πολλές εφαρμογές και ιστοσελίδες που χειρίζονται συστήματα συστάσεων, ...
  • Real world malware analysis 

   Παπαδόπουλος, Πολυμένης - Φώτιος; Papadopoulos, Polymenis - Fotios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-09-13)
   Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση ενός ιομορφικού λογισμικού πραγματικών δεδομένων, υπό την όψη του ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος. Τα βήματα που ακολουθήθηκαν είναι προκαθορισμένα, από την βασική ανάλυση του ...
  • Real-time workflow management service based on an event-driven computational cloud storage 

   Τσιτσιπάς, Αθανάσιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-06)
  • Reasoning on figures of theoretical geometry theorems 

   Vandorou, Eirini (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-06)
  • Recommender systems comparison 

   Συμεωνίδης, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Την τελευταία δεκαετία το διαδίκτυο έχει πλημμυρίσει από πληροφορία. Πληροφορία την οποία δεν μπορεί κάποιος να διαχειριστεί Αυτή η πληροφορία μπορεί να περιέχει από απλά δεδομένα μέχρι βίντεο, μουσική ή προϊόντα Μεγάλα ...
  • Recommender systems using sentiment analysis 

   Κουτρίδη, Μαρία - Ελένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-07-23)
   Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί πληθώρα συστημάτων συστάσεων για να καλυφθούν οι επιχειρησιακές ανάγκες. Οι επιχειρήσεις τείνουν να χρησιμοποιούν πολύτιμα δεδομένα όπως π.χ. τις προτιμήσεις των χρηστών και τις ομοιότητες ...
  • Red Team manual 

   Κατσίκης, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
  • Registration, classification and presentation of digital forensics and incident response tools 

   Λιακοπούλου, Αργυρώ; Liakopoulou, Argyro (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-12)
  • Requirements capturing and software development methodologies for trustworthy systems 

   Τσίτσα, Ιουλία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-11)
  • Retail-Miner: ανάλυση δεδομένων λιανεμπορίου και υποστήριξη λήψης αποφάσεων - εφαρμογή στο εργαλείο Retail-Miner 

   Κουρεμένου, Πολυξένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2010)
   Στόχος της συγκεκριμένης Ερευνητικής / Αναπτυξιακής Εργασίας είναι η επέκταση του εργαλείου Retail – miner (desktop εφαρμογής υλοποιημένης σε .net πάνω σε MSSQL Server) με υποστήριξη αναλυτικής επεξεργασίας (ΟΙ.ΑΡ) και ΜDΧ ...
  • RFID security 

   Καλυβιώτη, Αριστέλα (2008-07-01)
   Αντικείμενο αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι το RFID Security. Στο κεφάλαιο 1 παρουσιάζεται η ιστορική αναδρομή και οι εφαρμογές του RFID. Στο κεφάλαιο 2 αναλύεται περισσότερο η αρχιτεκτονική του RFID και κάποια ...
  • Risk analysis and risk management in critical infrastructures 

   Μοτάκη, Κατερίνα; Motaki, Katerina (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-12)
  • Risk management 

   Τσαλαμανδρής, Αναστάσιος Κ. (2014-11-27)
   Στη σύγχρονη εποχή όπου οι νέες τεχνολογίες και τα πληροφοριακά συστήματα έχουν εισβάλλει σημαντικά στην καθημερινότητά μας, συναντάται συχνά το φαινόμενο από οργανισμούς να βασίζουν ένα μεγάλο μέρος της λειτουργίας τους ...
  • Risk management δικτυοκεντρικού συστήματος 

   Κυρίτση, Βασιλική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-11-19)
   Ένα Έργο Πληροφορικής μεγάλου μεγέθους και πολυπλοκότητας εμπεριέχει ποικίλους κινδύνους που απειλούν την επιτυχία της εφαρμογής του. Σκοπός της Διπλωματικής Εργασίας ήταν η περιγραφή των τεχνικών αναγνώρισης και αντιμετώπισης ...
  • Risk management σε πληροφοριακά συστήματα 

   Καρνάβας, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2012-09)
   Σκοπός της εργασίας είναι η διαχείριση της επικινδυνότητας των πληροφοριακών συστημάτων εστιάζοντας στη διαχείριση ρίσκου και στις δυσλειτουργίες και προτείνοντας τρόπους επίλυσης μέσα από το σωστό σχεδιασμό και την ...
  • Risk management: security metrics 

   Πολλάτου, Καλλιόπη Ν. (2013-03-27)
   Όλο και περισσότεροι οργανισμοί σε όλο τον κόσμο υιοθετούν μεθόδους αξιολόγησης της ασφάλειας των συστημάτων και των δικτύων τους, προκειμένου να είναι σε θέση να γνωρίζουν από τι απειλούνται και να εφαρμόσουν κατάλληλους ...
  • Router forensics 

   Δαμίρης, Γεώργιος - Παρασκευάς; Damiris, Giorgos - Paraskevas (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  • Run time evaluation of autonomic network functions trustworthiness 

   Χωλλ, Θωμάς (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-10-29)
  • Running Kafka clusters on Kubernetes 

   Ntosas, Dimitrios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-02-25)
   Οι προσεγγίσεις στο σχεδιασμό λογισμικού άλλαξαν ριζικά την τελευταία δεκαετία. Η εμφάνιση των δυνατοτήτων του Cloud Computing, συνοδευόμενη από πιο απαιτητικές επιχειρησιακές απαιτήσεις, έκανε τη βιομηχανία να κινηθεί ...
  • School leadership models and competence frameworks : a systematic literature review 

   Βοζίκη, Θωμαή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-06)
   Ο στόχος της παρούσας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι να δημιουργήσει ένα μετα-πλαίσιο ικανοτήτων για τον σχολικό ηγέτη της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η πιο ταιριαστή μέθοδος που θα οδηγήσει ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»