Now showing items 1-20 of 122

  • ABC method logistics για την εταιρεία ΕΛΑΙΣ 

   Ρούσσος, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-09)
   Η εργασία ασχολήθηκε με τις μεθόδους λογιστικής για την εταιρία ΕΛΑΙΣ και ολοκληρώθηκε μέσα από επτά κεφάλαια. Αναμφισβήτητα, τις τελευταίες δεκαετίες έχουν λάβει χώρα σημαντικές αλλαγές στο επιχειρησιακό περιβάλλον σε ...
  • ABC μέθοδο logistics στην εταιρία του ΟΤΕ 

   Χαΐτογλου, Θεόδωρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Η παρούσα εργασία έχει στόχο να μελετήσει τα logistics στην επιχείρηση ΟΤΕ μέσω της ανάλυσης της μεθόδου ABC. Αρχικά η εργασία παρουσιάζει τη διαχείριση των logistics. Συγκεκριμένα αποσαφηνίζει εννοιολογικά τον όρο logistic, ...
  • Competitiveness and economic growth in E.U. : clusters and spillovers 

   Kyriazis, Spyridon; Κυριαζής, Σπυρίδων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024)
   Η μελέτη αυτή εξετάζει διεξοδικά τις πολύπλοκες διασυνδέσεις μεταξύ της ανταγωνιστικότητας, της οικονομικής ανάπτυξης, των εταιρικών επενδύσεων και της δυναμικής της παγκόσμιας οικονομίας. Τις τελευταίες δεκαετίες, ο ...
  • Human capital, trade flows and technology balance 

   Ψαχούλιας, Γεώργιος; Psachoulias, Georgios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-05-19)
   Αυτή η διατριβή στοχεύει στην αξιολόγηση των ακόλουθων θεμάτων και ζητημάτων. Το Κεφάλαιο 1 εισάγει το θέμα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των διαχύσεων γνώσεων. Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα στην πρόσφατη βιβλιογραφία ...
  • Management και ηγεσία στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον 

   Λημναίου, Ναυσικά Αγγελική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-11)
   Σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι η ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας για τη διερεύνηση των τάσεων στη διοίκηση (management) και την ηγεσία (leadership) στο σύγχρονο περιβάλλον λειτουργίας των επιχειρήσεων ...
  • Άμεσες ξένες επενδύσεις και ανάπτυξη 

   Βλαχομήτρου, Μαγδαληνή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-10)
   Η κατανόηση των προβλημάτων και η απόκτηση δεξιοτήτων για τη διαχείριση της τεχνολογίας, της έρευνας και της καινοτομίας αποτελούν, εδώ και μερικές δεκαετίες, πρώτιστο καθήκον πολλών κυβερνήσεων και επιχειρήσεων στις πλέον ...
  • Άμεσες ξένες επενδύσεις σε ευρωπαϊκές χώρες 

   Νταραβάνογλου, Αθανάσιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-10)
   Στην παρούσα μελέτη θα εξετασθεί το θέμα των άμεσων ξένων επενδύσεων και θα αναλυθούν διάφοροι παράγοντες με κυριότερο την φορολογία που τείνουν να τις επηρεάσουν. Αρχικά, θα γίνει μία ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για ...
  • Άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα 

   Ψωμά, Δέσποινα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-11-01)
   Στην παρούσα εργασία αναλύονται οι άμεσες ξένες επενδύσεις από τις αναπτυσσόμενες χώρες,η εξέλιξη,τα χαρακτηριστικά και οι επιδράσεις τους.Αφού συζητηθούν εν συντομία οι εσωτερικοί παράγοντες των επιχειρήσεων που τις ...
  • Άμεσες ξένες επενδύσεις, φορολογία και επιχειρηματικότητα: μια εμπειρική μελέτη σε 15 χώρες της Ευρωζώνης 

   Βασιλείου, Κωνσταντίνος Δημ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-06-15)
   Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) θεωρούνται ως ένα σημαντικό εργαλείο στην διαδικασία της παγκοσμιοποίησης και διαδραματίζουν έναν κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη των οικονομιών πολλών χωρών, μέσω της βελτιστοποίησης της υποδομής ...
  • Ανάλυση κόστους φαρμάκου και δαπανών υγείας 

   Βερλέτης, Σταύρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Το αυξανόμενο κόστος ανάπτυξης φαρμάκων που συνδυάζεται με την αυξανόμενη πίεση στην τιμολόγηση φαρμάκων προκαλεί σύγχρονα επιχειρηματικά μοντέλα για τις φαρμακευτικής βιομηχανίας. Οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού ...
  • Ανάλυση των γενόσημων φαρμάκων στην Ελλάδα 

   Κουφάκης, Εμμανουήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
   Η παρούσα εργασία ασχολείται με την αγορά γενοσήμων φαρμάκων στην Ελλάδα. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες που διέπουν τον κλάδο των φαρμάκων. Αναλύονται οι διαδικασίες που ακολουθούνται σε παγκόσμιο ...
  • Ανάπτυξη και πολιτικές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 

   Γεωργίου, Κασσιανή Γ. (2013-04-04)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ). Πρόκειται για κράτος της Αραβικής Χερσονήσου, που από συστάσεώς του πριν από 41 χρόνια, σημειώνει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σκοπός της εργασίας ...
  • Αντιλήψεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων 

   Παπαευαγγέλου, Στυλιανή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-06)
   Η παρούσα ερευνητική εργασία επιχειρεί να εντοπίσει τις αντιλήψεις που διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχετικά με την ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, η εργασία ...
  • Αξιολόγηση δαπανών υγείας 

   Τσουκαλά, Κωνσταντίνα - Βεατρίκη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
   Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί έχουν στρέψει σήμερα το ενδιαφέρον τους περισσότερο παρά ποτέ άλλοτε στη Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων (ΔΑΠ). Έχει γίνει, δηλαδή, αντιληπτό ότι η επιτυχία μιας επιχείρησης βασίζεται σχεδόν ...
  • Αξιολόγηση δαπανών υγείας σε σχέση με τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας σε χώρες της Ε.Ε. 

   Πίκη, Ελένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας αλλά και το σύστημα υγείας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη συνολικά, έχει εισέλθει από το έτος 2000 σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από νέους προσανατολισμούς και συσχετίσεις μεταξύ των φορέων ...
  • Αξιολόγηση εισηγμένων γερμανικών και ελληνικών κατασκευαστικών εταιριών 

   Τσιάρας, Κωνσταντίνος Ν. (2014-09-03)
   Σε αυτή τη μελέτη θα εξετασθεί το θέμα των επιστροφών των κατασκευαστικών εταιριών που είναι εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο και η σύγκριση αυτών με τις αντίστοιχες γερμανικές κατασκευαστικές εταιρίες. Αρχικά θα γίνει ...
  • Αξιολόγηση επενδυτικών επιλογών στο χώρο της πράσινης οικονομίας στην Ελλάδα 

   Καρβέλη, Κωνσταντίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-11)
   Σκοπός της παρούσας Μεταπτυχιακής Διατριβής αποτελεί η αξιολόγηση των επενδυτικών επιλογών στο χώρο της πράσινης οικονομίας στην Ελλάδα. Ειδικότερα, μελετάται η έννοια της πράσινης/βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς επίσης και η ...
  • Αξιολόγηση και διαχείρηση νοσηλευτικού προσωπικού 

   Δαουτάκη, Χριστίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
   Ο τομέας της υγείας είναι ένας απο τους πιο ευαίσθητους αλλά και πολύπλοκους τομείς της οικονομικής ζωής μιας χώρας. Το υψηλό επίπεδο δημόσιας υγείας είναι σημείο ευημερίας, αλλά ταυτόχρονα απαιτεί και την κατανάλωση ...
  • Αξιολόγηση και διαχείριση νοσοκομειακού προσωπικού 

   Μαστρογιάννη, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
   Η αξιολόγηση και η διαχείριση του προσωπικού ενός νοσοκομείου είναι δύο έννοιες, οι οποίες τις τελευταίες δεκαετίες απασχολούν ολοένα και περισσότερο, όλους όσους εμπλέκονται σε ένα σύστημα υγείας, καθώς για την παροχή ...
  • Αξιολόγηση και εκπαίδευση 

   Μπαρμπαριώτη, Ελένη Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-05)
   Εισαγωγή: Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να προαχθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου και η εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Σκοπός: Η ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»