Now showing items 1-20 of 28

  • Causes of corruption in European Countries 

   Λαζαρίδου, Ειρήνη; Lazaridou, Eirini (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-02)
   Η παρούσα εργασία προσεγγίζει το πολύπλευρο φαινόμενο της διαφθοράς και ειδικότερα διερευνώνται οι διαστάσεις που λαμβάνει σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, καθώς και οι αιτίες που οδηγούν στην εμφάνιση του ...
  • Αγορές αγαθών δικτύου και κρατική πολιτική 

   Κούγιας, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-05)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τις αρχές της μικροοικονομικής θεωρίας, σχετικά με την οικονομία του διαδικτύου και των διαδικτυακών προϊόντων που προσφέρουν οι εταιρείες πληροφορικής στους χρήστες. Στην εργασία ...
  • Αιτίες και τρόποι καταπολέμησης της διαφθοράς στην ελληνική οικονομία 

   Καρπούζης, Ευστάθιος (2012-04-30)
   This paper deals with the problem of corruption in the Greek economy. The issue of corruption is important to politicians, citizens and firms. In this specific paper, data is given about the causes and the size of corruption ...
  • Γιατί διαφέρει η ποιότητα διακυβέρνησης ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες 

   Σπηλιοπούλου, Πηνελόπη - Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-10)
   Στην συγκεκριμένη διατριβή ερευνώνται τα ακόλουθα ερωτήματα ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν την ποιότητα των κυβερνήσεων, πως αξιολογούνται οι κυβερνητικές επιδόσεις, που χρησιμοποιούνται αυτές για να ληφθούν μέτρα ...
  • Δημόσιες χρηματοδοτήσεις υπο την μορφή venture capital 

   Νασίκας, Νεκτάριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-10)
   Στην παρούσα Μεταπτυχιακή εργασία μελετήθηκε συστηματικά η έννοια των δημόσιων χρηματοδοτήσεων υπό την μορφή Venture Capital, εστιάζοντας στην Ελλάδα και συγκρίνοντας τη με το διεθνές περιβάλλον. Είναι η πρώτη φορά στην ...
  • Δημοκρατία και διαφθορά 

   Μητρονάτσιος, Σπυρίδων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Η παρούσα εργασία εξετάζει το θέμα της διαφθοράς στη σύγχρονη κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη πολιτικά και κοινωνικά φαινόμενα. Επίσης, εκτός από τον ορισμό του φαινομένου, καταγράφονται οι αιτίες της διαφθοράς καθώς και μορφές ...
  • Δημοκρατία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα 

   Καραγιάννης, Ευστράτιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-02)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και αναλύει το ρόλο της Δημοκρατίας σε αυτό. Το θέμα επιλέχθηκε μετά από συνεννόηση με το διδάσκοντα καθηγητή του τμήματος, κύριο Στεφανάδη ...
  • Διαφθορά και οικονομική μεγέθυνση 

   Βασιλική, Φωτεινή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-02)
   Η παρούσα εργασία μελετά το φαινόμενο της Διαφθοράς και κατά πόσο αυτό επιδρά στην οικονομική μεγέθυνση μιας χώρας δηλαδή στο ρυθμό μεταβολής του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Η έρευνα αυτή πραγματοποιείται με μια θεωρητική ...
  • Διεθνές εμπόριο και διαφθορά 

   Φρέσκος, Δημήτριος Γ. (2014-03-18)
   Σε αυτήν την εργασία επιχειρείται να βρεθεί η σύνδεση του Διεθνούς Εμπορίου με τη διαφθορά. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται στοιχεία για το Διεθνές Εμπόριο και τη σύνδεση του, με διάφορες μακροοικονομικές μεταβλητές, αλλά ...
  • Είναι η κουλτούρα της ελληνικής κονωνίας αρωγός ή εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξη 

   Γκόγκου, Ευαγγελή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2011-02-28)
   Με τη συγκεκριμένη εργασία έγινε προσπάθεια να συνδυαστεί η έννοια της κουλτούρας με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου. Αναγάγαμε την προσπάθεια μας αυτή στην περίπτωση της Ελλάδας. Στο πρώτο μέρος της ...
  • Εξωτερικό εμπόριο θεσμική ποιότητα 

   Μπαστούνη, Αναστασία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-02)
   Στόχος των οικονομικών πολιτικών είναι η επίτευξη υψηλών ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης και η εξασφάλιση της οικονομικής ευημερίας σε μια χώρα. Πάνω σε αυτό έχουν αναπτυχθεί πλείστες θεωρίες για το πώς το εξωτερικό εμπόριο ...
  • Εξωτερικό εμπόριο και δημοκρατία 

   Αλεξανδρή, Ηλιάννα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-08)
   Έχει υποστηριχθεί πως το καθεστώς της κάθε χώρας έχει άμεση επιρροή στην ανάπτυξή της και κατ’ επέκταση στο άνοιγμα του εμπορίου. Ένα από τα καθεστώτα που επηρεάζουν αυτή τη διαδικασία είναι η δημοκρατία. Κατά συνέπεια, ...
  • Η διαφθορά και η επίδραση της στο κρατικό χρέος 

   Πούλος, Κωνσταντίνος Μ. (2014-02-26)
   Η διπλωματική διατριβή που ακολουθεί, εκπονήθηκε με σκοπό να πραγματευθεί σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, το πως η Διαφθορά των Κρατών επηρεάζει τον μελλοντικό δείκτη Κρατικού Χρέους. Ξεκινώντας, γίνεται εκτενής αναφορά ...
  • Η επίδραση του Ευρώ στους οικονομικούς θεσμούς 

   Αναστοπούλου, Γεωργία - Λήδα Χ. (2014-05-06)
   Ένα από τα θέματα που έχουν απασχολήσει οικονομολόγους, αλλά και πολιτικούς και κοινωνικούς επιστήμονες γενικότερα, είναι γιατί μερικές χώρες αναπτύσσονται και μερικές άλλες παραμένουν υπανάπτυκτες. Οι εξηγήσεις που έχουν ...
  • Η σχέση ανάμεσα στους οικονομικούς και πολιτικούς θεσμούς 

   Καββαδάς, Γεώργιος Α. (2014-03-17)
   Η παραδοσιακή οικονομική θεωρία για να εξηγήσει της διαφορές στα επίπεδα ανάπτυξης μεταξύ των χωρών εστιάζει στους συντελεστές παραγωγής, στην τεχνολογική πρόοδο και στην αποτελεσματική αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού. ...
  • Θεσμική ποιότητα και κατανομή εισοδήματος ανάμεσα στο κεφάλαιο και την εργασία 

   Χαρτουλάρη, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-02)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της σημασία της θεσμικής ποιότητας στην κατανομή ης εργασίας ως ποσοστού του ΑΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται οι κύριοι λόγοι μείωσης του εισοδήματος των εργαζομένων ως ...
  • Κάθετες αγορές και κρατική πολιτική 

   Παπαδάκη, Ευθυμία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
   Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εξέταση των κάθετων σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων και τις οικονομικές πολιτικές που εφαρμόζονται για τη ρύθμιση των σχέσεων αυτών. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται ανάλυση των ...
  • Καρτέλ,οριζόντιες συγχωνεύσεις και αντιμονοπωλιακή πολιτική 

   Μάρκελλος, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-03-12)
   Η παρούσα εργασία ασχολείται με το θέμα των συγχωνεύσεων και των καρτέλ που δημιουργούν μονοπώλια και τις αρνητικές συνέπειες που αυτά επιφέρουν σε καταναλωτές και κοινωνία. Η θεωρητική μικροοικονομική ανάλυση δείχνει ...
  • Κουλτούρα και χρηματοπιστωτικό σύστημα 

   Τσατάλμπαση, Μαρία - Άννα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο η κουλτούρα μπήκε στον οικονομικό λόγο. Θα δούμε την άποψη οικονομολόγων αλλά και πολιτικών επιστημόνων, για το αν πρέπει ή όχι να περιλαμβάνεται η ...
  • Κρατικό χρέος και διαφθορά 

   Μπάκας, Γιώργος (2012-05-11)
   Η διατριβή αυτή δημιουργήθηκε με σκοπό να πραγματευθεί τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε ερευνητικό επίπεδο πως το κρατικό χρέος και το έλλειμμα επηρεάζουν τον μελλοντικό δείκτη της διαφθοράς. Ξεκινώντας καλύπτονται θέματα ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»