Now showing items 21-40 of 11380

 • A study on the information content of dividends in the unique greek regime 

  Σπάθης, Ορέστης Θ. (2014-06-17)
 • A study on the optimal placement of the decision-making entity in LTE mobile networks 

  Μάργαρης, Αριστοτέλης Γ. (2014-06-17)
  Οι τεχνολογικές εξελίξεις στα προηγμένα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας αλλά και οι αυξημένες λειτουργίες που παρέχουν στους χρήστες τα smartphones, οδηγούν σε υψηλότερες απαιτήσεις στην απόδοση των αλγορίθμων και των διαδικασιών ...
 • A survey on Wireless Software Defined Networks - WSDN 

  Μουρτίκας, Θεοφάνης; Mourtikas, Theofanis (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
 • A systemic approach for GPS evidence acquisition through forensics readiness 

  Βασιλακόπουλος, Ξενοφών (2011-07-06)
 • A tourism development model: the case of Mexico 

  Aguilar, Cynthia Luna (2003-12-01)
  The purpose of this dissertation is to reveal the need of modifying the actual operating patterns of the Mexican tourism model. Even though what has been done in the last decades must be duly appraised, in the same measure, ...
 • A unified benchmark framework for cloud deployed applications tool in IaaS 

  Κεβάνη, Έλτον Μ. (2014-07-29)
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρήθηκε να δοθεί λύση στο πρόβλημα της αξιολόγησης της απόδοσης διαφόρων εφαρμογών που εκτελούνται σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους, στο στρώμα Υποδομή ως Υπηρεσία, και πως η απόδοση ...
 • A unified benchmark framework for cloud deployed applications tool in IaaS: the web tool 

  Σταμπολτάς, Χριστόφορος Σ. (2014-07-29)
  Τον 21ο αιώνα η ανάπτυξη των ICT τεχνολογιών δημιούργησε το όραμα της «υπολογιστικής ωφέλειας» (computer utility) σύμφωνα με το οποίο η υπολογιστική ωφέλεια θα γίνει η 5η δημόσια ωφέλεια (μετά το νερό, τον ηλεκτρισμό, το ...
 • ABC method logistics για την εταιρεία ΕΛΑΙΣ 

  Ρούσσος, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-09)
  Η εργασία ασχολήθηκε με τις μεθόδους λογιστικής για την εταιρία ΕΛΑΙΣ και ολοκληρώθηκε μέσα από επτά κεφάλαια. Αναμφισβήτητα, τις τελευταίες δεκαετίες έχουν λάβει χώρα σημαντικές αλλαγές στο επιχειρησιακό περιβάλλον σε ...
 • ABC ανάλυση στις διεθνείς χερσαίες εμπορευματικές μεταφορές 

  Κακατσάκης, Ηλίας (2011-03-23)
  Η παρούσα εργασία πραγματεύεται και αναλύει τις δραστηριότητες και λειτουργίες των χερσαίων μεταφορών. Σκοπό έχει να επισημάνει τις επιμέρους πτυχές τους υπό το πρίσμα του ανταγωνισμού, του κόστους και των περιορισμών της ...
 • ABC μέθοδο logistics στην εταιρία του ΟΤΕ 

  Χαΐτογλου, Θεόδωρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Η παρούσα εργασία έχει στόχο να μελετήσει τα logistics στην επιχείρηση ΟΤΕ μέσω της ανάλυσης της μεθόδου ABC. Αρχικά η εργασία παρουσιάζει τη διαχείριση των logistics. Συγκεκριμένα αποσαφηνίζει εννοιολογικά τον όρο logistic, ...
 • About the predictability of stock returns and the speed of price adjustment 

  Μαυρομμάτη, Μαργαρίτα (2006-08-07)
  Η συγκεκριμένη εργασία μελετά, το κατά πόσο είναι δυνατή η πρόβλεψη της μεταβολής των τιμών που θα οδηγήσει σε χρηματιστηριακά κέρδη. Η μελέτη έχει δύο κύριους στόχους: Πρώτων, να περιγράψει τα εργαλεία που χρησιμοποιούν ...
 • Access pricing model 

  Ανδριόπουλος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να παρουσιάσει και να αναλύσει έννοιες που αφορούν στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον. Ειδικότερα, η μελέτη αυτή επικεντρώνεται στη δεσπόζουσα θέση που κατέχει μια εταιρεία στην ...
 • Access pricing model 

  Δημητρακάκη, Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να παρουσιάσει και να αναλύσει έννοιες που αφορούν στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον. Ειδικότερα, η μελέτη αυτή επικεντρώνεται στη δεσπόζουσα θέση που κατέχει μια εταιρεία στην ...
 • Accounting policies & estimates in shipping sector (IFRS & US GAAP), impact on financial performance and audit practices 

  Balaska, Sofia; Μπαλάσκα, Σοφία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-09)
 • Accrual accounting and valuation: pricing book values 

  Μεχάλλα, Εντρίτα; Mehalla, Endrita (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-07)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία διαπραγματεύεται την προστιθέμενη αξία της λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση στην αποτύπωση και παρουσίαση της πραγματικής οικονομικής κατάστασης μιας εταιρείας και την χρησιμότητα του μοντέλου ...
 • Accrual based earning management: διαχείριση κερδών συναρτήσει βασικών χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων 

  Τριμπόνη, Γεωργία Γ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-11)
  Η διαχείριση κερδών θεωρείται μια από τις σημαντικότερες πτυχές της σύγχρονης λογιστικής έρευνας, ειδικά μετά την ανίχνευση τεράστιων λογιστικών σκανδάλων τα οποία ήρθαν στο φως κατά την τελευταία δεκαπενταετία. Κατά ...
 • Accrual-based earnings management στις τράπεζες : διαχείριση κερδών μέσω προβλέψεων για ζημίες δανείων 

  Σιούτη, Ελευθερία Α. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-09)
  Η παρούσα εργασία ερευνά τη διαχείριση κερδών στις τράπεζες με την άσκηση διοικητικής κρίσης επί των προβλέψεων για ζημίες δανείων. Εξετάζει εάν στόχος της χειραγώγησης είναι η εξομάλυνση των κερδών, η χειροτέρευση της ...
 • Achmea case as an illustration of an absolute jurisdictional conflict: challenges for the ECT 

  Kokaraki, Aikaterini; Κοκαράκη, Αικατερίνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-09-25)
 • Activity based costing (ABC) και οικονομική επίδοση : χαρακτηριστικά, εγκατάσταση και αξιολόγηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ABC και EVA 

  Κουτσουμπός, Γεώργιος. (2008-01-23)
  Η επιλογή και εφαρμογή της κατάλληλης μεθόδου κοστολόγησης για τον υπολογισμό και την αξιολόγηση της οικονομικής ‘επίδοσης’ αποτελούσε ανέκαθεν ένα σημαντικό πρόβλημα για τους διαχειριστές των εταιριών στην παγκόσμια ...
 • Activity based costing σαν μέθοδος κοστολόγησης προϊόντων σε επιχείρηση παραγωγής ζύμης 

  Αργύρης, Κωνσταντίνος (2013-11-18)
  Αντικείμενο της εργασίας είναι η μελέτη κόστους σε μια μικρομεσαία επιχείρηση παραγωγής προϊόντων σφολιάτας που τροφοδοτεί επιχειρήσεις γρήγορης εστίασης. Η γρήγορη εστίαση αποτελείται από χώρους διασκέδασης ή διαλείμματος ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»