Now showing items 1-17 of 17

  • Cyber risk management for data-driven enterprises 

   Beka, Miranda Maria; Μπέκα, Μιράντα Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-09)
  • Diffusion of Enterprise Risk Management in Greek companies 

   Νίκας, Γεώργιος; Nikas, Giorgos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-12-22)
  • Exploring the impact of health, safety, and well being on seafarers occupational effectiveness 

   Nelaj, Dajana; Νελάι, Νταϊάνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-11)
   Αυτή η έρευνα εμβαθύνει στις εμπειρίες των ναυτικών σχετικά με την υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία τους, εξετάζοντας πώς αυτές οι πτυχές επηρεάζονται από την οργάνωση και τη δομή της απασχόλησής τους στη θάλασσα. Η ...
  • Financing of shipping companies 

   Dimitrakopoulou, Artemis (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  • Improving the security monitoring process 

   Αναστόπουλος, Βασίλειος; Anastopoulos, Vasileios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-12-30)
   Οι οργανισμοί που διατηρούν πληροφοριακά συστήματα αντιμετωπίζουν διαρκώς νέες προκλήσεις ασφαλείας στον κυβερνοχώρο, καθότι μεμονωμένα άτομα, οργανωμένες ομάδες,εγκληματικές οργανώσεις αλλά και χώρες, απειλούν τις υποδομές ...
  • Information content of asset growth for future firm performance 

   Diamantopoulou, Lydia; Διαμαντοπούλου, Λυδία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-09-14)
   Η ανωμαλία ανάπτυξης περιουσιακών στοιχείων και ο σχετικός παράγοντας αύξησης του ενεργητικού αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των σύγχρονων εμπειρικών μοντέλων αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων. Παρόλο που υπάρχουν εκτεταμένες ...
  • Qualitative and quantitative risk management approaches for turnaround projects in the process industry 

   Σαλίχος, Αναστάσιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-07)
  • Risk management in the shipping industry 

   Saligkara, Ioanna (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-09)
   Όλες οι εταιρίες σε όλους τους κλάδους έρχονται αντιμέτωπες με διάφορους κινδύνους, τους οποίους καλούνται να αντιμετωπίσουν. Το ίδιο συμβαίνει και στον κλάδο της ναυτιλίας, όπου κατά κύριο λόγο οι κίνδυνοι ...
  • Risk mitigation strategies in bulk shipping 

   Μπούρμπουλα, Σοφία - Αθηνά; Mpourmpoula, Sophia - Athena (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022)
   Οι εταιρείες χύδην ναυτιλίας αντιμετωπίζουν διάφορους κινδύνους που ποικίλλουν σε σοβαρότητα και πρέπει να μετριαστούν. Υπάρχουν λίγες εμπειρικές μελέτες για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των στρατηγικών διαχείρισης ...
  • Ανάλυση κινδύνου σε αποδόσεις χρηματοοικονομικών δεικτών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

   Αγουρογιάννη, Σοφία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-06)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναπτύχθηκε το θέμα του κινδύνου και της ανάλυσής του σε αποδόσεις χρηματιστηριακών δεικτών-ορόσημο χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται η έννοια, ο ...
  • Ανάλυση ρίσκου και μέτρα κινδύνου με εφαρμογές στη ναυτιλία και το θαλάσσιο περιβάλλον 

   Φεράτι, Μαρία; Βολιώτης, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-03)
   Ο αντίκτυπος των ναυτικών ατυχημάτων στο περιβάλλον και οι απώλειες ανθρώπινων ζωών αυξάνουν συνεχώς τις προσδοκίες της κοινωνίας ως προς την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών. Για να ικανοποιηθούν αυτές οι προσδοκίες, έχουν ...
  • Ιδιωτική ασφάλιση: εμπειρική αξιολόγηση 

   Παλαιολόγου, Πολυξένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Η εν λόγω εργασία έχει δύο σκέλη: το θεωρητικό και το ερευνητικό. Στο θεωρητικό μέρος γίνεται ανάλυση της βιβλιογραφικής επισκόπησης της έρευνας και στο ερευνητικό μέρος παρουσιάζονται και αναλύονται τα δεδομένα εμπειρικώς. ...
  • Κερδοφορία και ανταγωνιστικότητα στον τραπεζικό τομέα 

   Ζαχαρόπουλος, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-02)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει την επίδραση που έχει η συγκέντρωση και ο ανταγωνισμός στην ευστάθεια και την κερδοφορία του τραπεζικού συστήματος χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 38 τραπεζικών ιδρυμάτων από 7 χώρες της ...
  • Μέθοδοι Monte Carlo προσομοίωσης σε μοντέλα της αναλογιστικής επιστήμης 

   Αγγελοπούλου, Ειρήνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-06)
   Η μοντελοποίηση και προσομοίωση είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την Αναλογιστική Επιστήμη, καθώς σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι καθόλου εύκολη ή εφικτή η αναλυτική επίλυση πρακτικών προβλημάτων. Στην παρούσα διπλωματική ...
  • Μέθοδοι μείωσης ή αντιμετώπισης διαταραχών στις αλυσίδες εφοδιασμού 

   Θάνος, Νικόλαος; Χατζηθεοδωρίδης, Ελευθέριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-04)
   Καθώς η παγκοσμιοποίηση παραμένει σε υψηλά επίπεδα, οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται ότι η εφοδιαστική αλυσίδα, που πολλές φορές αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτημά τους, έχει αποκτήσει πολλές ευπάθειες. Οι ευπάθειες ...
  • Οι συμβάσεις αποτελούν παράγοντα συστηματικής οργάνωσης μιας επιχείρησης 

   Σκέντζος, Χαράλαμπος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
   Οι συμβάσεις αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στο έντονα ανταγωνιστικό και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Οι επιχειρήσεις και ιδιαιτέρως αυτές της εφοδιαστικής αλυσίδας δίνουν πολύ σημαντικό βάρος στη διαχείρισή τους ...
  • Χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση : μελέτη περίπτωσης CCHBC 

   Συριγωνάκη, Θεοδοσία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013-11)
   Η εταιρεία που μπαίνει στο μικροσκόπιο και αναλύεται με διεθνώς αποδεκτές μεθόδους είναι η Coca Cola HBC. Η επιλογή της συγκεκριμένης εταιρείας έγινε κυρίως για δύο λόγους: αρχικά, διότι είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»