Now showing items 1-20 of 122

  • 20 χρόνια μετά την φούσκα του χρηματιστηρίου Αθηνών 

   Ανδρής, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-06-16)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονείται σε στόχο την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA) του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου ...
  • Artificial intelligence and retail industry 

   Κολοτούρος, Βασίλης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-09-25)
  • Behavioral finance and financial planning 

   Φιλίππου, Ελένη - Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
   Η Παραδοσιακή Χρηματοοικονομική Θεωρία, η οποία κυριαρχούσε επί δεκαετίες, βασίζεται στο υπόδειγμα του ορθολογικού επενδυτή και της αποτελεσματικής αγοράς. Εντούτοις, η πραγματικότητα διαφέρει αρκετά και οι παρελθούσες ...
  • Beta bulls and beta bears and optimal portfolio 

   Τσούμας, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001-05)
   Το πλήθος των διαθέσιμων επενδυτικών επιλογών στη σημερινή εποχή είναι μεγάλο . Τόσο οι χρηματοοικονομικές επιλογές (μετοχές, ομόλογα, repos, παράγωγα, εταιρικά ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κλπ) όσο και οι πιο παραδοσιακές ...
  • Cryptocurrency and DeFi : ο αναδυόμενος κόσμος της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης 

   Μακρυνιώτης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-05-26)
   Οι πολύ πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνολογία της πληροφορικής οδήγησαν στην δημιουργία των κρυπτονομισμάτων(cryptocurrency) και εν συνεχεία της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (Decentralized Finance - DeFi). Τα κρυπτονομίσματα ...
  • Darkweb και κρυπτονομίσματα 

   Χουλιαράς, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021)
  • Feasibility analysis for the establishment of a Sixth Form College in Liverpool 

   Γούσιου, Μελίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-11)
  • Financial stress index construction : the case of Greece 

   Episkopos, Ioannis; Επίσκοπος, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-02-28)
  • G2: Κίνα εναντίον Αμερικής, πραγματική και χρηματική οικονομία - εμπειρική διερεύνηση στις αρχικές δημόσιες εγγραφές (IPOs) Κίνας 

   Κλεφτάκη, Ευαγγελία Δ. (2013-12-13)
   Η εργασία αυτή έχει ως στόχο την σύγκριση μεταξύ της Κίνας και της Αμερικής, στην οποία σύγκριση η Κίνα αντιπροσωπεύει το μέλλον ενώ η Αμερική το παρόν (παρελθόν). Σε πρώτη φάση θα γίνει προσπάθεια παρουσίασης τόσο των ...
  • Index funds 

   Τασοπούλου, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2007)
   Τα αμοιβαία κεφάλαια ως μορφή επένδυσης έχουν εξαπλωθεί πολύ ειδικά τα τελευταία χρόνια εφόσον η παγκοσμιοποίηση των αγορών χρήματος και κεφαλαίου δίνει την δυνατότητα στους επενδυτές για διεθνική διαφοροποίηση, και αυτό ...
  • Internal controls, risk management & international audit 

   Κοροπούλη, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-09-13)
   Οι σημαντικότερες αιτίες που συνέβαλαν στην παγκόσμια κρίση και στην κατάρρευση μεγάλων επιχειρήσεων, κυρίως λόγω εμφάνισης εταιρικών λογιστικών σκανδάλων, αποτέλεσαν η αδυναμία παροχής αξιόπιστων πληροφοριών, η έλλειψη ...
  • Investment behavioural biases : cognitive vs emotional 

   Polychronakis, Nikolaos; Πολυχρονάκης, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023)
  • Pension funds 

   Χωματά, Φιλίππα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2003-01)
   Τα Pension Funds αν και δεν είναι πρόσφατη οικονομική ανακάλυψη παραμένουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος λόγω των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι χώρες με τα συνταξιοδοτικά τους συστήματα και ψάχνουν απεγνωσμένα ...
  • Άμεσες ξένες επενδύσεις (FDI) - η διεθνής εμπειρία και η περίπτωση της Ελλάδας 

   Παπακωστοπούλου, Ελένη Β. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-09)
   Η οικονομική κρίση αποτελεί το κύριο θέμα συζήτησης, σχεδόν σε ολόκληρο τον πλανήτη. Πλανητάρχης, αρχηγοί κρατών, οικονομολόγοι, ερευνητές, αναλυτές, σύμβουλοι, ακαδημαϊκοί, πολιτικοί και πολλοί άλλοι προσπαθούν να βρουν ...
  • Αδυναμίες αρχιτεκτονικής στην Ευρωζώνη 

   Σολωμός, Σπύρος Ν. (2014-02-25)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σαν στόχο να παρουσιάσει την αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση και αναλύοντας τις αδυναμίες της. Οι οικονομικές εξελίξεις τα τελευταία χρόνια είναι ραγδαίες. Ύστερα ...
  • Αίτια αποτυχίας των επιχειρήσεων 

   Πολυζωγόπουλος, Αθανάσιος Σπ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
   Στην παρούσα εργασία αναλύονται τα αίτια αποτυχίας των επιχειρήσεων, κάνοντας εστίαση τόσο στη διεθνή επιχειρηματικότητα όσο και στο ελληνικό περιβάλλον. Ανάμεσα στα βασικά αιτία της αποτυχίας που αναφέρονται στη διεθνή ...
  • Αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου με έμφαση στις αναπτυσσόμενες χώρες 

   Σελλούντος, Ηλίας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-12-03)
   Τα Hedge Funds εμφανίστηκαν στην Αμερικάνικη αγορά πριν από 70 χρόνια και μέχρι και σήμερα διαχειρίζονται ένα τεράστιο όγκο κεφαλαίων. Ο στόχος τους είναι η αντιστάθμιση κινδύνου και η κερδοφορία εφαρμόζοντας μια σειρά ...
  • Αμοιβαία κεφάλαια: νέες τάσεις παγκοσμίως 

   Μόσχου, Σταυρούλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-09)
   Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τις νέες τάσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι διαρκείς εξελίξεις των πραγμάτων είτε στον τομέα της χρηματοοικονομικής μηχανικής είτε στον τομέα των υπολογιστών κατάφεραν ...
  • Ανάλυση και αξιολόγηση κινδύνου στην διαχείριση επενδύσεων και πλούτου 

   Μυλωνάς, Εμμανουήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-06-18)
   Η πορεία και οι διακυμάνσεις των χρηματιστηριακών αγορών είναι ιδιαίτερα σημαντική και αποτελεί μια ένδειξη των προσδοκιών και της αβεβαιότητας του γενικότερου μακρο-οικονομικού περιβάλλοντος. Οι τράπεζες επενδύουν στις ...
  • Αξιολόγηση αμοιβαίων κεφαλαίων με τη χρήση πολυπαραγοντικών υποδειγμάτων 

   Καφάσης, Θεόδωρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2005)
   Η ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου των αμοιβαίων κεφαλαίων (Α/Κ) τα τελευταία έτη, έχει κάνει επιτακτική την ανάγκη για επαρκή αξιολόγηση της ενεργής διαχείρισης που αυτά προσφέρουν. Αν και για τον εξωτερικό παρατηρητή το ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»