Now showing items 40-56 of 56

  • Ομομορφική κρυπτογραφία με ιδεώδη δικτυώματα 

   Μπαλτάς, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-11)
   Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή αποτελεί μια μελέτη για την ανάπτυξη της πλήρους ομομορφικής κρυπτογραφίας. Μελετάμε το σχήμα του Gentry το οποίο αποτελεί το πρώτο πλήρες ομομορφικό σχήμα, λύνοντας έτσι ένα ανοιχτό πρόβλημα ...
  • Παράκαμψη προγραμμάτων προστασίας 

   Μακρής, Δημήτρης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-07-09)
   Ζούμε σε μία εποχή, στην οποία γίνεται ευρέως η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Πληθώρα προσωπικών δεδομένων βρίσκονται σε αυτές τις συσκευές και για αυτό επενδύονται πολλά στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων. Η ...
  • Προτάσεις ασφάλειας για το πρωτόκολλο MQTT 

   Αγγέλου, Δημήτριος - Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-12)
   Το πρωτόκολλο MQTT χρησιμοποιείται σε εφαρμογές λογισμικού που απαιτείται ασύγχρονη επικοινωνία. Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο βασίζεται στο πρότυπο publish/subscribe το οποίο παρέχει αποσύζευξη αποστολέα και παραλήπτη. Οι ...
  • Πρωτόκολλα ανώνυμης επικοινωνίας : μελέτη περίπτωσης - το πρωτόκολλο BAR και επεκτάσεις του πρωτοκόλλου 

   Μανδαλενάκη, Μαρία - Ευφραιμία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-03)
   Το τελευταίο διάστημα το θέμα της ανωνυμίας στο Διαδίκτυο έχει επανέλθει δυναμικά, καθώς οι τεχνολογίες που αναπτύσσονται έχουν ενισχύσει τις φοβίες των χρηστών σχετικά με τη διασφάλιση της ταυτότητάς τους. Στη διεθνή ...
  • Σύγκριση προληπτικής και αντιδραστικής κυβερνοάμυνας: προληπτική αναζήτηση κυβερνοαπειλών 

   Γουρζουλίδης, Χρήστος; Gourzoulidis, Christos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-01)
   Σκοπός της μεταπτυχιακής διατριβής είναι η προληπτική κυβερνοάμυνα και πως μπορεί ένας οργανισμός να την αναπτύξει με εργαλεία ανοιχτών πηγών (open source). Εγκαθίστανται όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την εφαρμογή της και ...
  • Συνεργατικά συστήματα διαχείρισης κινδύνου στα πληροφοριακά συστήματα λιμένων 

   Αθανασίου, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-10)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνάται το θέμα της ασφάλειας των εμπορικών λιμένων. Στόχος είναι να επιτευχθεί ολιστικός έλεγχος και αξιολόγηση της ασφάλειας, ο οποίος να περιλαμβάνει τόσο την φυσική ασφάλεια των ...
  • Συστήματα ασφάλειας Windows 11 και τεχνικές παράκαμψης Antivirus 

   Καραγιαννίδης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-11)
   Το λειτουργικό σύστημα των Windows κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό σε εγκατάσταση και χρήση σε σταθμούς εργασίας χρηστών. Για αυτό τον λόγο είναι και το σύστημα για το οποίο γράφεται και το μεγαλύτερο πλήθος κακόβουλου ...
  • Σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος ανώνυμης αξιολόγησης 

   Μονάχος, Στέφανος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-07-08)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η υλοποίηση ενός συστήματος αξιολόγησης καθηγητών από φοιτητές το οποίο διασφαλίζει την ανωνυμία των χρηστών του. Στις ηλεκτρονικές αξιολογήσεις υπάρχει ο κίνδυνος να χαθεί η αμεροληψία ...
  • Τεχνικές αποφυγής και παράκαμψης συστημάτων προστασίας Endpoint Detection and Response (EDR) στα Windows 

   Βοσκάκης, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-09)
   Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή ασχολείται με τις σύγχρονες τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί για την αποφυγή των σύγχρονων Endpoint Detection and Response (EDRs) στα Windows. Αναλύονται όλες οι τεχνικές που παρουσιάζονται ...
  • Τεχνικές επιθέσεων τελικού χρήστη 

   Γιαμπουλάκης, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-03)
   Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει ένα νέο είδος διαδικτυακών επιθέσεων που βρίσκεται στην ακμή του. Οι επιθέσεις που θα εξετασθούν εκτελούνται στην πλευρά του τελικού χρήστη (ή καλύτερα με τη ...
  • Τεχνολογίες προστασίας απορρήτου και ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο 

   Μαθιουδάκη, Ελένη Ι. (2013-03-27)
   Η προέλευση του όρου ιδιωτικότητα ανάγεται ήδη από την εποχή του Αριστοτέλη με την διάκριση του δημοσίου και ιδιωτικού βίου και φτάνει μέχρι τις μέρες μας δίνοντας στον όρο μια επιπλέον διάσταση: της πληροφορίας που "φέρει" ...
  • Υλοποίηση, απασφαλμάτωση και σύγκριση τεχνολογιών Ιδιωτικών Εικονικών Δικτύων 

   Βρεττός, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-11)
   Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι να γίνει μια ενδελεχής ανάλυση των υφιστάμενων τεχνολογιών για την υλοποίηση Ιδιωτικών Εικονικών Δικτύων (Virtual Private Networks, VPN). Θα αναφέρουμε τι είναι η τεχνολογία ...
  • Υπηρεσίες δικτύων σε πλωτά μέσα: εγκατάσταση και παραμετροποίηση υπηρεσιών δικτύου σε πλωτό σκάφος 

   Κυριαζής, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11)
   Η δικτύωση πλωτών μέσων μεταφοράς απαιτεί ειδικό εξοπλισμό και τη χρήση ασύρματων τεχνολογιών δικτύωσης, με αυξημένο κόστος σε σχέση με άλλα περιβάλλοντα εφαρμογής. Παρόλα αυτά, η εξέλιξη της τεχνολογίας δικτύων, δίνει ...
  • Χρήση διαμοιρασμένων πληροφοριών για τον εντοπισμό άγνωστων κυβερνοαπειλών 

   Πετρόπουλος, Αλέξιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-10)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη μηχανισμών διαμοιρασμού πληροφοριών (Cyber Threat Intelligence) με σκοπό τον εντοπισμό απειλών και την ενεργή κυβερνοάμυνα (Active Cyber Defence). Στο πλαίσιο της εργασίας ...
  • Χρήση του εργαλείου sysmon για τον εντοπισμό επιθέσεων εσωτερικής μετακίνησης ενός επιτιθέμενου 

   Δράκος, Μιχαήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-11)
   Μέσα από την παρούσα διπλωματική διατριβή, ο αναγνώστης μπορεί να ενημερωθεί για τη χρήση, το τρόπο λειτουργίας και τις δυνατότητες του εργαλείου Sysmon καθώς επίσης παρουσιάζεται ένας τρόπος εγκατάστασης και παραμετροποίησης ...
  • Ψηφιακή εγκληματολογία μνήμης σε συσκευές Android 

   Γενετζάκης, Σπυρίδων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-10)
   Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή παρουσιάζονται και αναλύονται τόσο τα θεωρητικά όσο και τα τεχνικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην επιστήμη της «Ψηφιακής εγκληματολογίας μνήμης σε συσκευές Android». Στο θεωρητικό ...
  • Ψηφιακή εγκληματολογία σε έξυπνες συσκευές Android 

   Βασιλαράς, Αλέξανδρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-03)
   Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή παρουσιάζονται τόσο θεωρητικά όσο και τεχνικά στοιχεία που απαρτίζουν την επιστήμη της “Ψηφιακής Εγκληματολογίας σε κινητές συσκευές Android”. Αρχικά, γίνεται αναφορά στην ραγδαία εξέλιξη ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»