Now showing items 961-980 of 11913

  • QFD and FMEA: an industrial case study 

   Δουλάκας, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
   Οι επιχειρήσεις προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την εμφάνιση της νέας πρόκλησης για την συνεχή βελτίωση της ποιότητας, μέσω της διαχείρισης του κινδύνου. Η ποιότητα και ο κίνδυνος αποτελούν δύο βασικές έννοιες, που θα πρέπει ...
  • Qualitative and quantitative risk management approaches for turnaround projects in the process industry 

   Σαλίχος, Αναστάσιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-07)
  • Quality assurance methods assessing instructional design and active learning pedagogies in MOOCs: an evaluative case study 

   Αλοΐζου, Βαλέρια; Aloizou, Valeria (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-07)
   Στις μέρες μας εμφανίζονται όλο και περισσότερα Μαζικά Ελεύθερα Διαδικτυακά Μαθήματα (Massive Open Online Courses - MOOCs). Πολλά μεγάλα πανεπιστήμια παγκοσμίως έχουν αφοσιωθεί στο να προσφέρουν υψηλής ποιότητα «μαζική» ...
  • Quality of institutions, credit ratings and the cost of government debt 

   Καραγιαννάκης, Γεώργιος (2009-09-23)
   Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη μιας χώρας, αλλά και το εξωτερικό χρέος που μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη για την άνθηση της οικονομίας. Επικεντρώνεται στη θεωρία διαμεσολάβησης ...
  • Quality risks of outsourcing manufacturing activities in the pharmaceutical industry; a lean approach 

   Τρίγκα, Μαρία - Νεφέλη; Trigka, Maria - Nefeli (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-02-09)
  • Quality shipping: mechanisms for safer shipping and cleaner oceans 

   Dionopoulou, Maria; Διονοπούλου, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-12)
   Αυτή η διπλωματική εργασία ερευνά τη σημαντικότητα της ποιότητας στην ναυτιλιακή βιομηχανία σε συνδυασμό με την απαραίτητη ασφάλεια και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η ποιότητα στο χώρο της ναυτιλίας δεν αφορά ...
  • Quantitative analysis of shipping indexes key factors that affect the stock performance of a public listed shipping company 

   Πανταζής, Αντώνης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-07)
   Με τη παρούσα διπλωματική εργασία θέλουμε να παρουσιάσουμε παράγοντες που επηρεάζουν τις αποδόσεις των μετοχών των ναυτιλιακών εταιριών. Το ενδιαφέρον για αυτό τον κλάδο ξεκίνησε με την εισαγωγή ναυτιλιακών εταιριών στα ...
  • Quantitative analysis of the dry bulk freight market, including forecasting and decision making 

   Τσιούμας, Ευάγγελος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-12-22)
   Η παρούσα διδακτορική διατριβή παρέχει μία ποσοτική ανάλυση της ναυλαγοράς ξηρού χύδην φορτίου και διερευνά μία σειρά κρίσιμων θεμάτων που συνδέονται με τις ναυλώσεις πλοίων. Σε αυτό το πλαίσιο, αναλύονται οι ναυλαγορές ...
  • Quantitative easing : success or failure? Differences between the United States and Euro Area 

   Βάλβης, Εμμανουήλ; Valvis, Emmanouil (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-02)
  • R και S διαγράμματα ελέγχου με όρια πιθανότητας 

   Κοϊμτζόγλου, Αλέξιος Π. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Τα διαγράμματα ελέγχου Shewhart είναι ένα σημαντικό και ισχυρό εργαλείο σε μια προσπάθεια προς μια σταθερότερη παραγωγική διεργασία. Μέσω αυτών των διαγραμμάτων, μπορούν να ελεγχθούν πιθανές αποκλίσεις σε διάφορες παραμέτρους ...
  • Ranking recommendations via online learning 

   Σούφλας, Ευστάθιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-02)
   Στη σημερινή εποχή, που χαρακτηρίζεται από υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης της πληροφορίας και της ολοένα αυξανόμενης χρήσης του παγκόσμιου ιστού, υπάρχουν πολλές εφαρμογές και ιστοσελίδες που χειρίζονται συστήματα συστάσεων, ...
  • RAROC: risk adjusted return on capital 

   Αθανασόπουλος, Θεόδωρος Ι. (2003-12-01)
   Η παρούσα διπλωµατική εργασία αποσκοπεί στην παρουσίαση της µεθοδολογίας RAROC για τη µέτρηση της επιτυγχανόµενης αποδοτικότητας από τη συνεργασία µε κάποιο πελάτη ενός
  • Reader store android application 

   Μαράκης, Πέτρος Ι. (2013-02-04)
   Η εφαρμογή που παρουσιάζεται αφορά ένα ηλεκτρονικό μαγαζί το οποίο θα δουλεύει σε κινητά που λειτουργούν με λογισμικό Android 2.2 ή νεότερη έκδοσή του. Η εφαρμογή κατασκευάζεται με την κατασκευαστική πλατφόρμα FLEX της ...
  • Real economic convergence in the European Union 

   Βλάχος, Ιωάννης (2005-01-01)
   Σκοπός της παρούσης εργασίας, είναι η εξέταση για την ύπαρξη ή μη, σύγκλισης των κατά κεφαλή ΑΕΠ των χωρών-μελών. Πιο συγκεκριμένα θα αναλυθεί αν υπήρξε σύγκλιση μετά την επίσημη ενοποίηση των 12 μελών το 1992, ...
  • Real time investment strategies 

   Τζερμιαδιάνος, Α. (2002-12-01)
   In this thesis, we will first verify the results of the above article and we will then repeat the analysis, working exclusively with real time data for the United States. Finally, we will make the same analysis for the ...
  • Real world data of nivolumab as second-line treatment in advanced non-small cell lung cancer in Greece: effectiveness analysis and cost estimation of the treatment 

   Μάμαλη, Ελένη; Mamali, Eleni (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-11)
   Υπόβαθρο: Τα τελευταία δύο χρόνια το nivolumab καθιερώθηκε ως η νέα θεραπεία δεύτερης γραμμής για τον προχωρημένο μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα. Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια πολυκεντρική αναδρομική μελέτη που ...
  • Real world malware analysis 

   Παπαδόπουλος, Πολυμένης - Φώτιος; Papadopoulos, Polymenis - Fotios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-09-13)
   Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση ενός ιομορφικού λογισμικού πραγματικών δεδομένων, υπό την όψη του ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος. Τα βήματα που ακολουθήθηκαν είναι προκαθορισμένα, από την βασική ανάλυση του ...
  • Real-time workflow management service based on an event-driven computational cloud storage 

   Τσιτσιπάς, Αθανάσιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-06)
  • Rebranding marketing & corporate marketing. The case of Mondelez 

   Δημητρακάκος, Πέτρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
  • Recent finacial crises : the predictive performance of analysts 

   Παναγάκης, Παρασκευάς. (2008-02-06)
   Ο σύγχρονος οικονομικός κόσμος χαρακτηρίζεται και πιθανόν να συνεχίσει να χαρακτηρίζεται και στο μέλλον από την εμφάνιση έντονων χρηματοοικονομικών κρίσεων. Η απελευθέρωση του χρηματοοικονομικού συστήματος, έχει εξασφαλίσει ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»