Now showing items 1-20 of 85

  • An examination of the degree of effective application of ship energy efficiency management plan by the Greek shipping companies through a benchmarking analysis 

   Ροδανάκης, Γιάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-06)
   The present study focuses on the examination of the extent of effective application of the ship energy efficiency management plan by the Greek shipping companies vis-a-vis their international competitors and through a ...
  • Analysis of dry bulk freight markets using the Cobweb Theorem 

   Karaoulanis, Ioannis; Καραουλάνης, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-09)
   Η ναυλαγορά των χύδην ξηρών φορτίων είναι μία ευμετάβλητη αγορά, παρουσιάζοντας πολλές διακυμάνσεις βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Η ναυλαγορά των χύδην ξηρών φορτίων παρακολουθείται από την πορεία του γενικού δείκτη ...
  • Capital loan analysis from 2010 to 2016 

   Αρτσιδάκης, Στυλιανός; Artsidakis, Stylianos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Η ναυτιλία αποτελεί μία πολύ ιδιαίτερη αγορά, με συνεχείς διακυμάνσεις και ανάγκη για υψηλής εντάσεως κεφαλαίου επενδύσεις. Η χρηματοδότηση των εταιρειών, αποτελεί βασικό συστατικό τόσο της μεγέθυνσης όσο και της βιωσιμότητάς ...
  • Key determinant factors in oil price markets 

   Οικονομοπούλου, Ελένη; Oikonomopoulou, Eleni (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-12)
   Ο καθορισμός της τιμής του πετρελαίου αποτελεί ένα σύνθετο ζήτημα στη ναυτιλιακή αγορά. Είναι μια πολυπαραγοντική διαδικασία, κατά την οποία εμπλέκονται διάφοροι παίκτες και καθοριστικά γεγονότα, όχι απαραίτητα ίδια σε ...
  • LNG bunkering : the most efficient solution to emissions standards regulation? 

   Γιαλλούρος, Ελευθέριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-11)
   Το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (ΥΦΑ) είναι μία πιθανή λύση προκειμένου να ανταποκριθεί η παγκόσμια ναυτιλία στη νέα νομοθεσία που περιορίζει σημαντικά τις εκπομπές θείου από τα πλοία, αρχικά στην Β. Αμερική και τη Β. Ευρώπη ...
  • LNG market analysis and freight rates 

   Νικολαΐδης, Αθανάσιος; Nikolaidis, Athanasios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-04)
   Για μια βιομηχανία που είναι λίγο πάνω από 50 ετών, το υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ) έχει αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό και αυτή τη στιγμή αποτελεί μέρος της αλλαγής στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες ...
  • Quantitative analysis of shipping indexes key factors that affect the stock performance of a public listed shipping company 

   Πανταζής, Αντώνης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-07)
   Με τη παρούσα διπλωματική εργασία θέλουμε να παρουσιάσουμε παράγοντες που επηρεάζουν τις αποδόσεις των μετοχών των ναυτιλιακών εταιριών. Το ενδιαφέρον για αυτό τον κλάδο ξεκίνησε με την εισαγωγή ναυτιλιακών εταιριών στα ...
  • S&P market : οι επιδράσεις των ναυτιλιακών κύκλων στη διαδικασία αγοραπωλησίας μεταχειρισμένων πλοίων και συμπεράσματα με βάση τη διεθνή ναυτιλιακή κρίση 

   Βασιλικοπούλου, Βασιλική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-01)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε με σκοπό να αναδειχθεί η αλληλεπίδραση που ασκούν οι ναυτιλιακοί κύκλοι στη διαδικασία αγοραπωλησίας πλοίων, και πως συμπεριφέρεται η αγορά μεταχειρισμένων και νεότευκτων πλοίων, ...
  • Short versus period time charters in Supramax market 

   Κρόκος, Δημήτριος Γ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-11)
   Ο μικρός αριθμός συναλλαγών που πραγματοποιούν τα πλοία της χύδην φορτηγού ναυτιλίας ανά έτος, σε συνδυασμό με τη στάση της επιχείρησης απέναντι στις μεταβολές της ναυλαγοράς, καθιστούν την επιλογή της μορφής ναύλωσης ως ...
  • Tanker vetting process as a quality indication factor in the shipping industry 

   Λέκκου, Αθηνά (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-09)
   Η «Επιθεώρηση» είναι η συνηθέστερη λέξη που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη διαδικασία αξιολόγησης που ακολουθείται απο τις εταιρίες πετρελαίου και χημικών φορτίων για την επιλογή δεξαμενόπλοιων για το φορτίο τους. ...
  • The Baltic Dry Index as an economic indicator in shipping: a quantitative analysis 

   Τσαχάλη, Ευγενία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-09)
   Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι να διερευνηθεί και να εξεταστεί η σχέση του ναυλοδείκτη BDI και ο βαθμός συσχέτισης του με άλλες οικονομικές μεταβλητές της παγκόσμιας οικονομίας και της αγοράς χρησιμοποιώντας ως ...
  • Vetting and TMSA: role and requirements in the shipping industry 

   Karti, Efstathia N.; Κάρτη, Ευσταθία Ν. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-06)
   Ο βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της σημαντικότητας του Vetting και του TMSA και των αποτελεσμάτων αυτών στην συνολική εικόνα, οικονομική ανάπτυξη και βιωσιμότητα των εμπορικών συναλλαγών με τις ...
  • Αγορά διαλύσεων πλοίων και οικονομετρική ανάλυση της αγοράς αυτής για τα φορτηγά πλοία 

   Βογιατζή, Βασιλική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
   Όταν η λειτουργία των πλοίων και ειδικότερα των φορτηγών, κατασταθεί οικονομικά ασύμφορη, δηλαδή στο τέλος του κύκλου ζωής τους, πωλούνται στα «διαλυτήρια πλοίων» ή «ναυπηγεία διάλυσης» με σκοπό την διάλυσή τους, η οποία ...
  • Ανάλυση και πρόβλεψη των τιμών ναύλων στην αγορά tanker. Πρόβλεψη της τάσης στην αγορά spot 

   Λάζου, Στυλιανή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-10)
   Ο επιχειρηματικός κίνδυνος που πηγάζει από τη μεταβλητότητα των ναυλαγορών αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πηγές ρίσκου και αβεβαιότητας για τους πλοιοκτήτες. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται μία εκτενής ανάλυση των ...
  • Ανάλυση προσδιοριστικών παραγόντων αγοραπωλησίας πλοίων και επιλογής μεταξύ τους στην αγορά των νέων κατασκευών και την αγορά των μεταχειρισμένων πλοίων μεταφοράς 

   Ζαΐμης, Ευάγγελος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-09)
   Οι αγοραπωλησίες πλοίων είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας της ναυτιλιακής αγοράς για την ανάπτυξη της ναυτιλίας αλλά και για το παγκόσμιο εμπόριο. Είναι ιδιαίτερα κρίσιμο να γνωρίζουμε τη κατάλληλη χρονική στιγμή (timing) ...
  • Ανάλυση της αγοράς κρουαζιέρας : οικονομικές δυνατότητες κια προοπτικές της ελληνικής περίπτωσης 

   Γιαννάκη, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
   Η κρουαζιέρα είναι μια ξεχωριστή εμπειρία ταξιδιού που δεν περιορίζεται στη θαλάσσια μεταφορά αλλά περικλείει την ψυχαγωγία, τη διασκέδαση και μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών που προσφέρονται στον επιβάτη πάνω στο πλοίο. ...
  • Ανάλυση της συμπεριφοράς των αγοροπωλησιών και της διάλυσης μεταχειρισμένων πλοίων στο ναυτιλιακό κύκλο 

   Σταυροπούλου, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-11-11)
   Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η περιγραφή και η διερεύνηση της λειτουργίας δύο πολύ σημαντικών αγορών στα πλαίσια του ναυτιλιακού κύκλου: της αγοράς μεταχειρισμένων πλοίων και της αγοράς διάλυσης πλοίων. Στο ...
  • Αυτόνομα εμπορικά πλοία: εξέταση των κυριότερων πλεονεκτημάτων και των μεγαλύτερων προκλήσεων για την ναυτιλιακή βιομηχανία 

   Πεταρούδη, Μαριλένα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-02)
   Την τελευταία δεκαετία, οι συνεχείς έρευνες για τον σχεδιασμό αυτόνομων εμπορικών πλοίων έχουν αναδείξει ορισμένα θετικά αποτελέσματα, τα οποία καθιστούν πιθανή την εφαρμογή τους στο άμεσο μέλλον. Τα αναμενόμενα οφέλη που ...
  • Γραφειοκρατία και φόρτος εργασίας στα καράβια 

   Τσαρδίδου, Σουλτάνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-10-31)
   Τα τελευταία χρόνια η Ασφάλεια της Ζωής στη Θάλασσα καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονα θέματα που απασχολούν το ναυτιλιακό κόσμο. Η στροφή λοιπόν του ενδιαφέροντος προς αυτές τις κατευθύνσεις έχουν σαν ...
  • Διαχρονική ανάλυση ναυτιλιακών δεικτών 

   Τζούμα, Έλενα, Μ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-11)
   Στην παρούσα εργασία θα πραγματοποιηθεί μια μελέτη των λογιστικών καταστάσεων μερικών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και με τη χρήση κατάλληλων μέσων όπως καταστάσεις κοινών μεγεθών, καταστάσεις τάσης και αριθμοδεικτών, ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»