Show simple item record

Η πρωτογενής πρόληψη κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών και η εφαρμογή της μέσω των κέντρων πρόληψης

dc.contributor.advisorΜωραΐτης, Ευάγγελος
dc.contributor.authorΣκούρου, Μαρία
dc.date.accessioned2015-09-16T16:05:10Z
dc.date.available2015-09-16T16:05:10Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/7588
dc.description.abstractΈνα από τα σημαντικότερα ζητήματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία στην Ελλάδα, καθώς και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. Το πρόβλημα της χρήσης ναρκωτικών συνδέεται με ένα πλήθος αιτιολογικών παραγόντων – κοινωνικών, οικονομικών, βιολογικών, ψυχολογικών, οικογενειακών. Η διαπλοκή και ο βαθμός συμμετοχής αυτών των παραγόντων διαφέρει από άτομο σε άτομο, ανάλογα με το στάδιο χρήση-έναρξη, συνέχιση της χρήσης και εξάρτηση. Για όλους αυτούς τους λόγους η πρόληψη είναι ιδιαίτερα σημαντική αλλά συνάμα και δύσκολη. Την σπουδαιότητα αυτή, της πρόληψης έρχεται να τονίσει η εργασία αυτή. Καμιά ασθένεια ή διαταραχή δεν έχει καταπολεμηθεί μόνο με τα φάρμακα ή την κοινωνική εργασία. Μόνο μέσα από την πρόληψη, τα μέτρα που υιοθετούνται από τις Αρχές ή τους δημόσιους φορείς και τη επιρροή της συμπεριφοράς και της στάσης του κοινού, μπορεί να υπάρξει ουσιαστική βελτίωση στην υγεία και ευημερία του πληθυσμού. Καταλυτικό ρόλο σε αυτήν την διαδικασία παίζουν τα Κέντρα Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ. Για παράδειγμα στον μαθητικό πληθυσμό – που είναι και η κύρια ομάδα στόχου-των Κέντρων Πρόληψης η πορεία της χρήσης ναρκωτικών μέσα στο χρόνο (1984-2004) δείχνει καταρχήν ανοδική τάση, με μια σημαντική αύξηση μεταξύ 1984-1998 και ακολούθως μια τάση μείωσης μεταξύ του 1998 και του 2004. Ενώ το 1998 το 19.8% των αγοριών ηλικίας 14-17 και το 11,1% των κοριτσιών είχαν κάνει έστω και μια φορά στη ζωή τους χρήση κάποιας παράνομης ουσίας, το 2003 το αντίστοιχο ποσοστό μειώθηκε σε 13,3% στα αγόρια και σε 6,9% στα κορίτσια. Εάν ληφθεί υπόψη πως το πρώτο Κέντρο Πρόληψης ιδρύθηκε το 1996 και πως μεταξύ 1997-2000 ξεκίνησαν την λειτουργία τους πολλά Κέντρα Πρόληψης, φαίνεται πως το έργο της πρόληψης παρουσιάζει κάποιες πρώτες ενδείξεις επιδράσεων και αλλαγών στην ευρύτερη εικόνα του προβλήματος ναρκωτικών. Η μείωση που παρατηρείται συμπίπτει με μια περίοδο πολύ γόνιμη από πλευράς δημιουργίας υπηρεσιών πρόληψης και αυτό κάνει ακόμη πιο επιτακτική την συνέχιση και την περαιτέρω ενίσχυση του έργου των υπηρεσιών πρόληψης.el
dc.format.extent101el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectDrug control -- Greece -- Evaluationel
dc.subjectDrug abuse -- Greece -- Preventionel
dc.subjectΧρήση ναρκωτικών -- Πρόληψηel
dc.subjectΝαρκωτικά, Έλεγχος των -- Ελλάδαel
dc.subjectΝαρκωτικά -- Κυβερνητική πολιτική -- Ελλάδαel
dc.subjectΧρήση ναρκωτικών -- Πρόληψη -- Κυβερνητική πολιτική -- Ελλάδαel
dc.titleΗ πρωτογενής πρόληψη κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών και η εφαρμογή της μέσω των κέντρων πρόληψηςel
dc.title.alternativeThe primary prevention against drugs in Greece : the case of prevention centersel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμηςel
dc.identifier.call361.4 ΣΚΟel
dc.description.abstractENOne of the most important issues that speculate modern Greece and other European countries the last decade is the use of drugs. This problem is associated with a variety of causative factors such as social, economic, biological, psychological and familial. The participation degree of these factors differs from individual to individual as far as the stage of the initiation, continuation of the use and dependence is concerned. That is the reason why prevention is an extremely important issue but also a hard one. In that importance, the importance of the prevention, this paper is emphasizing. Neither illness nor disorder has ever been fought only with medicines or with the social work. Only through prevention, the measures taken from the authorities or the public institutions and the holistic behaviour of the society, can actually, a significant improvement in health and prosperity of the population, take place. The Prevention Centres of OKANA have their own special role in this process. For example, in the school population – which is the main target group of Prevention Centers - the use of drugs through time (1984-2004) has increased. The greatest accrual took place between 1984 and 1998 and then, between 1988 and 2004 a small reduction has occurred. In 1988 the 19,8% of the boys, aged between 14 and 17, and the 11,1% of the girls has taken drugs, even once in their life. In 2003 the corresponding percentage was decreased in 13,3% through boys and in 6% through girls (EKTEPN, 2005). If it is taken into consideration that the first Prevention Centre was founded in 1996 and that between 1997 and 2000 many Prevention Centres began their operation, it appears that the work of prevention presents first clues of effects and changes in the wider picture of the drug problem. The observed reduction coincides with a very fertile period considering the creation of prevention services and this makes the continuation and the further aid of work of prevention services even more imperative.el
dc.corporate.nameΑνώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέαel
dc.contributor.masterΟικονομικά και Διοίκηση της Υγείαςel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»