Show simple item record

dc.contributor.advisorΕλευθερίου, Κωνσταντίνος
dc.contributor.advisorEleftheriou, Konstantinos
dc.contributor.authorΧριστόπουλος, Κωνσταντίνος
dc.contributor.authorChristopoulos, Konstantinos
dc.date.accessioned2023-08-31T08:06:27Z
dc.date.available2023-08-31T08:06:27Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/15673
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/3095
dc.description.abstractΠαρά την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ υγείας και πλούτου, οι πολιτικές υγείας τείνουν να αγνοούν τους κοινωνικούς και οικονομικούς μηχανισμούς πίσω από τις ανισότητες στον τομέα της υγείας. Σε αυτή τη διατριβή εξετάζονται δύο θέματα: η πρόωρη θνησιμότητα και οι κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του COVID-19. Συγκεκριμένα, πρώτα μελετάται εάν η πρόωρη θνησιμότητα, μετρούμενη με τα χρόνια πιθανής απώλειας ζωής (YPLL), συγκλίνει μεταξύ των πολιτειών των ΗΠΑ, ανά φύλο και ανά φυλή. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, εξετάζεται επίσης ποιες αιτίες θνησιμότητας, καθώς και δαπάνες για την υγεία, μπορεί να οδήγησαν σε απόκλιση στα YPLL. Για το σκοπό αυτό γίνεται χρήση μιας νέας μεθοδολογίας σύγκλισης για τα έτη 1979–2017. Τα ευρήματα δείχνουν ότι για τους άνδρες και τους μαύρους, όλες οι πολιτείες των ΗΠΑ συγκλίνουν σε μια σταθερή κατάσταση ως προς στα YPLL, ενώ για τις γυναίκες, τους λευκούς και τον συνολικό πληθυσμό, οι πολιτείες σχηματίζουν ομάδες σύγκλισης. Αυτές οι ομάδες διαφέρουν κυρίως σε βρεφική, καρδιαγγειακή και θνησιμότητα από ακούσιους τραυματισμούς, με αυτές με τα λιγότερα YPLL να βρίσκονται κυρίως στη δυτική και ανατολική ακτή. Συμπερασματικά, οι θάνατοι που μπορούν να προληφθούν φαίνεται να είναι τα κύρια αίτια της πρόωρης θνησιμότητας ενώ οι δαπάνες για την υγεία δεν φαίνεται να διαδραματίζουν τόσο σημαντικό ρόλο. Δεύτερον, μελετάται η συσχέτιση μεταξύ των κυβερνητικών μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 και της σχέσης ισότητας-αποτελεσματικότητας και πιο συγκεκριμένα της μισθολογικής ισότητας. Για το σκοπό της ανάλυσης χρησιμοποιήθηκαν διαστρωματικά δεδομένα από τις πολιτείες των ΗΠΑ για το έτος 2020 και υποδείγματα χωρικής οικονομετρίας. Το κύριο εύρημα είναι ότι η συσχέτιση των μέτρων που έλαβαν οι πολιτειακές κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση του COVID-19 με την προαναφερθείσα σχέση (σχέση ισότητας-αποτελεσματικότητας), διαφέρει ανάλογα με το εισόδημα των Πολιτειών. Επιπλέον, βρέθηκε μια σχέση ανεστραμμένου-U μεταξύ της μισθολογικής ανισότητας και της αποτελεσματικότητας. Αυτές οι ετερογενείς επιπτώσεις ενδέχεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην περιφερειακή ολοκλήρωση.el
dc.format.extent81el
dc.language.isoenel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr/*
dc.titleHealth and economic geography in the US : policy interventions for public healthel
dc.typeDoctoral Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENDespite the fact that health and wealth are very much related, health policies tend to ignore the social and economic mechanisms behind health disparities. In this thesis I examine two subjects: premature mortality, and COVID-19 government interventions. To elaborate, I first study whether premature mortality, measured by the years of potential life lost (YPLL), converges among the U.S. states, by gender and by race. Based on these results, I also examine which mortalities, as well as health spending components, led to divergence. A novel convergence methodology is employed to this end for the years 1979--2017. Findings suggest that for males and blacks, all U.S. states converge to a steady-state, while for females, whites, and total population, the states form convergence clubs. These clubs differ mainly in infant, cardiovascular, and unintentional injury mortalities, with the ones with the lesser YPLL located mainly on the West and east coast. In conclusion, preventable deaths seem to be the main driver of premature mortality and spending on health does not appear to play a major role. Second, I study the association between the current COVID-19 pandemic government responses and the equity-efficiency relation. More specifically, wage inequality is the inequality in question. Cross-sectional data from the contingent US states for the year 2020 and a spatial econometric model specification were the data and the method used for the analysis, respectively. The main finding is that the association of State government responses to COVID-19 with the relation depend σ on the income of the States. Additionally, an inverted-U relationship between wage inequality and efficiency was found. These heterogenous effects may play a role into regional integration.el
dc.subject.keywordUSAel
dc.subject.keywordPremature mortalityel
dc.subject.keywordConvergence analysisel
dc.subject.keywordYears of potential life lostel
dc.subject.keywordWage inequalityel
dc.subject.keywordEconomic efficiencyel
dc.subject.keywordSpatial econometricsel
dc.subject.keywordCOVID-19 pandemicel
dc.subject.keywordLockdown measuresel
dc.date.defense2023-03


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»