Now showing items 1-20 of 1159

  • A literature review on recommendation systems 

   Mikros, Dimitrios; Μικρός, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11)
   Στο Διαδίκτυο, όπου ο αριθμός των επιλογών είναι συντριπτικός, για το λόγο αυτό λοιπόν δημιουργείτε η ανάγκη φιλτραρίσματος, ιεράρχησης και αποτελεσματικής παράδοσης σχετικών πληροφοριών προκειμένου να μετριαστεί το ...
  • Algorithmic techniques for the Tourist Trip Design Problem 

   Σανιδάς, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-05)
   Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στο Πρόβλημα Σχεδιασμού Διαδρομών, μιας πρακτικής εφαρμογής του Team Orienteering Problem που προσφέρει ένα αποτελεσματικό προγραμματισμό διαδρομών σε σημεία ενδιαφέροντος (points of interest) ...
  • An alternative formulation of the artificial immune recognition system learning algorithm 

   Γιατζιτζόγλου, Δημήτρης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-11-06)
   Ο AIRS είναι ένας αλγόριθμος μάθησης με επίβλεψη που έχει δείξει οτί μπόρει να πετύχει ανταγωνιστικά αποτελέσματα σε κάποια γνωστά σετ δεδομένων. Ο σκοπός αυτής της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση μιας εναλλακτικής ...
  • An experimental analysis of current DDoS attacks based on a provider edge router honeynet 

   Τριαντοπούλου, Σταματία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-03)
   Η ασφάλεια δικτύων έχει γίνει όλο και μεγαλύτερο πρόβλημα στον κόσμο των τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο κατά των τηλεπικοινωνιακών δικτύων μπορεί να έχουν πολύ μεγάλες συνέπειες για τα δεδομένα ...
  • Android development worst practices analysis 

   Κεσόπουλος, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-10)
   Το αντικείμενο της τρέχουσας διπλωματικής είναι η ανάλυση εφαρμογών κινητών τηλεφώνων (με λειτουργικό android) και η αναζήτηση πρακτικών προγραμματισμού που θέτουν σε κίνδυνο τα προσωπικά δεδομένα του εκάστοτε χρήστη. Αυτά ...
  • Android εφαρμογή για ταινίες και ηθοποιούς 

   Κανελλόπουλος, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-05)
   Σε αυτή την ενότητα θα γίνει μία περίληψη της εργασίας γενικά αλλά και θα επισημανθούν σημαντικά στοιχεία της. Το θέμα της εργασίας ήταν να γίνει μία εφαρμογή Android με σκοπό ο κάθε χρήστης να μπορεί να διαβάσει τα ...
  • Android εφαρμογή για την εύρεση των κοντινότερων συσκευών με χρήση Bluetooth και Spring Boot backend 

   Αυγέρης, Χαράλαμπος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-04)
   Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας android εφαρμογής, η οποία θα χρησιμοποιεί την τεχνολογία του Bluetooth για να εντοπίζει τις κοντινότερες κινητές συσκευές, ώστε να ενημερώνει και να ειδοποιεί ...
  • Android εφαρμογή υλοποίησης της υπηρεσίας Google Cloud Messaging 

   Περτέσης, Κωνσταντίνος Μ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-12)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στη δημιουργία, εκτέλεση και παρουσίαση των λειτουργιών που ανήκουν στο πλέον ανεπτυγμένο πεδίο των εφαρμογών των κινητών συσκευών (smartphones) το οποίο δεν είναι άλλο από την ...
  • AndroPatchApp : αντιμετώπιση των κακόβουλων διαφημίσεων 

   Τσιάκος, Βασίλειος Σ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-07)
   Η διάδοση των έξυπνων τηλεφώνων δημιούργησε μια νέα αγορά στο χώρο των φορητών συσκευών , αυτή των διαφημίσεων. Κατ’ επέκταση, τα έσοδα που απορρέουν από αυτές αποτελούν ένα σημαντικό κίνητρο για κάθε μορφή επίθεσης. Παρά ...
  • AppLocker bypass toolkit 

   Ρουμελιώτης, Νικόλαος; Roumeliotis, Nikolaos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-03)
  • Artificial immune systems for sentiment analysis 

   Vidali - Soula, Dafni; Βιδάλη - Σούλα, Δάφνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-05)
   Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τον αλγόριθμο AIRS-x, ο οποίος έχει προταθεί ως εναλλακτική διαμόρφωση του αλγορίθμου Artificial Immune System (AIRS). Ο AIRS αποτελεί αλγόριθμο που πραγματοποιεί ταξινόμηση ...
  • Aξιολόγηση προσαρμοστικών συστημάτων διδασκαλίας: ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

   Καραγεώργου, Ευαγγελία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-11)
   Στην παρούσα διατριβή παρουσιάζονται πλαίσια αξιολόγησης λογισμικών για συγκεκριμένες κατηγόριες: διεπαφές χρήστη, εκπαιδευτικά συστήματα, προσαρμοστικά συστήματα και εκπαιδευτικά παιχνίδια. Η αυξανόμενη χρήση των υπολογιστών ...
  • Browser fingerprinting and countermeasures 

   Δεϊρμεντζόγλου, Ευάγγελος; (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-06)
  • Building an efficient moving object database engine 

   Βόντας, Μάριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013-03-29)
  • C-RAN αλγόριθμος υλοποίησης RRH σε BBU 

   Στεργίου, Ζωή Αστ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-07)
  • Case study : μετάβαση από παλαιό σε νέο Collection Σύστημα σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών και τα οφέλη από την εφαρμογή του 

   Παπάζογλου, Αικατερίνη (2011-09-28)
   Βασικός σκοπός των επιχειρήσεων ,όπως είναι ευρέως γνωστό, είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους τους. Βασική όμως προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η αποφυγή απώλειας των εσόδων, γεγονός το οποίο αρκετές φορές ...
  • Co-authorship networks analysis 

   Αδαμόπουλος, Εμμανουήλ; Adanopoulos, Emmanouil (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-10)
   Η Κοινωνιολογία είναι ο θεμέλιος λίθος του σύγχρονου ερευνητικού πεδίου της Ανάλυσης Κοινωνικών Δικτύων. Τη δεκαετία του 1830 έγινε η πρώτη σχετική εισήγηση (Linton, 2004), γεγονός που αποτέλεσε και την απαρχή του συγκεκριμένου ...
  • Complex event recognition for Maritime Surveillance 

   Καραγεώργος, Λάμπρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-11-06)
  • Computer aided diagnosis : SVM-based breast cancer data classification 

   Άγριος, Αντώνιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-10)
  • Content Management System (CMS) 

   Καλτουρουμίδης, Κυριάκος Ο. (2012-10-03)
   Ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένων (content management system - CMS) είναι η συλλογή των διαδικασιών με τις οποίες μπορεί να γίνει διαχείριση της ροής εργασιών σε ένα συνεργατικό περιβάλλον. Αυτές οι διαδικασίες θα πρέπει ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»