Now showing items 1-20 of 68

  • Detecting malicious insider threat in cloud computing environments 

   Πιτροπάκης, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
   Η συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή πραγματεύεται την αντιμετώπιση των επιθέσεων σε νεφοϋπολογιστικά συστήματα, οι οποίες προέρχονται από χρήστες με αυξημένα προνόμια. Προκειμένου να απαλειφθούν οι εν λόγω κίνδυνοι υλοποιήθηκε ...
  • Development of a biomedical image analysis framework, based on web services 

   Γούδας, Θεοδόσιος Ε.; Goudas, Theodosios E. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-02-20)
   Η εξόρυξη γνώσης από βιοϊατρικές εικόνες είναι μια πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία, γιατί απαιτούνται πολλά βήματα, όπως η ρύθμιση του χρώματος, το φιλτράρισμα της εικόνας, η τμηματοποίησή της, η εξαγωγή χαρακτηριστικών ...
  • Development of a methodology of computational intelligence for robust composite biomarker discovery: targeting breakthrough in the therapeutic management of melanoma 

   Kontogianni, Georgia; Κοντογιάννη, Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
   Ο καρκίνος αποτελεί μια πολύπλοκη ασθένεια που έχει απασχολήσει την επιστημονική κοινότητα παγκοσμίως για δεκαετίες, στοχεύοντας στον εντοπισμό τυχόν αδυναμιών ή στοιχειωδών χαρακτηριστικών που θα οδηγήσουν σε αποτελεσματικές ...
  • e-AP.MA. : μια μέθοδος για την ανάπτυξη αυτο-ρυθμιστικών δεξιοτήτων στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με αξιοποίηση συστημάτων συνεργατικής μάθησης 

   Λαζακίδου, Γεωργία (2008-10-07)
   Η απόκτηση δεξιότητας επίλυσης προβλήματος αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους της εκπαίδευσης. Η έρευνα αναγνωρίζει τη σημασία αυτής της δεξιότητας για τη ζωή του ανθρώπου και τη συσχετίζει με την απόκτηση ανώτερων ...
  • Event recognition under uncertainty and incomplete data 

   Σκαρλατίδης, Αναστάσιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-10)
   Τα συμβολικά συστήματα αναγνώρισης γεγονότων έχουν χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σε μία ποικιλία εφαρμογών. Τα συστήματα αυτά εξάγουν χρήσιμη πληροφορία υπό την μορφή γεγονότων, που δίνουν τη δυνατότητα σε ειδικούς, ή σε άλλα ...
  • Examining self-regulated learning through eportfolios in higher education: the case of an eportfolio based self-regulated learning (EPSRL) approach for advancing academic achievement 

   Αλεξίου, Αικατερίνη; Alexiou, Aikaterini (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Η πανταχού παρουσία της τεχνολογίας, η διείσδυση των κοινωνικών μέσων στην ακαδημαϊκή ζωή και το νέο σύνολο δεξιοτήτων φαίνεται να δημιουργούν νέες προκλήσεις για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, την ακαδημαϊκή επίδοση, την ...
  • Improving the results of intrusion detection systems 

   Σπαθούλας, Γεώργιος Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013-06)
   Τα συστήματα ανίχνευσης παρεισφρήσεων ανιχνεύουν με επιτυχία πιθανές εισβολές, αλλά τα σετ συναγερμών που παράγουν χαρακτηρίζονται από σημαντικά προβλήματα. Ο όγκος των παραγόμενων συναγερμών κάνει δύσκολη την διαχείρισή ...
  • Improving the security monitoring process 

   Αναστόπουλος, Βασίλειος; Anastopoulos, Vasileios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-12-30)
   Οι οργανισμοί που διατηρούν πληροφοριακά συστήματα αντιμετωπίζουν διαρκώς νέες προκλήσεις ασφαλείας στον κυβερνοχώρο, καθότι μεμονωμένα άτομα, οργανωμένες ομάδες,εγκληματικές οργανώσεις αλλά και χώρες, απειλούν τις υποδομές ...
  • Innovative customer behavior forecasting framework for subscription-based organizations 

   Κατελάρης, Λεωνίδας; Katelaris, Leonidas (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Συνδρομητικοί οργανισμοί όπως εταιρίες λογισμικού, τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί, συνδρομητικές πλατφόρμες τηλεόρασης, οργανισμοί παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και άλλοι, βρίσκονται σε μία διαρκή αναζήτηση τρόπων διατήρησης ...
  • Investigating virtual teams in massively multiplayer online games (MMOGs): an integrated model for virtual team effectiveness 

   Μυσιρλάκη, Σοφία; Mysirlaki, Sofia (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
   Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αυξητική τάση στη χρήση εικονικών ομάδων από οργανισμούς και επιχειρήσεις. Ωστόσο, οι ατομικοί και οι ομαδικοί παράγοντες που οδηγούν στην αποτελεσματικότητα μιας εικονικής ομάδας ...
  • Management of cellular broadband networks by means of machine learning techniques 

   Margaris, Aristotelis; Μάργαρης, Αριστοτέλης Γ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-02-05)
   Τα κυψελωτά δίκτυα κινητών επικοινωνιών είναι μία από τις τεχνολογίες με την μεγαλύτερη επίδραση στην σημερινή βιομηχανία των τεχνολογιών επικοινωνιών και πληροφορικής. Παρέχουν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο αλλά και μια ...
  • Managing networks and services based on artificial intelligence in heterogeneous broadband environments for 5th generation and beyond 

   Μπελικαΐδης, Ιωάννης - Πρόδρομος; Belikaidis, Ioannis - Prodromos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-09)
   Tα κίνητρα αυτής της ερευνητικής δραστηριότητας προέρχονται από το γεγονός της εκθετικής αύξησης της ζήτησης δεδομένων που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια καθώς και στην προσέγγιση των θεωρητικών ορίων του capacity των ...
  • Privacy in online social networks 

   Michota, Alexandra; Μιχώτα, Αλεξάνδρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-10)
   Η ιδιωτικότητα των διαμοιραζόμενων δεδομένων δε θεωρείται δεδομένη για τα ενεργά μέλη στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Συνδυασμοί δημόσιων και ιδιωτικών προφίλ δημιουργούν δυσκολίες στη διατήρηση υψηλών επιπέδων ...
  • Security and privacy enhancing mechanisms for the Android Operating System 

   Λύβας, Χρήστος - Γιάσερ; Lyvas, Christos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-12)
   Η πλατφόρμα Android αποτελεί το κυρίαρχο λειτουργικό σύστημα για κινητές και IoT συσκευές. Η ευρεία διάδοση του οφείλεται στην ελευθερία χρήσης που δίνετε στους κατασκευαστές κινητών συσκευών (Original Equipment Manufacturers ...
  • Security policies for cloud computing 

   Georgiou, Dimitra A.; Γεωργίου, Δήμητρα Α. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Οι μαζικές τεχνολογικές εξελίξεις του παγκόσμιου εμπορίου και η ανάγκη διασυνοριακής κίνησης των προσωπικών πληροφοριών, δημιουργούν την ανάγκη να καθοριστούν πολιτικές ασφαλείας και να προταθούν ειδικοί κανονισμοί για την ...
  • Survivable mobile telecommunication systems 

   Μυκονιάτη, Μαρία; Mykoniati, Maria (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-07)
   Επιβιώσιμα συστήματα είναι αυτά που έχουν την ικανότητα να διατηρούν τις υπηρεσίες τους λειτουργικές κατά την διάρκεια καταστροφών, αστοχιών, επιθέσεων κλπ. Ο βασικός στόχος αυτών των συστημάτων είναι η αντίσταση στην ...
  • Trust management, privacy, authorization, and authentication in cloud computing environments 

   Γεωργιοπούλου, Ζαφειρούλα; Georgiopoulou, Zafeiroula (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-07)
   Η συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή πραγματεύεται την ασφάλεια σε επίπεδο εμπιστοσύνης, ιδιωτικότητας και αυθεντικοποίησης σε νεφοϋπολογιστικά συστήματα. Στο πλαίσιο εύρεσης μέτρων για την εξάλειψη των κίνδυνων ορίσθηκαν ...
  • User and infrastructure security and privacy with regard to compliance 

   Βαβούσης, Κωνσταντίνος; Vavousis, Konstantinos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-04)
   Εκατομμύρια εταιρείες και δισεκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως βασίζονται σε ασύρματα ή ενσύρματα δίκτυα για την καθημερινή τους εργασία και διασκέδαση. Λόγω της απουσίας ισχυρών μηχανισμών ασφαλείας κατά τον σχεδιασμό, ...
  • Ανάκαμψη πληροφοριακών συστημάτων υγείας μετά από καταστροφή 

   Αγγελινός, Γεώργιος Ν. (2014-01-23)
   Η λειτουργία ενός νοσοκομείου είναι μια ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία. Η αποδοτική λειτουργία του στηρίζεται στην εναρμόνιση της Ιατρικής επιστήμης με την Οικονομική, με το πληροφοριακό σύστημα να υλοποιεί τις πολιτικές ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»