Now showing items 1-20 of 1309

  • A literature review on recommendation systems 

   Mikros, Dimitrios; Μικρός, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11)
   Στο Διαδίκτυο, όπου ο αριθμός των επιλογών είναι συντριπτικός, για το λόγο αυτό λοιπόν δημιουργείτε η ανάγκη φιλτραρίσματος, ιεράρχησης και αποτελεσματικής παράδοσης σχετικών πληροφοριών προκειμένου να μετριαστεί το ...
  • Accommodation management software 

   Sideris, Charalampos; Σιδέρης, Χαράλαμπος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-07)
   Η ταχεία ανάπτυξη του κλάδου της φιλοξενίας έχει αυξημένη ζήτηση για αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης καταλυμάτων. Αυτή η μεταπτυχιακή διατριβή παρουσιάζει τη σχεδίαση και την υλοποίηση ενός Λογισμικού Διαχείρισης ...
  • Algorithmic techniques for the Tourist Trip Design Problem 

   Σανιδάς, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-05)
   Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στο Πρόβλημα Σχεδιασμού Διαδρομών, μιας πρακτικής εφαρμογής του Team Orienteering Problem που προσφέρει ένα αποτελεσματικό προγραμματισμό διαδρομών σε σημεία ενδιαφέροντος (points of interest) ...
  • An alternative formulation of the artificial immune recognition system learning algorithm 

   Γιατζιτζόγλου, Δημήτρης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-11-06)
   Ο AIRS είναι ένας αλγόριθμος μάθησης με επίβλεψη που έχει δείξει οτί μπόρει να πετύχει ανταγωνιστικά αποτελέσματα σε κάποια γνωστά σετ δεδομένων. Ο σκοπός αυτής της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση μιας εναλλακτικής ...
  • An experimental analysis of current DDoS attacks based on a provider edge router honeynet 

   Τριαντοπούλου, Σταματία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-03)
   Η ασφάλεια δικτύων έχει γίνει όλο και μεγαλύτερο πρόβλημα στον κόσμο των τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο κατά των τηλεπικοινωνιακών δικτύων μπορεί να έχουν πολύ μεγάλες συνέπειες για τα δεδομένα ...
  • Android development worst practices analysis 

   Κεσόπουλος, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-10)
   Το αντικείμενο της τρέχουσας διπλωματικής είναι η ανάλυση εφαρμογών κινητών τηλεφώνων (με λειτουργικό android) και η αναζήτηση πρακτικών προγραμματισμού που θέτουν σε κίνδυνο τα προσωπικά δεδομένα του εκάστοτε χρήστη. Αυτά ...
  • Android εφαρμογή Blood Donor Card για δημιουργία ηλεκτρονικής κάρτας αιμοδότη 

   Ταραρά, Θεοχαρούλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-10)
   Η παρούσα επιστημονική εργασία έχει ως σκοπό την υλοποίηση μιας εφαρμογής για κινητές συσκευές, η οποία έχει ως στόχο την μετατροπή της φυσικής κάρτας του αιμοδότη σε ψηφιακή με την χρήση κινητού. Η δημιουργία της κρίθηκε ...
  • Android εφαρμογή για εντοπισμό και καταγραφή κρουσμάτων Covid19 με χρήση Spring Boot Back-End 

   Καραγιάννη, Γεωργία; Karagianni, Georgia (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-12)
   Η παρούσα πτυχιακή επικεντρώνεται στην υλοποίηση μιας Android εφαρμογής, η οποία εντοπίζει και καταγράφει τα κρούσματα Covid19, με τη χρήση του εργαλείου Spring Boot ως back-end και μιας PostgreSQL βάσης. Η εφαρμογή ...
  • Android εφαρμογή για ταινίες και ηθοποιούς 

   Κανελλόπουλος, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-05)
   Σε αυτή την ενότητα θα γίνει μία περίληψη της εργασίας γενικά αλλά και θα επισημανθούν σημαντικά στοιχεία της. Το θέμα της εργασίας ήταν να γίνει μία εφαρμογή Android με σκοπό ο κάθε χρήστης να μπορεί να διαβάσει τα ...
  • Android εφαρμογή για την εύρεση των κοντινότερων συσκευών με χρήση Bluetooth και Spring Boot backend 

   Αυγέρης, Χαράλαμπος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-04)
   Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας android εφαρμογής, η οποία θα χρησιμοποιεί την τεχνολογία του Bluetooth για να εντοπίζει τις κοντινότερες κινητές συσκευές, ώστε να ενημερώνει και να ειδοποιεί ...
  • Android εφαρμογή υλοποίησης της υπηρεσίας Google Cloud Messaging 

   Περτέσης, Κωνσταντίνος Μ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-12)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στη δημιουργία, εκτέλεση και παρουσίαση των λειτουργιών που ανήκουν στο πλέον ανεπτυγμένο πεδίο των εφαρμογών των κινητών συσκευών (smartphones) το οποίο δεν είναι άλλο από την ...
  • AndroPatchApp : αντιμετώπιση των κακόβουλων διαφημίσεων 

   Τσιάκος, Βασίλειος Σ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-07)
   Η διάδοση των έξυπνων τηλεφώνων δημιούργησε μια νέα αγορά στο χώρο των φορητών συσκευών , αυτή των διαφημίσεων. Κατ’ επέκταση, τα έσοδα που απορρέουν από αυτές αποτελούν ένα σημαντικό κίνητρο για κάθε μορφή επίθεσης. Παρά ...
  • AppLocker bypass toolkit 

   Ρουμελιώτης, Νικόλαος; Roumeliotis, Nikolaos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-03)
  • AR & VR application research for medical rehabilitation 

   Theodorikakos, Stylianos; Θεοδωρικάκος, Στυλιανός (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-07)
   Οι περισσότεροι τομείς των συμβατικών προγραμμάτων αποκατάστασης μαστίζονται από υψηλό κόστος, προβλήματα ζήτησης, δύσκολη πρόσβαση, χρονοβόρα και συνεχή επανάληψη που προκαλεί δυσανασχέτηση στους ασθενείς, με αποτέλεσμα ...
  • Artificial immune systems for sentiment analysis 

   Vidali - Soula, Dafni; Βιδάλη - Σούλα, Δάφνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-05)
   Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τον αλγόριθμο AIRS-x, ο οποίος έχει προταθεί ως εναλλακτική διαμόρφωση του αλγορίθμου Artificial Immune System (AIRS). Ο AIRS αποτελεί αλγόριθμο που πραγματοποιεί ταξινόμηση ...
  • Assessing open and closed EDRs 

   Panagiotakopoulos, Georgios; Παναγιωτακόπουλος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-05)
   Σήμερα, οι λύσεις προστασίας των τερματικών είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για όλους τους οργανισμούς προκειμένου να προστατεύσουν τις συσκευές του δικτύου. Η ζήτηση, αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια ...
  • Aνάλυση συναισθήματος κατά τη διάρκεια εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε εφαρμογή Android και αποστολή σε RESTful Web Service 

   Γαβριηλίδης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-09)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται η διαδικασία δημιουργίας μιας Android εφαρμογής για ανάλυση των συναισθημάτων των φοιτητών πανεπιστημίου κατά τη διάρκεια εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή ...
  • Aξιολόγηση προσαρμοστικών συστημάτων διδασκαλίας: ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

   Καραγεώργου, Ευαγγελία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-11)
   Στην παρούσα διατριβή παρουσιάζονται πλαίσια αξιολόγησης λογισμικών για συγκεκριμένες κατηγόριες: διεπαφές χρήστη, εκπαιδευτικά συστήματα, προσαρμοστικά συστήματα και εκπαιδευτικά παιχνίδια. Η αυξανόμενη χρήση των υπολογιστών ...
  • Blockchain και fraud 

   Κριάρας, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-06)
   Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία Blockchain έχει σημειώσει ραγδαία αύξηση ενδιαφέροντος , με αυξανόμενη χρήση της τεχνολογίας για πολλές εφαρμογές και επιχειρήσεις , από κρυπτονομίσματα μέχρι την εμπλοκή του σε πολλούς ...
  • Browser fingerprinting and countermeasures 

   Δεϊρμεντζόγλου, Ευάγγελος; (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-06)

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»