Now showing items 1-17 of 17

  • China: how the financial uncertainty variable changes / influence the trading policy and/or the economic strategy of shipping companies in the containers sector (liner shipping) 

   Ntamkarelou, Lydia; Νταμκαρέλου, Λυδία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-03)
   Κίνα: Πώς ο δείκτης (οικονομικής) αβεβαιότητας αλλάζει/επηρεάζει την πολιτική διαχείρισης και την οικονομική στρατηγική των ναυτιλιακών εταιρειών στα πλοία Containers. Μια κριτική ανάλυση/σκοπιά της ροής/πυκνότητας των ...
  • Comparative analysis of trajectory similarity techniques for vessels in real time : a case study on maritime traffic monitoring 

   Papageorgopoulos, Nikos; Παπαγεωργόπουλος, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023)
   Στόχος της παρούσας διατριβής είναι η σύγκριση των επιδόσεων των τεχνικών ομοιότητας τροχιάς για πλοία σε πραγματικό χρόνο. Η μελέτη παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση των πολλαπλών τεχνικών ομοιότητας τροχιάς και ...
  • Cost of piracy in shipping industry 

   Frantzis, Georgios; Φραντζής, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-11)
   Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να εξετάσει το φαινόμενο της πειρατείας κατά των πλοίων, το οποίο έχει επανεμφανιστεί έντονα στη θαλάσσια μεταφορά τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον, γίνεται μια ιστορική ανασκόπηση της πειρατείας ...
  • Cyber threat to ships: how to manage in order to improve safety and security in the maritime sector 

   Καλιγέρης, Χαράλαμπος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11)
   Η παγκόσμια κοινωνία αντιμετωπίζει διάφορες τεχνολογικές εξελίξεις που επηρεάζουν κάθε πτυχή της ζωής, όπως η εφεύρεση του Διαδικτύου που μετέτρεψε την πρόσβαση σε πληροφορίες, το παγκόσμιο εμπόριο, την ψυχαγωγία και τις ...
  • Decarbonisation in the shipping industry 

   Papadias, Serafeim; Παπαδιάς, Σεραφείμ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-07-20)
  • European energy security and the role of LNG 

   Πεσίνη, Σοφία; Pesini, Sofia (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023)
  • Freight rates forecasting in the dry handy sector 

   Sourmpi, Dionysia; Σούρμπη, Διονυσία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-04)
  • Hull Cyber Cover using the SECONDO Platform 

   Χουχουλής, Ιωάννης; Chouchoulis, Ioannis (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-07-12)
   Στις μέρες μας, οι κίνδυνοι και τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο γίνονται πολύ συνηθισμένα για κάθε είδους επιχείρηση που επενδύει και εκμεταλλεύεται τις τεχνολογίες αιχμής που σχετίζονται με τη χρήση του Διαδικτύου, προκειμένου ...
  • Navigating the waters of maritime cybersecurity with BIMCO’s guidelines : identifying vulnerabilities and mitigating threats to IT and OT systems 

   Καλογεράς, Γεώργιος; Kalogeras, Georgios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-10)
   Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή εξετάζει τις ευπάθειες και τα σχετικά μέτρα προστασίας για τα συστήματα OT και IT σε πλοία που χρησιμοποιούνται στον τομέα της ναυτιλίας, ενσωματώνοντας κατευθυντήριες γραμμές και μεθοδολογίες ...
  • Protect the ship 

   Πάλλας, Παρασκευάς; Pallas, Paraskevas (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-05-01)
   Ο σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η ενδελεχής μελέτη των τελευταίων οδηγιών της BIMCO αναφορικά με την προστασία των πλοίων έναντι κυβερνοεπιθέσεων (The guidelines on cyber security onboard ships, v.4). ...
  • The greek exclusive economic zone 

   Καψή, Κωνσταντίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-07-15)
  • The impact of human activities in the marine environment 

   Κωστιδάκης, Παράσχος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
   Βρισκόμαστε σε μία περίοδο όπου η οικολογική συνείδηση πρέπει να είναι πιο ισχυρή από ποτέ. Η ανάγκη για καθαρούς ωκεανούς και ισορροπημένο οικοσύστημα είναι τεράστια.
  • Επιχειρησιακή σχεδίαση μονάδας του ναυτιλιακού τομέα 

   Oikonomou, Nikolaos; Οικονόμου, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014)
  • Η κρουαζιέρα : θεσμικό πλαίσιο, οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις 

   Ζουρούδης, Ηλίας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-07)
   Από τα πρωταρχικά βήματα της ναυτιλίας έως και σήμερα, η ναυτιλία έχει υποστεί πρωτοφανείς αλλαγές. Πάραυτα, αυτό που έχει παραμείνει σταθερό, είναι η γενικότερη επιθυμία να καταστεί το σύνολο του κλάδου ασφαλέστερο και ...
  • Κόστη και οφέλη από την εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων ασφαλείας ISM και SOLAS 

   Ανδριανοπούλου, Ειρήνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-09)
   Η ναυτιλία αποτελεί τον πιο ανεπτυγμένο οικονομικά τομέα σε παγκόσμια κλίμακα και χαρακτηρίζεται από ισχυρό ανταγωνισμό καθώς και πολυπλοκότητα, κυρίως λόγω της φύσης της δραστηριότητας των ναυτιλιακών εταιρειών. Ο διεθνής ...
  • Κυβερνο-ασφάλεια ανθρώπινος παράγοντας ναυτιλία 

   Ψευτέλης, Αθανάσιος Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-07)
   Η ναυτιλία αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της έχει αναδείξει νέες ευκαιρίες αλλά ταυτόχρονα και νέες απειλές. Η κυβερνο-ασφάλεια παρέχει ένα πλαίσιο προστασίας, μέσω του οποίου ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»