Recent Submissions

 • Residential electricity demand in the European Union: the role of bioeconomy 

  Δαϊλά, Φωτεινή - Μαρία; Daila, Foteini - Maria (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-04)
  Έπειτα από τη Συνδιάσκεψη του Κιότο, τα 28 κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσα σ’ αυτά και η Ελλάδα, εφαρμόζουν μια σειρά από μέτρα πολιτικής για να καταπολεμήσουν την κλιματική αλλαγή και να μειώσουν τις εκπομπές ...
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός στον χώρο της υγείας: η περίπτωση Med Tech 

  Κακαρούμπα, Γερασιμούλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  Οι νεοφυείς εταιρείες βιομηχανίας ιατρικών συσκευών (οι λεγόμενες Med Tech) παρουσιάζονται για να ανταγωνιστούν μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού και των νέων τεχνολογιών που διαθέτουν, τον καταλληλότερο εφοδιασμό από ...
 • Μακροχρόνια φροντίδα υγείας: διαγενεακή σύγκριση του προφίλ ατόμων 50+ στην Ελλάδα πριν και μετά την οικονομική κρίση 

  Καλαβρής, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  Η γήρανση του πληθυσμού έχει οδηγήσει σε μια αυξανόμενη ανάγκη για Μακροχρόνια Φροντίδα Υγείας (Μ.Φ.Υ.). Τα ηλικιωμένα άτομα απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος των μακροχρόνιων υπηρεσιών υγείας καθότι χρειάζονται βοήθεια με ...
 • Μακροοικονομική ανάλυση των δαπανών υγείας σε χώρες της Μέσης Ανατολής 

  Τενκεριάν, Βιολέτ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  Η συγκεκριμένη διατριβή εστιάζει στη συσχέτιση των δαπανών υγείας με μακροοικονομικά μεγέθη σε χώρες της Μέσης Ανατολής. Η εστίαση στις χώρες αυτές γίνεται καθώς δεν παρουσιάζουν τον ίδιο βαθμό ανάπτυξης όπως διάφορες άλλες ...
 • Πολιτικές υγείας για τους μετανάστες στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

  Θεοχαράκη, Μαργαρίτα Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία, καταπιάνεται με τις μεταναστευτικές πολιτικές υγείας που ακολουθούνται σε ορισμένα κράτη- μέλη της ΕΕ. Αρχικά, παρατίθεται μία σύντομη εισαγωγή η οποία επικεντρώνεται στις ανισότητες που ...
 • Στρατηγικός σχεδιασμός για τον μητρικό θηλασμό στην Ελλάδα 

  Αθανασιάδου, Χρυσούλα - Ροζαλία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-06-10)
  Στις μέρες μας, τα ποσοστά του μητρικού θηλασμού σε εθνικό επίπεδο είναι ιδιαίτερα χαμηλά σε σχέση με τις διεθνείς συστάσεις. Η πορεία του μητρικού θηλασμού στο χρόνο, αλλά και τα αναρίθμητα, επιστημονικά τεκμηριωμένα οφέλη ...
 • Τιμολόγηση και προώθηση φαρμάκων 

  Μορφόπουλος, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-06-10)
  Η διατήρηση της υγείας είναι καθήκον. Λίγοι φαίνεται να συνειδητοποιούν ότι υπάρχει και κάτι που θα μπορούσαμε να το πούμε φυσική ηθική». (Herbert Spencer, 1820-1903, Βρετανός φιλόσοφος). Ως δώρο, λοιπόν, θα πρέπει να ...
 • Η γεωργία ακρίβειας ως εργαλείο αειφορίας στην καλλιέργεια ελιάς 

  Tvigun, Elena (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-02)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η συγκριτική μελέτη δύο σημαντικών καλλιεργητικών μεθόδων της ελιάς, της παραδοσιακής εντατικής καλλιέργειας και της υπέρπυκνης καλλιέργειας, υπό το πρίσμα της εφαρμογής σε αυτές, τεχνικών ...
 • Εκπαιδευτικές ανάγκες και διοίκηση ολικής ποιότητας 

  Μπάλλα, Χαρά (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-06)
  Με την παρούσα έρευνα επιχειρείται η διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών σε επίπεδο δομικών λειτουργιών, οργανωσιακής κουλτούρας, περιβάλλοντος, εκπαιδευτικού προσωπικού και λοιπών μετεχόντων στην εκπαίδευση όπως αυτοί ...
 • Digital transformation στον τουρισμό 

  Βασίλαρου, Ελένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-06-10)
  Στόχος αυτής της έρευνας είναι να εξετάσει τις επιπτώσεις της τεχνολογίας στον τουριστικό τομέα. Πιο συγκεκριμένα, οι τεχνολογίες που εξετάζονται είναι τα ηλεκτρονικά συστήματα κρατήσεων μαζί με τα παγκόσμια συστήματα ...
 • Ο ιδιωτικός κλάδος υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Μελέτη περίπτωσης «Όμιλος ΥΓΕΙΑ» 

  Λιάκου, Φλώρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  Το θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας έχει ως πεδίο ανάλυσης την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα αποτυπώνοντας την υφιστάμενη κατάσταση στην ελληνική αγορά. Ο κλάδος της Υγείας αποτελεί ...
 • Το "τοπίο" των εμπορικών σημάτων της βιομηχανίας φαρμάκων στην Ελλάδα: γενόσημα έναντι πρωτοτύπων 

  Τριανταφυλλίδη, Ελένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-05-30)
  Το εμπορικό σήμα συνιστά πολύτιμο άυλο περιουσιακό στοιχείο για μία επιχείρηση. Εφόσον κατοχυρωθεί, θεωρείται νόμιμο δικαίωμα για το δικαιούχο του, ο οποίος έχει τη δυνατότητα αποκλειστικής χρήσης, διάθεσης και μεταβίβασής ...
 • Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή 

  Πετρούτσος, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-05-12)
  Η παρούσα ερευνητική εργασία διεξήχθη στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, κατεύθυνσης Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Αντικείμενο της εργασίας ...
 • Αποτίμηση και προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ στον χώρο της βιοοικονομίας 

  Λεοντάρη, Χριστίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-02)
  Απώτερος σκοπός της εν λόγω διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση του τρόπου και της εν γένει μεθοδολογίας και των ακολουθούμενων σταδίων των εταιρειών που ενεργοποιείται πιο συγκεκριμένα στον κλάδο της βιοοικονομίας. Προτού ...
 • Εμπειρική διερεύνηση του GRI Reporting στις επιδόσεις των επιχειρήσεων 

  Καμινιώτη, Ειρήνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-02)
  Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί στις μέρες μας ζήτημα υψίστης σημασίας για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία ευρύτερα. Πλέον εμφανίζεται επιτακτική η ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών και δράσεων με περιβαλλοντικό και ...
 • Πολιτικές βιοοικονομίας και βιώσιμης ανάπτυξης - Σύγκριση χωρών 

  Κλέμενς, Χριστόφορος; Κλέμενς, Κριστόφ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-02)
  Η παρούσα εργασία εξετάζει τα ζητήματα της Βιοοικονομίας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπου μελετώνται εκτενώς βιβλιογραφικά οι συγκεκριμένες έννοιες και εν συνεχεία παρουσιάζονται ορισμένες διαστάσεις και πρακτικές ...
 • Βιοσύνθετα υλικά: εφαρμογές και προοπτικές 

  Περούλη, Αναστασία - Ζαφειρούλα; Perouli, Anastasia - Zafeiroula (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-03)
  Με την κλιματική αλλαγή ολοένα και εμφανέστερη, το αγοραστικό κοινό ευαισθητοποιείται ως προς τις καταναλωτικές του επιλογές. Από την άλλη η βιομηχανία αντιμετωπίζει την αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων, τη σπανιότητα ...
 • Εισαγωγή στα προσωπικά δεδομένα στον τομέα της υγείας 

  Τσαγκρασούλη, Ελισσάβετ; Tsagkrasouli, Elisabeth (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-04-06)
  Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι να διερευνήσει την ηλεκτρονική επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στο χώρο της υγείας. Η μεθοδολογία της εργασίας στηρίχθηκε στη συλλογή δευτερογενών δεδομένων μέσα από βιβλία και άρθρα ...
 • Crowdfunding και εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης για νεοσύστατες επιχειρήσεις σε περίοδο κρίσης 

  Γεωργούση, Μελίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-02)
  Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση και αξιολόγηση του σχετικά νέου και συνεχώς αναδυόμενου φαινομένου crowdfunding, που αποτελεί μία μέθοδο χρηματοδότησης, βασιζόμενη στο διαδίκτυο και στη δύναμη του κοινού, ...
 • Επιχειρηματικότητα και βιοοικονομία 

  Χριστολουκάς, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-02-10)
  Σήμερα η ανάγκη της προστασίας του περιβάλλον και η βιώσιμη και καθαρή ανάπτυξη είναι έννοιες οι οποίες αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Είναι γεγονός ότι οι βιολογικές επιστήμες προσθέτουν αξία σε πλήθος προϊόντων ...

View more


Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»