Now showing items 1-12 of 12

  • 3D ψηφιακά εκπαιδευτικά παιγνίδια στο μάθημα της αστρονομίας 

   Μπέγκος, Αλέξανδρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)
   Τα παιχνίδια είναι μία αναπόσπαστη ευχάριστη δραστηριότητα που ξεκινάει από την παιδική μας ηλικία και φτάνει ως τα γεράματά μας. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και ειδικότερα τα εικονικά τους περιβάλλοντα προκαλούν το ενδιαφέρον ...
  • Ανάπτυξη εφαρμογής γνώσεων για Android – Kn-owl-edge 

   Θεοχάρης, Γεώργος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-11)
   Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή έχει ως στόχο να αναδείξει τις δυνατότητες που παρουσιάζονται από τη συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας και να συνδέσει την επιστήμη της Πληροφορικής με τον κλάδο της εκπαίδευσης και της ψυχαγωγίας. ...
  • Ανάπτυξη υλικού και σχεδιασμός διαδικτυακού μαθήματος στο Moodle με θέμα «Unity3D game development by example – Space Shooter» 

   Ντόκος, Κώστας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
   Σε αυτήν την εργασία θα ασχοληθούμε με τον κλάδο του Game Development. Γενικότερα, θα δούμε την τάση του Indie Game Development και την ανοδική της πορεία. Εν συνεχεία θα μελετήσουμε την Unity3D Game Engine η οποία έχει ...
  • Δημιουργία ηλεκτρονικών παιχνιδιών με τη χρήση του εργαλείου Game Maker για την εκμάθηση του προγραμματισμού 

   Ζαφείρη, Λαμπρινή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013-09)
   Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια αποτελούν εκείνα τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν θετικά και να υποστηρίξουν όλες τις αρχές μάθησης, ενώ ταυτόχρονα δίνουν το κίνητρο της ενασχόλησης στους ...
  • Δημιουργία παιχνιδιού 3D με χρήση της πλατφόρμας Unity 

   Καμήτσιος, Μαργαρίτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-10)
   Το παιχνίδι μας δημιουργήθηκε στην πλατφόρμα Unity 2017.1.0f3. Στο κεφάλαιο 1, κάνουμε αναφορά για το VR στην εκπαίδευση, στο κεφάλαιο 2, κάνουμε ανασκόπηση πεδίου, αναφέροντας την ιστορική εξέλιξη των παιχνιδιών και ...
  • Εκπαιδευτικό quiz για φορητές συσκευές 

   Μεσσάρη, Ειρήνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-09)
   Σκοπός αυτής της μεταπτυχιακής διατριβής είναι η ανάπτυξη μιας εφαρμογής Android. Η εφαρμογή επιτρέπει στο κάτοχο κινητού τηλεφώνου με το λειτουργικό σύστημα Android να παίξει ένα παιχνίδι ερωταπαντήσεων για να εξετάσει ...
  • Εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό παιχνίδι για παιδιά με ΔΕΠΥ 

   Καυγά, Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-02)
   Η ΔΕΠΥ συναντάται όλο και πιο συχνά στην παιδική ηλικία ενώ η παιδαγωγική παρέμβαση, σε συνδυασμό με τη συμβουλευτική γονέων και τη ψυχοθεραπεία, φαίνεται η πιο ασφαλής λύση. Τα τελευταία χρόνια, γίνεται προσπάθεια να ...
  • Θεωρητική ανασκόπηση των πλαισίων εργασίας εφαρμογών ιστού και πρακτική εφαρμογή στα Spring και Struts2 

   Κατσικογιάννης, Νικόλαος Σπ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-06)
   Το αντικείμενο της παρούσας διατριβής αφορά τα πλαίσια εργασίας εφαρμογών ιστού (Web Application Frameworks). Αρχικά, γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά και στους λόγους χρησιμοποίησης των πλαισίων εργασίας λογισμικού ...
  • Παιχνίδια ρόλων ζωντανής δράσης στην εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση 

   Μπούρδας, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-09)
   O κύριος στόχος της ερευνητικής διπλωματικής εργασίας είναι η εμπειρική διερεύνηση του πλαισίου της ενσωμάτωσης των ψηφιακών Παιχνιδιών Ρόλων Ζωντανής Δράσης (LARPGs) σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης, με την υποστήριξη ...
  • Περιβάλλοντα μάθησης σε κοινωνικά δίκτυα 

   Στυλιανοπούλου, Χαραλαμπία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-06)
   Τα ψηφιακά παιχνίδια - γνωστότερα ως ηλεκτρονικά παιχνίδια - ανήκουν στη νέα «γενιά» των πολυμέσων, η οποία βασίζεται στην ψηφιακή τεχνολογία. Τα τελευταία 20 με 25 χρόνια η δημοτικότητα τους αυξάνεται ολοένα και περισσότερο, ...
  • Πλατφόρμα εκπαίδευσης με ηλεκτρονικά παιχνίδια 

   Μερκουρίου, Ελευθέριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-02)
   Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αναδείξει την εισαγωγή των παιχνιδιών μέσω Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) στην εκπαίδευση και την σημασία τους στην ομαδική και την ατομική μάθηση. Γίνεται αναφορά για τη ...
  • Ψηφιακή διασκέδαση και η επίδραση της στις γνωστικές λειτουργίες και την απόδοση των εργαζομένων 

   Θεοδωρίδης, Στέφανος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-10-14)
   Η ψηφιακή διασκέδαση και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια καταλαμβάνουν όλο και περισσότερο από τον ελεύθερο χρόνο των ανθρώπων. Παρότι παλαιοτέρα τα παιχνίδια αυτά θεωρούνταν ένα είδος διασκέδασης για παιδιά, σήμερα αποτελεί ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»