Show simple item record

dc.contributor.advisorΓεωργακέλλος, Δημήτριος
dc.contributor.authorΠεζούλας, Ιωάννης
dc.date.accessioned2020-08-25T07:36:28Z
dc.date.available2020-08-25T07:36:28Z
dc.date.issued2020-07-24
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/12860
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/283
dc.description.abstractH παρούσα εργασία έχει ως βασικό της στόχο να παρουσιάσει τα χαρακτηριστικά και την εξέλιξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, καθώς και την εφαρμογή του στον ελληνικό χώρο. Αφορμή για τη θέσπιση του συστήματος αυτού αποτέλεσε η συνειδητοποίηση του μεγέθους των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, για την αντιμετώπιση της οποίας συσπειρώθηκε η παγκόσμια κοινότητα, λαμβάνοντας μέτρα περιορισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως πρωτοπόρος στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, εφαρμόζει σήμερα τη τρίτη φάση λειτουργίας του συστήματος εμπορίας εκπομπών, ενώ η επόμενη έχει ήδη οργανωθεί και είναι έτοιμη να δρομολογηθεί από το 2021. Παρά τις αρχικές του αδυναμίες, το σύστημα φαίνεται να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα και να μπορεί να οδηγήσει σε επαρκή αντιμετώπιση του προβλήματος στα πλαίσια της Ευρώπη. Η Ελλάδα ως μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα και έχει πετύχει μείωση των εκπομπών της, γεγονός στο οποίο συνεισέφερε και η πρόσφατη οικονομική ύφεση. Σχεδόν όλες οι ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις, εκτός του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, αντιμετωπίζονται ευνοϊκά από το σύστημα εκπομπών λόγω της μεγάλης έντασης ανταγωνισμού τους με τρίτες χώρες και του υψηλού κόστους ενέργειας. Ο κλάδος παραγωγής τσιμέντου περιλαμβάνεται σε αυτές και παρότι αντιμετωπίζει παρόμοιες δυσκολίες, καταβάλει προσπάθειες, ώστε το 2050 να αποτελεί μια οικονομία «χαμηλού άνθρακα». Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιγράφεται το φαινόμενο της κλιματικής και οι επιπτώσεις του. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το ιστορικό των διεθνών δράσεων ενάντια στην κλιματική αλλαγή, καθώς και η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των Συστημάτων Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, γίνεται ανάλυση των αρχών και των φάσεων λειτουργίας του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού συστήματος και του Χρηματιστηρίου Εκπομπών. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται η περίπτωση της Ελλάδας αναφορικά με την εφαρμογή του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών και τις διάφορες πτυχές του, ενώ επίσης πραγματοποιείται μελέτη στην περίπτωση των εκπομπών από τον κλάδο παραγωγής τσιμέντου στην Ελλάδα και γίνεται μια εκτίμηση του κόστους αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών για τον κλάδο.el
dc.format.extent131el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/*
dc.titleΑνάλυση συστήματος εμπορίας εκπομπών CO2 στην Ελλάδα - Μελέτη περίπτωσηςel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
dc.description.abstractENThe main objective of this study is to present the characteristics and the evolution of the European Emission Trading System, as well as its application in Greece. The reason for the introduction of this system was the realization of the magnitude of the effects of climate change, which is why the global community has come together to take measures to limit greenhouse gas emissions. The European Union, as a pioneer in the fight against climate change, is currently implementing the third phase of the emission trading system, while the next one has already been organized and is ready to be launched in 2021. Despite its initial weaknesses, the system seems to be achieving the desired results and can lead to adequate treatment of the problem within Europe. Greece, as part of the European Union, is implementing all the necessary measures and has succeeded in reducing its emissions, to which the recent economic recession has also contributed. Almost all Greek industrial facilities, apart from the electricity sector, are favorably treated by the emission trading system due to their high level of competition with third countries and high energy costs. The cement production sector is also included and although it faces similar difficulties, it is taking measures in order to become a "low carbon" economy until 2050. The first chapter of the study describes the phenomenon of climate change and its effects. The second chapter presents the history of international action against climate change, as well as the position of the European Union. The third chapter describes the characteristics of Emission Trading Systems, analyzes the principles and operating phases of the respective European system and the Emissions Exchange. The fourth chapter analyzes the case of Greece regarding the implementation of the Emission Trading System and its various aspects, while a study is also carried out in the case of emissions from the cement industry in Greece and an estimate of the cost of purchasing emission rights for the industry is performed.el
dc.contributor.masterΠρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)el
dc.subject.keywordΕυρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπώνel
dc.subject.keywordΤσιμεντοβιομηχανίαel
dc.subject.keywordΚλιματική αλλαγήel
dc.subject.keywordΠρωτόκολλο του Κιότοel
dc.subject.keywordΑέρια θερμοκηπίουel
dc.date.defense2020-07-24


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»