Now showing items 691-710 of 11911

  • Java Collections Framework - Μελέτη αποδοτικότητας των θεμελιωδών τους λειτουργιών 

   Ζηνοβίου, Ξενοφών (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-01)
   Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή με τίτλο “Java Collections Framework - Μελέτη αποδοτικότητας των θεμελιωδών τους λειτουργιών” αποτελεί μια μελέτη πάνω στην αποδοτικότητα των βασικών λειτουργιών , των πιο σημαντικών δομών ...
  • K - waves και η επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα : το παράδειγμα του BReferendum (BRexit) 

   Παληγιάννης, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
   Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική», υπό την καθοδήγηση και συνεισφορά του καθηγητή κ. Ευάγγελου Φούντα. Αφετηρία για την επιλογή του θέματος της παρούσας εργασίας ...
  • k-Ανωνυμία, Μια προσέγγιση στην προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικότητας 

   Πιστοφίδης, Θρασύβουλος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-02)
  • Key performance indicators (KPIS) στη ναυπηγική βιομηχανία 

   Μούτουπας, Βασίλειος (2012-03-19)
   Με την παρούσα εργασία επιχειρείται μια ενδελεχή έρευνα για την εφαρμογή των Key Performance Indicators στην παγκόσμια ναυπηγική βιομηχανία χρησιμοποιώντας ως βάση το μοντέλο της Balanced Scorecard όπως αυτό καθιερώθηκε ...
  • Keyloggers & password crackers 

   Δημητρούλης, Αθανάσιος (2010-09-24)
   Σκοπός αυτής της μελέτης, με τίτλο «keyloggers & password crackers», ήταν να μελετηθούν διάφορα προγράμματα που σπάνε κωδικούς (passwords) των λειτουργικών συστημάτων Windows και Unix/Linux, να εξεταστούν τα προγράμματα ...
  • KILLSHOT: online multiplayer FPS / TPS game in Unity3D 

   Χατζηαγάπης, Αλέξανδρος; Chatziagapis, Alexandros (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-12-06)
   Το KILLSHOT είναι η Μεταπτυχιακή διατριβή στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η εργασία ...
  • Knowledge management in the Banking industry 

   Πατσιλινάκος, Θεόδωρος Σ. (2011-09-29)
  • Language ePortofolio-promoting self-direction in language learning & enhancing intercultural competence 

   Μπούτσια, Χριστίνα (2014-04-09)
   Although the provision of eLearning opportunities constitutes a rapidly expanding area of education and training, attracting the most research and development funding, little is known within the research community about ...
  • Law and economics of illegal immigration 

   Kapetanou, Christina (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-09)
  • Laytime and demurrage 

   Χατζησπυρίδη, Αγγελική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-11)
   Η παρούσα εργασία έχει στόχο να αναλύσει εκτενώς δύο κύρια ζητήματα του Ναυτικού Δικαίου τα οποία είναι η σταλία και η επισταλία (laytime and demurrage). Σταλία είναι το χρονικό διάστημα που διατίθεται για τη διενέργεια ...
  • Laytime and demurrage 

   Κοκκόρη, Καλλιόπη Π. (2013-03-27)
   Σταλία και επισταλίες περιλαμβάνει μία πτυχή του ναυτικού δικαίου, ιδίως της νομοθεσίας σχετικά με τη ναύλωση πλοίου. Σταλίες είναι το χρονικό διάστημα που επιτρέπεται από τον εφοπλιστή για τη διενέργεια φόρτωσης ή εκφόρτωσης. ...
  • Laytime calculation 

   Κατσαγάνης, Ηρακλής (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-11)
   Το ναυλοσύμφωνο αποτελεί την σύμβαση, την συμφωνία, η οποία ρυθμίζει τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ του ναυλωτή και του πλοιοκτήτη. Η συμφωνία αυτή εμπεριέχει ρυθμίσεις, όσον αφορά τον τύπο της ναύλωσης και τους όρους που ...
  • Leading indicators "knowledge not faith" 

   Λούτας, Γεώργιος (2011-12-01)
   Ο σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η καταγραφή και η κατανόηση των σημαντικότερων οικονομικών δεικτών, που χρησιμοποιούνται ευρέως στη διενέργεια οικονομικής και χρηματοοικονομικής ανάλυσης τόσο από ακαδημαϊκούς ερευνητές ...
  • Legal framework of RES industry in Greece, Licensing procedure and electricity contracts 

   Τρίτου, Πηνελόπη; Tritou, Pinelopi (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  • Lehman Brothers : αίτια κατάρρευσης και χρηματοοικονομική επισκόπηση 

   Παπαγιαννόπουλος, Αλέξανδρος (2011-05-04)
   Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η ανάλυση χρεοκοπίας (case study), της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας Lehman Brothers, τέταρτης μεγαλύτερης επιχείρησης στον κλάδο της. Η κατάρρευσή της, προκάλεσε μία ...
  • Leveraging information-driven storage in an NFV Marketplace in the 5G ecosystem 

   Σταυριανός, Παναγιώτης; Stavrianos, Panagiotis (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-02)
  • LibrApp: μία συνεργατική ψηφιακή βιβλιοθήκη βασισμένη στο Android 

   Ρόδιος, Μιχαήλ Κ. (2015-02-02)
   Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη ενός συστήματος ψηφιακής βιβλιοθήκης, το οποίο γίνεται διαθέσιμο στους χρήστες μέσω μίας εφαρμογής για έξυπνες συσκευές κινητών τηλεφώνων. Η εφαρμογή είναι ...
  • Liner shipping : στρατηγικές συμμαχίες με κατεύθυνση στις λειτουργίες 

   Πολίτη, Παρασκευή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2012)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην μελέτη του κλάδου των ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ιδιαιτέρως επιχειρεί να αναλύσει το φαινόμενο δημιουργίας λειτουργικών συμμαχιών ...
  • Liner shipping: στρατηγικές συμμαχίες με κατεύθυνση στις λειτουργίες 

   Πολίτη, Παρασκευή Χ. (2013-02-07)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην μελέτη του κλάδου των ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ιδιαιτέρως επιχειρεί να αναλύσει το φαινόμενο δημιουργίας λειτουργικών συμμαχιών ...
  • Link discovery on the web of data: time and space efficient large scale link discovery using string similarities 

   Καράμπελας, Ανδρέας; Karampelas, Andreas (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-11-02)

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»