Now showing items 41-60 of 11183

 • Activity-based costing σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

  Σταυρίδου,, Μαρία (2003-01-01)
  Το σύγγραμμα αυτό, σκοπό έχει να κάνει την μεθοδολογία του Activity-Based Costing (ABC) προσιτή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να πείσει για την αναγκαιότητά της και να ενθαρρύνει τους επιχειρηματίες να την εφαρμόσουν και ...
 • Actuarial models for estimating non life risks 

  Bantounas, Ioannis (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-05)
  Η Αποθεματοποίηση ζημιών είναι μία από τις πιο σημαντικές διαδικασίες στις ασφαλίσεις κατά ζημιών. Η διαδικασία αυτή εκτιμά την τελική τιμή των ζημιών καθώς και τα αποθέματα. Το πραγματικό ποσό που ευθύνονται να πληρώσουν ...
 • Actuarial models in demography 

  Bozikas, Apostolos E. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-05)
  Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση του προσδόκιμου ζωής στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Η αλλαγή αυτή οφείλεται κυρίως στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και στην ανάπτυξη της ιατρικής επιστήμης. ...
 • Adaptive Mesh Model (AMM) structures 

  Δημητρακόπουλος, Χαράλαμπος Γ. (2014-05-08)
  Η αποτίμηση των παραγώγων προϊόντων πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας είτε θεωρητικά μοντέλα αποτίμησης είτε τεχνικές αριθμητικής προσέγγισης. Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής αναλύεται η τεχνική με τίτλο «Adaptive Mesh ...
 • Additional tests to the pecking order 

  Καραφυλλίδης, Νικόλαος (2010-02-09)
  Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να ερευνήσει την κεφαλαιακή διάρθρωση των ελληνικών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών επιχειρήσεων και να ελέγξει αν εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις και σε ποιο βαθμό η θεωρία ...
 • Addressing maritime security issues in the Strait of Hormuz: a comparison of naval forces employment with ISPS Code implementation 

  Panagiotopoulos, Pavlos; Παναγιωτόπουλος, Παύλος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11-29)
 • ADSL router exploitation 

  Στασινόπουλος, Αναστάσιος Χ. (2014-05-29)
 • Advanced antivirus evasion techniques 

  Πούλιος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
 • Algorithmic techniques for the Tourist Trip Design Problem 

  Σανιδάς, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-05)
  Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στο Πρόβλημα Σχεδιασμού Διαδρομών, μιας πρακτικής εφαρμογής του Team Orienteering Problem που προσφέρει ένα αποτελεσματικό προγραμματισμό διαδρομών σε σημεία ενδιαφέροντος (points of interest) ...
 • Alternative modes of financing: hedge fund activism and crowdfunding 

  Karpouzis, Efstathios; Καρπούζης, Ευστάθιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-05-31)
  Οι χρηματοπιστωτικές αγορές είθισται να καθοδηγούνται από τη διαθέσιμη πληροφορία που κατέχουν οι επενδυτές. Εάν οι αγορές ήταν απολύτως αποτελεσματικές, οι επενδυτές δεν θα είχαν κίνητρο να ξοδεύουν χρήματα ή χρόνο για ...
 • Ambient media adversting : σύγχρονα εργαλεία διαφήμισης στην ελληνική αγορά. Η οπτική των διαφημιστών 

  Χατζημποντόζη, Κωνσταντίνα Μ. (2011-03-23)
  Η πληθώρα διαφημιστικών μηνυμάτων που βομβαρδίζουν καθημερινά το καταναλωτικό κοινό έχει προκαλέσει την ανάπτυξη από μέρους του, μηχανισμών αντίστασης σε αυτά τα μηνύματα. Το γεγονός αυτό κάνει επιτακτική την ανάγκη εξεύρεσης ...
 • Amplifying anonymity techniques 

  Κουτούφαρης, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
  Η ασφάλεια ήταν πάντα το μέσο για να προστατέψουμε προσωπικά δεδομένα και κρίσιμους λογαριασμούς. Περιστατικά παραβίασης ασφαλείας που συνέβησαν τελευταία έκαναν επιτακτική την ανάγκη για πιο ασφαλή συστήματα επικύρωσης. ...
 • An alternative formulation of the artificial immune recognition system learning algorithm 

  Γιατζιτζόγλου, Δημήτρης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-11-06)
  Ο AIRS είναι ένας αλγόριθμος μάθησης με επίβλεψη που έχει δείξει οτί μπόρει να πετύχει ανταγωνιστικά αποτελέσματα σε κάποια γνωστά σετ δεδομένων. Ο σκοπός αυτής της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση μιας εναλλακτικής ...
 • An analysis of structured products 

  Ζήβας, Ανδρέας (2007-12-07)
  Πρόσφατα, οι Ελληνικές τράπεζες εισήγαγαν νέα καταθετικά προϊόντα τα οποία έχουν διττά χαρακτηριστικά, προσφέρουν τόσο μια επένδυση σε κάποιο χρηματιστηριακό δείκτη ή κάποιο άλλο τίτλο, όσο και εγγύηση ή και ακόμη κάποια ...
 • An analysis on Saudi Arabia's crude oil production strategy 

  Περιφάνης, Θεοδόσιος; Perifanis, Theodosios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
 • An Arrow Debreu implementation of the recovery theorem 

  Τσόγκα, Παναγιώτα; Tsogka, Panagiota (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-01)
 • An assessment of energy poverty in Greece: a comparative study regarding the phenomenon in Greece 

  Panagopoulos, Dimitrios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-09-25)
 • An economic analysis of service quality and patient satisfaction of greek healthcare system 

  Ξεσφίγγη, Σοφία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
  Η ποιότητα στον τομέα της υγείας έχει μελετηθεί σε μεγάλο βαθμό από την κλινική οπτική γωνία, αφήνοντας εκτός την αντίληψη του ασθενούς για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η ικανοποίηση των ασθενών είναι πολύ ...
 • An empirical analysis of interest rate Parity conditions in the European Union 

  Χάψας, Αναστάσιος Γ. (2006-10-19)
  Having in mind the various effects of an Economic Union with a common currency such as the EMU, we examine the existence of Real Interest Rate Parity conditions, as these are defined by the general theory of Purchasing ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»