Now showing items 1-20 of 51

  • Duel games : an example on bubble exit strategies 

   Παπαντωνίου, Ελένη (2012-03-27)
   Η θεωρία παιγνίων θεωρείται μια από τις πιο σημαντικές ανακαλύψεις του 20ου αιώνα. Η ανάπτυξη της, κυρίως βασίζεται στην στρατηγική- ανταγωνιστική συμπεριφορά των εκάστοτε παικτών που έχουν ως σκοπό την λήψη του επιθυμητού, ...
  • Economic analysis and behavioral economics of plea bargaining 

   Μητροπούλου, Ευαγγελία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-06-07)
  • Unified modeling language και θεωρία παιγνιών 

   Σκορδάς, Θωμάς (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-10-14)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της χρήσης των διαγραμμάτων της Unified Modeling Language στη θεωρία παιγνίων. H Unified Modeling Language (UML) είναι μια γλώσσα μοντελοποίησης γενικού σκοπού στον τομέα του ...
  • Αλγόριθμοι για επίλυση συζευγμένων συνεχών παιγνίων 

   Κουβουτσάκη, Γεωργία Μαρούλη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-09)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η βιβλιογραφική μελέτη των αλγορίθμων για την επίλυση του προβλήματος βελτιστοποίησης παιγνίων όπου οι παίκτες αντιμετωπίζουν περιορισμούς στον συνδυασμένο χώρο στρατηγικής. Σε αυτού του ...
  • Αλγοριθμικά παίγνια και στρατηγικές με έμφαση στις διαπραγματεύσεις 

   Ζαχαράκης, Ευάγγελος Π. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Η διατριβή «Αλγοριθμικά παίγνια και στρατηγικές με έμφαση στις διαπραγματεύσεις», πραγματεύεται την εφαρμογή της θεωρίας των παιγνίων στις διαπραγματεύσεις και στην επίλυση συγκρούσεων. Αφού κάνουμε μια συνολική επισκόπηση ...
  • Αλγοριθμική & εξελικτική θεωρία παιγνίων 

   Αθανασίου - Σιούλας, Αθανάσιος Φ. (2012-10-24)
   Αρχικά παρουσιάζονται κάποια ιστορικά στοιχεία, ώστε να γίνει αντιληπτό το επιστημονικό πλαίσιο της εποχής της θεμελίωσης της Θεωρίας Παιγνίων και διασαφηνίζονται ορισμένες βασικές έννοιες, απαραίτητες για την περεταίρω ...
  • Ανάλυση στρατηγικών αποφάσεων ειρήνης και πολέμου με βάση τη θεωρία παιγνίων 

   Τσαμπανάκης, Μηνάς Ι. (2015-03-19)
   Η μελέτη αυτή αφορά τη θεωρία παιγνίων. Μια θεωρία που βρίσκει εφαρμογή σε πολλούς τομείς στη ζωή μας. Τα παίγνια αφορούν τον τρόπο που παίρνονται στρατηγικές αποφάσεις. Επίσης τα παίγνια είναι μια μέθοδος ανάλυσης προβλημάτων ...
  • Αναξιόπιστη επικοινωνία στο πλαίσιο της θεωρίας παιγνίων 

   Δέδες, Ελευθέριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-06-18)
   Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο τη μη αξιόπιστη επικοινωνία σε ένα παίγνιο στο οποίο οι παίχτες καλούνται να λάβουν μη έχοντας πλήρη γνώση σχετικά με τις σχετικές απολαβές του κάθε παίχτη ώστε να χαράξουν τη στρατηγική ...
  • Ανταγωνισμός και συνεργασία ως παράγοντες στρατηγικής αλληλεπίδρασης στη συμπεριφορική θεωρία παιγνίων 

   Καμπισιούλης, Παναγιώτης Κ.; Kampisioulis, Panagiotis K. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)
   Η θεωρία παιγνίων είναι μια λογική ανάλυση των καταστάσεων σύγκρουσης και συνεργασίας σε ένα οικονομικό σύστημα. Οι οντότητες, μέσα σε ένα οικονομικό σύστημα, αλληλοεπιδρούν έχοντας διαφορετικά και ενδεχομένως συγκρουόμενα ...
  • Διαπραγμάτευση παιγνίων 

   Αναγνώστου, Κωνσταντίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-01)
   Στην εργασία θα ασχοληθούμε με τα παίγνια συγκεκριμένα με την διαπραγμάτευση παιγνίων. Θα αναφερθούμε στην θεωρία παιγνίων και στο τι είναι παίγνιο. Επίσης θα ασχοληθούμε με την θεωρία παιγνίων κατά το John Nash και την ...
  • Εισαγωγή στη θεωρία παιγνίων και εφαρμογές στην οικονομία και τις διαπραγματεύσεις 

   Πανταζάτος, Δημήτριος - Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-10)
   Στα πλαίσια της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής επιχειρείται η παρουσίαση των βασικών εννοιών της θεωρίας παιγνίων και η επίλυση αυτών ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. Στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστούν ...
  • Εφαρμογές θεωρίας παιγνίων σε ασφάλεια δικτύων 

   Χαλκιαδάκης, Νικόλαος (2009-07-01)
   Τα τελευταία χρόνια με την ραγδαία ανάπτυξη του Internet, παρατηρείται και το φαινόμενο της αύξησης των επιθέσεων, που έχουν στόχο τα δικτυωμένα συστήματα που το αποτελούν. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην ανάγκη παρακολούθησης ...
  • Εφαρμογές της θεωρίας παιγνίων στις ασύρματες επικοινωνίες 

   Χατζηπαναγιωτίδης, Δημήτριος (2011-07-01)
   Η Θεωρία Παιγνίων αποτελεί έναν τομέα των Οικονομικών Επιστημών, ο οποίος μελετάει την αλληλεπίδραση των ατόμων σε περιβάλλοντα τα οποία, το κάθε άτομο επηρεάζει το άλλο με τις αποφάσεις του. Οι συνθήκες αυτές, υπό ...
  • Εφαρμογές της θεωρίας παιγνίων στον αναλογισμό 

   Λάμα, Αικατερίνη Δ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-08)
   Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την παρουσίαση βασικών εννοιών της Θεωρίας Παιγνίων και την εφαρμογή τους στην επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν στον τομέα του αναλογισμού και κυρίως της ασφάλισης. Κάθε πρόβλημα παρουσιάζεται ...
  • Εφαρμογές της συνάρτησης Grundy στη θεωρία παιγνίων 

   Κρίκου, Τριανταφυλλιά Ε. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013-07)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την εφαρμογή της συνάρτησης Grundy στην θεωρία παιγνίων. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται βασικές έννοιες του θέματος. Εν συνεχεία, στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η συνάρτηση ...
  • Εφαρμογή της θεωρίας παιγνίων στη μοντελοποίηση οικονομικών φαινομένων 

   Καββουσανός, Εμμανουήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-10-23)
   Η μοντελοποίηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την μελέτη ενός οικονομικού φαινομένου και βοηθάει στην κατανόηση του, στη δυνατότητα πρόβλεψης της εξέλιξης και της κατάληξής του και επίσης, στη λήψη των βέλτιστων ...
  • Εφαρμοσμένα νευρωνικά δίκτυα σε ηλεκτρονικά παίγνια: μια μελέτη του εργαλείου ML – Agents στο περιβάλλον Unity 

   Mατσιόζεκ, Ιζαμπέλ - Βικτωρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-12)
   Η μηχανική μάθηση είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδους της τεχνητής νοημοσύνης, που αποτελεί με τη σειρά της μέρος της επιστήμης των υπολογιστών. Ασχολείται με την μάθηση προτύπων από δεδομένα και την μελέτη ...
  • Η γεωργική παραγωγή στη Στερεά Ελλάδα : οι καταβολές, η κατάσταση, τα προβλήματα & οι προοπτικές της 

   Κοτίδης, Κώστας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-10)
   Η εργασία που θα διαβάσετε χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο, θα ασχοληθούμε με την εφεύρεση και την εξέλιξη της γεωργίας μέσα στο χρόνο. Θα περιγράψουμε σε γενικές γραμμές την πορεία της μέσα στον ελλαδικό χώρο και θα ...
  • Η επιστήμη της νευροοικονομίας & η προσέγγιση του Deal 

   Τσακμακλή, Αγγελική Ν. (2008-01-28)
   Η Νευροοικονομική αποτελεί ένα πολυδιάστατο ερευνητικό πεδίο στο οποίο αναμειγνύονται οι επιστήμες της νευρολογίας, των οικονομικών και της ψυχολογίας, οι οποίες έχουν ως πρωταρχικό στόχο την ανάπτυξη και κατανόηση του ...
  • Η Θεωρία Παιγνίων στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων 

   Γαρυφαλλάκης, Ανδρέας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-02)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία, διερευνά την εφαρμογή της Θεωρίας Παιγνίων στη διαμόρφωση επιχειρηματικής στρατηγικής, συνδυάζοντας τη θεωρητική ανάλυση με μια πρακτική μελέτη περίπτωσης. Αναλύοντας τις θεμελιώδεις έννοιες ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»