Now showing items 1-20 of 202

  • A case study for a dry bulk shipping company 

   Βένιου, Μαργαρίτα (2007-12-07)
   Capital markets are the complex of institutions and mechanisms through which intermediate-term funds (loan of up to ten years maturity for example) and long-term funds (longer-maturity loans and corporate stocks) are pooled ...
  • A case study on the spare parts requirement for a 55,500 dwt geared bulk carrier 

   Βαλιάζης, Λάμπρος Φ. (2012-11-27)
  • Business plan for a national ''Hellas liberty'' ship memorial museum 

   Μόρφη, Ξανθή (2012-04-02)
   Το παρόν Επιχειρηματικό Σχέδιο επικεντρώνεται στο εγχείρημα της μετατροπής του πλοίου liberty με όνομα 'SS Arthur M. Huddell' (γνωστού ως Liberty Hellas) σε πλωτό μουσείο, το οποίο θα ονομαστεί Εθνικό Μουσείο Μνήμης Πλοίου ...
  • Capital loan analysis from 2010 to 2016 

   Αρτσιδάκης, Στυλιανός; Artsidakis, Stylianos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Η ναυτιλία αποτελεί μία πολύ ιδιαίτερη αγορά, με συνεχείς διακυμάνσεις και ανάγκη για υψηλής εντάσεως κεφαλαίου επενδύσεις. Η χρηματοδότηση των εταιρειών, αποτελεί βασικό συστατικό τόσο της μεγέθυνσης όσο και της βιωσιμότητάς ...
  • Competition in niche shipping markets. Τhe case of bitumen 

   Τυρή, Ραφαέλα; Tyri, Rafaela (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-04)
   Η παρούσα εργασία αναλύει τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται ο ανταγωνισμός σε εξειδικευμένες ναυτιλιακές αγορές. Η μελέτη του ανταγωνισμού είναι θεμελιώδης για την επιχειρηματική απόδοση σε κάθε κλάδο. Στην παρούσα ...
  • Consequences of war on supply chain and relative disruptions 

   Γαλάνη, Ελευθερία; Galani, Eleftheria (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-09)
   Για τον ουκρανικό λαό, ο πόλεμος είναι μια ανθρωπιστική τραγωδία, αλλά έχει επίσης σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο στον κόσμο. Οι άμεσες επιπτώσεις του πολέμου στο διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις είναι το κύριο θέμα αυτού ...
  • Covid-19 και καινοτομία : μελέτη περίπτωσης τριών κλάδων 

   Θανόπουλος, Αθανάσιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-09-20)
   Σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξει πως η καινοτομία κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις νέες συνθήκες που δημιούργησε η νόσος Covid-19 στο τομέα του λιανικού εμπορίου και των επιχειρήσεων, της ναυτιλίας και του φαρμακευτικού ...
  • Digitalization και οργάνωση ναυτιλιακών επιχειρήσεων 

   Γαλανοπούλου, Ελένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022)
   «H τεχνολογική καινοτομία προκύπτει συνήθως από την αναζήτηση συνθηκών βελτίωσης του κόστους και της αποδοτικότητας, την προσπάθεια ανταπόκρισης σε τρέχουσες ή προβλεπόμενες κοινωνικές προσδοκίες ή την ανάγκη προσαρμογής ...
  • E-maritime : εφαρμογές & υπηρεσίες Ηλ-ναυτιλίας 

   Γιογκαράκη, Βασιλεία Δ. (2009-09-17)
   Οι επιχειρηματικές υπηρεσίες στον κλάδο της Ναυτιλίας παρέχονται σήμερα αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα από επικοινωνιακές και πληροφοριακές τεχνολογίες που εφαρμόζονται με διαφορετική ένταση, επίδραση και δυναμική κατά ...
  • GPS: βασικές αρχές λειτουργίας και εφαρμογές στη ναυτιλία 

   Ζήσης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-03)
   Στo πλαίσιo της παρούσας διπλωματικής εργασίας εξετάζεται η τεχνολογία του Παγκόσμιου Συστήματος Προσδιορισμού Θέσης (Global Positioning System) και οι εφαρμογές του στη Ναυτιλία. Η ιστορική αναδρομή αναφέρεται στη μορφή ...
  • Liner shipping: στρατηγικές συμμαχίες με κατεύθυνση στις λειτουργίες 

   Πολίτη, Παρασκευή Χ. (2013-02-07)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην μελέτη του κλάδου των ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ιδιαιτέρως επιχειρεί να αναλύσει το φαινόμενο δημιουργίας λειτουργικών συμμαχιών ...
  • LNG carriers : οικονομική διαχείριση τους και διαφορές σε σύγκριση με δεξαμενόπλοια 

   Χατζάτογλου, Άννα; Μερίκας, Α. (2009-06-30)
   Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται ειδικοί να αναλύουν την ραγδαία μείωση των αποθεμάτων του αργού πετρελαίου λόγω της αμείωτης αλλά και αλόγιστης κατανάλωσης του, παρά την ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση της τιμής του. Από την ...
  • Special Purpose Acquisition Companies (SPACs) στην ναυτιλία 

   Ζώρας, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-11)
   Η ναυτιλία, αποτελεί πιθανότατα την πιο εκτεταμένη και διεθνοποιημένη βιομηχανία, καθώς η φύση της επιτρέπει ή απαιτεί την ανάμειξη και συμμετοχή ενός ευρύτατου φάσματος νοοτροπίας, κουλτούρας και πρακτικών. Σήμερα, ...
  • The effect of ship noise to marine mammals 

   Gkini, Fatmira; Γκίνι, Φατμίρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-09)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί έρευνα και καταγραφή γεγονότων και συμπερασμάτων για το θέμα «Η επίδραση του θορύβου των πλοίων στα θαλάσσια θηλαστικά». Στόχος της είναι να αναδείξει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, ...
  • The impact of the Covid-19 pandemic on the global supply chain and freight rates fluctuations in the shipping industry 

   Αχμέντ, Ιμπτισάμ; Ahmed, Ibtisam (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-09)
   Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσει τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού και πώς έχουν δημιουργηθεί νέοι σύνδεσμοι μεταξύ των σημείων προέλευσης και των σημείων ...
  • To ηλεκτρονικό εμπόριο στην ναυτιλία 

   Κοντός, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2002-01)
   Στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται η έννοια του ηλεκτρονικού εμπορίου, περιγράφονται οι εφαρμογές του, οι τεχνολογίες του και αναφέρονται τα οφέλη από τη χρήση του. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η δομή του χώρου της Ναυτιλίας ...
  • Using big data technologies in maritime shipping industry to achieve cost effectiveness 

   Βερνίκος, Παύλος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-10)
   Η πληροφορία υπήρξε ανέκαθεν ένα από τα βασικά σημεία της διαδικασίας παραγωγής γνώσης. Όλα όσα γνωρίζουμε για τα περισσότερα πράγματα στον κόσμο μας σήμερα είναι με βάση τα αποτελέσματα της παρατήρησης και του πειραματισμού. ...
  • Αειφόρος ανάπτυξη & ναυτιλία 

   Παπαδημητρίου, Κωνσταντίνος Γ. (2012-11-28)
   Στην εποχή στην οποία ζούμε, τα αποτελέσματα των απερίσκεπτων πράξεων του ανθρώπου όσον αφορά στην συμπεριφορά του απέναντι στο περιβάλλον, έχουν εμφανίσει μία σειρά περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι οποίες κρούουν έντονα το ...
  • Αι διεθνείς θαλάσσιαι μεταφοραί 

   Γεωργαντόπουλος, Ελευθέριος Α.
  • Αιτία και διαχείριση προβληματικών ναυτιλιακών δανείων 

   Κατσικογιάννης, Γεώργιος Κ. (2005-01-01)
   Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι O προσδιορισμός των αιτίων μετατροπής “καλών” ναυτιλιακών δανείων σε “προβληματικά”, τα μέτρα ή οι ενέργειες που πρέπει να λαμβάνουν οι τράπεζες, προκειμένου να αποφύγουν την εμφάνιση ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»