Now showing items 33-52 of 57

  • Κατανεμημένο σύστημα εντοπισμού σύγχρονου shellcode 

   Tsilis, Dimitrios; Τσίλης, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-03)
   Τα Συστήματα Εντοπισμού Διαδικτυακής Διείσδυσης είναι εξειδικευμένες συσκευές υλικού ή προγράμματα λογισμικού, τα οποία έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με σκοπό τον εντοπισμό κακόβουλης κίνησης στο δίκτυο. Οι τεχνικές ...
  • Κυβερνοαπειλές και τεχνικές κυβερνοεπιθέσεων σε βιομηχανικά συστήματα ελέγχου 

   Τσάδαρης, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-10)
   Τα βιομηχανικά συστήματα ελέγχου αποτελούν μέρος της βασικής υποδομής κάθε χώρας. Η τυπική μονάδα παραγωγής ενέργειας ή η εγκατάσταση είναι γεμάτη με συνδεδεμένα στο Διαδίκτυο συστήματα και ελεγκτές ελεγχόμενους από ...
  • Λειτουργικό σύστημα Android : ασφάλεια & δοκιμές παρείσδυσης 

   Στέλλιος, Ιωάννης Φ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-03)
   Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι: να παρουσιάσουμε την δομή και τον τρόπο λειτουργίας του πλέον δημοφιλούς λειτουργικού συστήματος “Android», να αναλύσουμε τις διαδικασίες και μηχανισμούς ασφαλείας που ...
  • Μεθοδολογίες διαχείρισης και αποτίμησης ευπαθειών 

   Καλογερόπουλος, Γεώργιος; Kalogeropoulos, Georgios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-09)
   Η ευπάθεια, στην επιστήμη της Πληροφορικής, ορίζεται ως μια κατάσταση έκθεσης σε ενδεχόμενη επίθεση, υποβάθμιση ή βλάβη, φυσικά, ηλεκτρονικά ή συναισθηματικά. Ενώ οι δυο πρώτες περιπτώσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της ...
  • Μελέτη μηχανισμών whitelisting σε λειτουργικά windows: τεχνικές παράκαμψης και μέτρα ασφάλειας 

   Κούτρας, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-09)
   Στον τομέα της ασφάλειας υπάρχουν πολλές μεθοδολογίες για την προστασία ενός συστήματος. Μία πολύ διαδεδομένη τεχνική ασφάλειας συστημάτων αποτελούν οι λίστες των επιτρεπόμενων εφαρμογών (Whitelisting). Τα εργαλεία διαχείρισης ...
  • Μελέτη προκλήσεων ασφάλειας μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων 

   Αναγνώστης, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-10)
   Μέσα από μια ταχεία αναπτυσσόμενη εξέλιξη, τα τελευταία χρόνια τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (Unmanned Aerial Vehicles – UAVs), κοινώς γνωστά ως drones, έχουν βρει εφαρμογές σε διάφορους τομείς. Χρησιμοποιούνται σε ...
  • Μελέτη πρωτοκόλλων ανταλλαγής και εγκαθίδρυσης κρυπτογραφικών κλειδιών 

   Μαντάς, Στυλιανός Η. (2013-12-23)
   Στις επικοινωνίες ανάμεσα σε ανοιχτά συστήματα υπάρχουν τέσσερις κύριες κατηγορίες απειλών: Μη εξουσιοδοτημένη απόκτηση της πληροφορίας, Μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση της πληροφορίας, Πλαστοπροσωπία χρήστη, Αποκήρυξη της ...
  • Μελέτη τεχνολογιών ασφάλειας EDR (Endpoint Detection & Response), EPP (Endpoint Protection Platform) και antivirus 

   Ματάκιας, Εμμανουήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-02)
   Τα εργαλεία ανίχνευσης και απόκρισης τελικού σημείου (EDR) παρέχουν ορατότητα σε εξελιγμένες εισβολές ταιριάζοντας τα συμβάντα του συστήματος με γνωστές αντίθετες συμπεριφορές. Ωστόσο, οι τρέχουσες λύσεις υποφέρουν από ...
  • Ομομορφική κρυπτογραφία με ιδεώδη δικτυώματα 

   Μπαλτάς, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-11)
   Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή αποτελεί μια μελέτη για την ανάπτυξη της πλήρους ομομορφικής κρυπτογραφίας. Μελετάμε το σχήμα του Gentry το οποίο αποτελεί το πρώτο πλήρες ομομορφικό σχήμα, λύνοντας έτσι ένα ανοιχτό πρόβλημα ...
  • Παράκαμψη προγραμμάτων προστασίας 

   Μακρής, Δημήτρης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-07-09)
   Ζούμε σε μία εποχή, στην οποία γίνεται ευρέως η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Πληθώρα προσωπικών δεδομένων βρίσκονται σε αυτές τις συσκευές και για αυτό επενδύονται πολλά στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων. Η ...
  • Προτάσεις ασφάλειας για το πρωτόκολλο MQTT 

   Αγγέλου, Δημήτριος - Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-12)
   Το πρωτόκολλο MQTT χρησιμοποιείται σε εφαρμογές λογισμικού που απαιτείται ασύγχρονη επικοινωνία. Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο βασίζεται στο πρότυπο publish/subscribe το οποίο παρέχει αποσύζευξη αποστολέα και παραλήπτη. Οι ...
  • Πρωτόκολλα ανώνυμης επικοινωνίας : μελέτη περίπτωσης - το πρωτόκολλο BAR και επεκτάσεις του πρωτοκόλλου 

   Μανδαλενάκη, Μαρία - Ευφραιμία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-03)
   Το τελευταίο διάστημα το θέμα της ανωνυμίας στο Διαδίκτυο έχει επανέλθει δυναμικά, καθώς οι τεχνολογίες που αναπτύσσονται έχουν ενισχύσει τις φοβίες των χρηστών σχετικά με τη διασφάλιση της ταυτότητάς τους. Στη διεθνή ...
  • Σύγκριση προληπτικής και αντιδραστικής κυβερνοάμυνας: προληπτική αναζήτηση κυβερνοαπειλών 

   Γουρζουλίδης, Χρήστος; Gourzoulidis, Christos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-01)
   Σκοπός της μεταπτυχιακής διατριβής είναι η προληπτική κυβερνοάμυνα και πως μπορεί ένας οργανισμός να την αναπτύξει με εργαλεία ανοιχτών πηγών (open source). Εγκαθίστανται όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την εφαρμογή της και ...
  • Συνεργατικά συστήματα διαχείρισης κινδύνου στα πληροφοριακά συστήματα λιμένων 

   Αθανασίου, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-10)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνάται το θέμα της ασφάλειας των εμπορικών λιμένων. Στόχος είναι να επιτευχθεί ολιστικός έλεγχος και αξιολόγηση της ασφάλειας, ο οποίος να περιλαμβάνει τόσο την φυσική ασφάλεια των ...
  • Συστήματα ασφάλειας Windows 11 και τεχνικές παράκαμψης Antivirus 

   Καραγιαννίδης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-11)
   Το λειτουργικό σύστημα των Windows κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό σε εγκατάσταση και χρήση σε σταθμούς εργασίας χρηστών. Για αυτό τον λόγο είναι και το σύστημα για το οποίο γράφεται και το μεγαλύτερο πλήθος κακόβουλου ...
  • Σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος ανώνυμης αξιολόγησης 

   Μονάχος, Στέφανος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-07-08)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η υλοποίηση ενός συστήματος αξιολόγησης καθηγητών από φοιτητές το οποίο διασφαλίζει την ανωνυμία των χρηστών του. Στις ηλεκτρονικές αξιολογήσεις υπάρχει ο κίνδυνος να χαθεί η αμεροληψία ...
  • Τεχνικές αποφυγής και παράκαμψης συστημάτων προστασίας Endpoint Detection and Response (EDR) στα Windows 

   Βοσκάκης, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-09)
   Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή ασχολείται με τις σύγχρονες τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί για την αποφυγή των σύγχρονων Endpoint Detection and Response (EDRs) στα Windows. Αναλύονται όλες οι τεχνικές που παρουσιάζονται ...
  • Τεχνικές επιθέσεων τελικού χρήστη 

   Γιαμπουλάκης, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-03)
   Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει ένα νέο είδος διαδικτυακών επιθέσεων που βρίσκεται στην ακμή του. Οι επιθέσεις που θα εξετασθούν εκτελούνται στην πλευρά του τελικού χρήστη (ή καλύτερα με τη ...
  • Τεχνολογίες προστασίας απορρήτου και ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο 

   Μαθιουδάκη, Ελένη Ι. (2013-03-27)
   Η προέλευση του όρου ιδιωτικότητα ανάγεται ήδη από την εποχή του Αριστοτέλη με την διάκριση του δημοσίου και ιδιωτικού βίου και φτάνει μέχρι τις μέρες μας δίνοντας στον όρο μια επιπλέον διάσταση: της πληροφορίας που "φέρει" ...
  • Υλοποίηση, απασφαλμάτωση και σύγκριση τεχνολογιών Ιδιωτικών Εικονικών Δικτύων 

   Βρεττός, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-11)
   Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι να γίνει μια ενδελεχής ανάλυση των υφιστάμενων τεχνολογιών για την υλοποίηση Ιδιωτικών Εικονικών Δικτύων (Virtual Private Networks, VPN). Θα αναφέρουμε τι είναι η τεχνολογία ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»