Show simple item record

Στατιστική ανάλυση πειραματικών δεδομένων από αυτοματοποιημένη και υπερευαίσθητη ποσοτικοποίηση θραύσης DNA σε ευκαρυωτικά κύτταρα για την βιολογική εκτίμηση της επικινδυνότητας της ιοντίζουσας ακτινοβολίας χαμηλής δόσης

dc.contributor.advisorΒοργιάς, Κωνσταντίνος
dc.contributor.authorΤσόκος, Δημήτριος
dc.date.accessioned2019-07-09T09:13:41Z
dc.date.available2019-07-09T09:13:41Z
dc.date.issued2019-07-02
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/12067
dc.description.abstractΗ εύρυθμη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού αλλά και συνολικά των ευκαρυωτικών κυττάρων του οργανισμού επηρεάζεται από την αθροιστική έκθεση σε ακτινοβολία και από την στιγμιαία υπερβολική έκθεση σε ακτινοβολία. Η ιοντίζουσα ακτινοβολία σύμφωνα με τη βιβλιογραφία μπορεί να προκαλέσει μεταλλάξεις και σπασίματα του DNA και σαν επακόλουθο συμβάν να επέλθει η καρκινογένεση. Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στην έκθεση του ανθρώπινου οργανισμού στην ιοντίζουσα ακτινοβολία, η οποία χρησιμοποιείται σε ιατρικές απεικονιστικές μεθόδους όπως είναι για παράδειγμα η πανοραμική οδοντιατρική απεικόνιση. Δεδομένου πως δεν έχουν ορισθεί ασφαλή όρια για αυτή την ακτινοβολία, ακτινοβολήθηκαν ανθρώπινα στοματικά επιθηλιακά κύτταρα σε πείραμα όπου χρησιμοποιήθηκαν τρεις τιμές ιοντίζουσας ακτινοβολίας, η μηδενική η χαμηλή και η υψηλή δόση ακτινοβολίας. Ακολούθησαν μετρήσεις της γ-H2AXιστόνης, σε δύο χρονικά διαστήματα από τη στιγμή έκθεσης ανθρώπινων επιθηλιακών κυττάρων στις διαφορετικές τιμές της ακτινοβολίας. Η γ-Η2ΑΧ επισημάνθηκε με φθόριο και μετρήθηκε με τη μέθοδο του ανοσοφθορισμού. Η μοριακή βιολογία μας βοηθάει να καταλάβουμε ότι κατά τα δίκλωνα σπασίματα DNA παράγεται αυτή η ιστόνη, και οι μετρήσεις που θα προκύψουν θα αντιστοιχούν σε διπλά σπασίματα DNA των κυττάρων που μελετώνται. Τα δίκλωνα σπασίματα DNA είναι τα πλέον σημαντικά για τη λειτουργία του κυττάρου και αδυναμία επιδιόρθωσής του οδηγεί σε πιθανές καρκινογενέσεις. Στις μετρήσεις που συλλέχθηκαν με τη βοήθεια υψηλής τεχνολογίας, ακολούθησε στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου R-Studio. Μέσα από τα αποτελέσματα που λάβαμε προσπαθήσαμε να εξάγουμε παρατηρήσεις και συμπεράσματα που αφορούν την εκτίμηση της βιολογικής επικινδυνότητας της ιοντίζουσας ακτινοβολίας. Ο απώτερος σκοπός της μελέτης είναι να αξιολογηθούν οι τιμές της ακτινοβολίας που χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα και να μελετηθεί το ρίσκο σε έκθεση ιοντίζουσας ακτινοβολίας, βασιζόμενοι στο σχηματισμό ενός αξιόπιστου δείκτη δοσιμετρίας.el
dc.format.extent106el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.titleΣτατιστική ανάλυση πειραματικών δεδομένων από αυτοματοποιημένη και υπερευαίσθητη ποσοτικοποίηση θραύσης DNA σε ευκαρυωτικά κύτταρα για την βιολογική εκτίμηση της επικινδυνότητας της ιοντίζουσας ακτινοβολίας χαμηλής δόσηςel
dc.title.alternativeStatistical analysis of experimental data from an automated and hypersensitive quantification of DNA damage in eukaryotic cells for the biological assesment of the low dose ionizing radiation riskel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENThe health of humans as well as the proper function of the eukaryotic cellsall of the organisms are affected by the cumulative radiation exposure and by the instantaneous excessive exposure radiation. The ionizing radiation, according to the global bibliography may cause DNA mutation and DNA breaks, which is possible to result in a possible condition of a carcinogenicity. This master’s dissertation focuses on the humans oral cells dysfunction, owing to use of the ionizing radiation to them. This radiation is used to medical scanning methods, such us panoramic dental scanning. Considering that there is not defining official safety limits of the ionizing radiation levels, it takes place an experiment, a trial in which three groups of oral epithelial cells are ionized by three different values of radiation. The radiation defined in zero, low and the high dose of the ionizing radiation. Then, it came up experimental datas, of which the number of the γ-H2AX histones in two times after the cell’s radiation. The γ-H2AX histones were fluorinated and they detected by the immunofluorescence method. Molecular biology is helpful to understand that after the double strand DNA breaks, in the cell function normally are produced the γ-H2AX histones to restore the DNA breaks. This function is useful for the researchers to estimate the double DNA breaks. Double stranded DNA breaks are the most importantfor the operational main function of a cell, a possible failure to repair them, it can lead to possible carcinogenesis. The experimental measurements collected with the aid of high technology method. Then, it accomplished a statistical processing of the biodata with the help of the statistical package R-Studio. The trial’s data are used for the effort to extrapolate and make useful observations to the correlation and the association between the ionizing radiation, the critical time of the minutes after the radiation moment and the risk of the biological hazard of the radiation. The ultimate purpose of this study is to evaluate the radiation values which are used in the experiment and to study the risk of exposure to the ionizing radiation, which it will based on the formation of the reliable dosimetry biomarkers.el
dc.contributor.masterΟικονομικά και Διοίκηση της Υγείαςel
dc.subject.keywordΙοντίζουσα ακτινοβολίαel
dc.subject.keywordΕυκαρυωτικά κύτταραel
dc.subject.keywordΒιολογικοί δείκτες δοσιμετρίαςel
dc.subject.keywordΑπεικονιστική ιατρική εξέτασηel
dc.subject.keywordΕπίδραση ακτινοβολίαςel
dc.subject.keywordΚίνδυνος ακτινοβολίαςel
dc.subject.keywordΚαρκινογένεσηel
dc.subject.keywordΠανοραμική εξέτασηel
dc.subject.keywordΣτατιστική ανάλυσηel
dc.subject.keywordΥψηλή τεχνολογίαel
dc.date.defense2019-07-02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»