Now showing items 1-20 of 198

  • Assesing the performance of greek mutual funds 

   Μέλη, Χριστίνα (2013-05-13)
   Ο θεσμός των αμοιβαίων κεφαλαίων έχει γνωρίσει τεράστια άνθηση τόσο σε εγχώριο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω των μοναδικών πλεονεκτημάτων που προσφέρει στο επενδυτικό κοινό, μικρού και μεσαίου εισοδήματος. Στην Ελλάδα ...
  • Behavioral finance 

   Σκόδρας, Εμμανουήλ Π. (2003-12-01)
   Η εργασία αυτή περιλαμβάνει συμπεράσματα σχετικά με τα αίτια που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των επενδυτών στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Συνεχώς οι επενδυτές πρέπει να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις, όπως η κατάλληλη ...
  • Financial planning 

   Χατζηγώγου, Αρτεμις Π. (2003-12-01)
   Σκοπός της μελέτης αυτής, είναι η συγκέντρωση όλων των στοιχείων εκείνων που συνθέτουν μια οργανωμένη διαδικασία έρευνας, που είναι γνωστή ως Financial Planning. Θα μπορούσαμε εναλλακτικά να πούμε, ότι βασικά ο χρηματοοικονομικός ...
  • Hedge funds : λειτουργία και το δίλημμα της ρυθμιστικής παρέμβασης 

   Ψάρρος, Στυλιανός (2008-10-03)
   Τα hedge funds ή όπως αλλιώς αποκαλούνται κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου δεν διαθέτουν ίδια κεφάλαια. Είναι εκλεκτικές επενδυτικές κοινοπραξίες, τυπικά οργανωμένες ως ιδιωτικοί συνεταιρισμοί και συχνά ευρισκόμενες στο ...
  • Hedge funds : στρατηγικές και απόδοση 

   Μπάκας, Βασίλειος (2008-10-16)
   Το μέσο μέγεθος ενός hedge fund είναι $87 m. Πολλά μικρά funds, διαχειρίζονται ποσά γύρω στα $100m. ενώ οι μεγάλοι παίκτες διαχειρίζονται πάνω από $1 billion, π.χ. τα πέντε μεγαλύτερα hedge funds των ΗΠΑ διαχειρίζονται ...
  • Hedge funds and their performance 

   Ανδρουλάκη, Ευαγγελία Ε. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2003-01)
   Με την ανατολή του 20ου αιώνα, η ενασχόληση του ανθρώπου με την οικονομία, είναι γεγονός ότι αποτέλεσε τρόπο ζωής. Εκτός από τις βασικές επενδυτικές του ανάγκες δημιούργησε και άλλες πολύ πιο σύνθετες και απαιτητικές. Έτσι ...
  • Hedge funds: the challenging alternative investment. 

   Αναγνωστοπούλου, Νικολέτα (2002-12-01)
   Στα πλαίσια μιας οικονομίας που ισχύει η παγκοσμιοποίηση, επικρατεί χαμηλός πληθωρισμός και πτωτικά επιτόκια ευνόησαν ιδιαίτερα στην ενίσχυση των συλλογικών επενδύσεων όπως είναι τα αμοιβαία κεφάλαια και τα hedge funds. ...
  • Measuring the performance of hedge funds : evidence from hedge fund indices 

   Δαμαλίτη, Αντωνία Δ. (2011-05-18)
   Στην παρούσα εργασία αρχικά γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστεί το σύνολο των χαρακτηριστικών των Hedge Funds. Επιπλέον εξετάζονται οι βασικές κατηγορίες Hedge funds διακρίνοντας τες με βάση τον τόπο έδρασης της εταιρίας ...
  • The carry trade : an empirical evaluation 

   Φίλης, Άγγελος (2010-10-13)
   Το carry trade σχετίζεται με το δανεισμό ή την πώληση ενός νομίσματος με χαμηλό επιτόκιο, το οποίο αποτελεί το νόμισμα χρηματοδότησης (funding currency) και την μετέπειτα χρησιμοποίησή του για την αγορά ενός περιουσιακού ...
  • The carry trade phenomenon in foreign exchange 

   Παρθενιάδης, Σταύρος (2012-04-25)
   In this paper we document different aspects of carry trades. Carry trade is a strategy based on the failure of the UIP. We provide a detailed discussion about the forward premium puzzle, an anomaly in F.X market which ...
  • Trading systems after the adoption of directive 2004/39/EC (MiFID) and the case of Greece : the alternative market (εναλλακτική αγορά) and the Athens Stock Exchange (Χρηματιστήριο Αθηνών) 

   Κόλια, Χριστίνα Ε. (2012-02-06)
   Η παρούσα εργασία εξετάζει τις αλλαγές που επήλθαν στο θεσμικό πλαίσιο των αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων μετά την υιοθέτηση της ευρωπαϊκής κοινοτικής Οδηγίας 2004/39/ΕΚ, γνωστής ως ΜiFID. Η εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου ...
  • Άμεσες ξένες επενδύσεις & οικονομική μεγένθυση 

   Δημηττροπούλου, Αλεξάνδρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-10)
   Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να κατανοήσουμε αρχικά τους όρους Άμεση Ξένη Επένδυση και Οικονομική Μεγέθυνση. Τόσο σε θεωρητικό όσο και σε επίπεδο έρευνας θα ασχοληθούμε με το ρόλο που διαδραματίζουν τόσο ...
  • Άμεσες ξένες επενδύσεις : η περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας στα Βαλκάνια 

   Λαδάς, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-08)
   Στην παρούσα ανάλυση θα δοθεί η θεωρία των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων με σκοπό την ανάπτυξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων έναντι άλλων μορφών διεθνής επιχειρηματικής πρακτικής. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναπτυχθεί ο όμιλος του ...
  • Άμεσες ξένες επενδύσεις : μελέτη περίπτωσης της εταιρείας "Πλαστικά Θράκης" 

   Ανδρονίκου, Αγγελική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-10)
   Στην παρούσα Μεταπτυχιακή Διατριβή θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου που αφορά τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ). Επιπλέον, θα περιγραφεί η μελέτη περίπτωσης της θυγατρικής της εταιρείας «Πλαστικά ...
  • Άμεσες ξένες επενδύσεις και ανάπτυξη 

   Βλαχομήτρου, Μαγδαληνή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-10)
   Η κατανόηση των προβλημάτων και η απόκτηση δεξιοτήτων για τη διαχείριση της τεχνολογίας, της έρευνας και της καινοτομίας αποτελούν, εδώ και μερικές δεκαετίες, πρώτιστο καθήκον πολλών κυβερνήσεων και επιχειρήσεων στις πλέον ...
  • Άμεσες ξένες επενδύσεις και φαρμακευτικός κλάδος στην Ελλάδα 

   Ερρινάκη, Άννα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-10)
   Η στρατηγική απόφαση μιας πολυεθνικής επιχείρησης να επενδύσει σε μια ξένη χώρα, αποτελεί συνδυασμό πολλών παραγόντων. Οι σύγχρονες διαμορφωθείσες οικονομικές και κοινωνικοπολιτικές συνθήκες, επιτάσσουν αφενός τον ...
  • Άμεσες ξένες επενδύσεις και χρηματοδότηση καινοτομίας 

   Καριπίδης, Θεόδωρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-07-31)
   Η εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας έχει ως θέμα τη Καινοτομία και τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις.Σκοπός της είναι να δούμε πως αυτές οι δύο δυνάμεις συνυπάρχουν στο οικονομικό περιβάλλον,δηλαδή αν για παράδειγμα η ...
  • Άμεσες ξένες επενδύσεις στα Βαλκάνια : μελέτη περίπτωσης Αλβανίας 

   Κατσή, Ευτυχία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-11)
   Η παρούσα Διπλωματική Εργασία έχει ως θέμα τις Ελληνικές Επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε τέσσερις χώρες των Βαλκανίων( Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία) εστιάζοντας και αναλύοντας περισσότερο την περίπτωση της ...
  • Άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα 

   Ψωμά, Δέσποινα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-11-01)
   Στην παρούσα εργασία αναλύονται οι άμεσες ξένες επενδύσεις από τις αναπτυσσόμενες χώρες,η εξέλιξη,τα χαρακτηριστικά και οι επιδράσεις τους.Αφού συζητηθούν εν συντομία οι εσωτερικοί παράγοντες των επιχειρήσεων που τις ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»