Now showing items 545-564 of 11181

 • I sthere a synchronization of business cycles in the euro area 

  Κέμος, Χρήστος (2012-05-02)
 • Identification and assessment of security attacks and vulnerabilities, utilizing CVE, CWE and CAPEC 

  Γρηγοριάδης, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-10)
  Ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των αδυναμιών ασφαλείας, καθώς και η σύνδεσή τους με πιθανές απειλές και επιθέσεις ασφάλειας αποτελεί ιδιαίτερα δύσκολο έργο. Στο παρελθόν, τα ζητήματα αδυναμιών ασφαλείας λογισμικού ...
 • IDPS for IMS and VoIP services 

  Μουράτος, Γεώργιος Ι. (2013-05-14)
 • IFRS vs US GAAP: κριτική διερεύνηση και επισκόπηση 

  Μυλωνάκης, Πολυχρόνης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Η παρούσα εργασία, ερευνά βασικές διαφορές μεταξύ μερικών σημαντικών μεταβλητών όπως εμφανίζονται με IFRS και US GAAP. Αναλύονται και εξετάζονται μεταβλητές όπως η τιμή της μετοχής (αγοραία), τα κέρδη ανά μετοχή και η ...
 • Image-based perceptual services for context : awareness in intelligent environments 

  Λογοθέτης, Μάριος (2007-02-16)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και η υλοποίηση ενός συστήματος που θα συνειδητοποιεί το περιεχόμενο μιας πληροφορίας σε ένα έξυπνο περιβάλλον διαχείρισης. Ειδικότερα το περιεχόμενο που ουσιαστικά διαχειρίζεται ...
 • Implementation and testing of the 3GPP policy & charging control architecture in a 4G-LTE lab environment 

  Κορνελάκης, Χαράλαμπος; Kornelakis, Charalampos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-03)
 • Implementing risk management in PMO’s 

  Καραγεωργίου, Ιωάννα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Στο σύγχρονο συνεχώς μεταβαλλόμενο και εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον η έγκαιρη αντιμετώπιση των γεγονότων που μπορεί να οδηγήσουν σε κάποιου είδους αστοχία ή μη επιθυμητό αποτέλεσμα είναι καθοριστική για την επιβίωση, ...
 • Implied convenience yield and its properties 

  Μαργαρίτης, Αλέξανδρος (2012-03-01)
 • Implied volatility, risk reversal and the stock - bond return relation 

  Σωτηρόπουλος, Σωτήρης (2007-11-15)
  In this project the time-variation in the co-movements between daily stock and Treasury bond returns over 1986-2005 was studied. The main task was to examine whether variation in stock bond return dynamics can be linked ...
 • Improving the results of intrusion detection systems 

  Σπαθούλας, Γεώργιος Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013-06)
  Τα συστήματα ανίχνευσης παρεισφρήσεων ανιχνεύουν με επιτυχία πιθανές εισβολές, αλλά τα σετ συναγερμών που παράγουν χαρακτηρίζονται από σημαντικά προβλήματα. Ο όγκος των παραγόμενων συναγερμών κάνει δύσκολη την διαχείρισή ...
 • Improving the security monitoring process 

  Αναστόπουλος, Βασίλειος; Anastopoulos, Vasileios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-12-30)
  Οι οργανισμοί που διατηρούν πληροφοριακά συστήματα αντιμετωπίζουν διαρκώς νέες προκλήσεις ασφαλείας στον κυβερνοχώρο, καθότι μεμονωμένα άτομα, οργανωμένες ομάδες,εγκληματικές οργανώσεις αλλά και χώρες, απειλούν τις υποδομές ...
 • IMS - IP multimedia subsystem 

  Αντωνακάκης, Δημήτριος (2007-07-12)
  Το Internet Protocol (IP) Multimedia Subsystem (IMS) είναι ένα standard, βασισμένο στις IP δικτυακές επικοινωνίες, που παρέχει ένα ανεξάρτητο δίκτυο, και ένα περιβάλλον παροχής υπηρεσιών για τους ενσύρματους και τους ...
 • In-sample vs. out-of-sample tests of stock return predictability : the case of Athens Stock Exchange 

  Πανόπουλος, Βασίλειος (2008-10-16)
  Στην εργασία αυτή εξετάζεται η ικανότητα συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών μεταβλητών να προβλέψουν τις πραγματικές αποδόσεις των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών εντός και εκτός δείγματος. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται ...
 • In-situ real-time monitoring of additively manufactured polymeric and composite structures using Fiber Bragg Grating sensors 

  Kousiatza, Charoula; Κουσιάτζα, Χαρούλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-07)
 • Incoterms : μελέτη περίπτωσης στην αλυσίδα εφοδιασμού της Παπαστράτος Α.Β.Ε.Σ. 

  Γασπαράκης, Ηλίας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-11)
 • Index arbitage και μη γραμμικότητα στις τιμές του δείκτη FTSE-20 και των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) επί του ιδίου δείκτη 

  Μαρμαλίδου, Βέρρα Γ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2000-05)
  Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της δυναμικής σχέσης των ΣΜΕ και του δείκτη FTSE-20. Ειδικότερα εξετάζουμε την ανά 5λεπτό σχέση μεταξύ των δύο παραπάνω μεταβλητών. Βασικός άξονας της έρευνας είναι το cost of ...
 • Index funds 

  Τασοπούλου, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2007)
  Τα αμοιβαία κεφάλαια ως μορφή επένδυσης έχουν εξαπλωθεί πολύ ειδικά τα τελευταία χρόνια εφόσον η παγκοσμιοποίηση των αγορών χρήματος και κεφαλαίου δίνει την δυνατότητα στους επενδυτές για διεθνική διαφοροποίηση, και αυτό ...
 • Index funds 

  Τασοπούλου, Δήμητρα (2007-12-06)
  Στη συγκεκριμένη εργασία, αρχικά αναλύεται η έννοια της δεικτοποίησης και οι διαφορές της από την ενεργή διαχείριση, καθώς επίσης και οι βασικές ιδέες που την στηρίζουν. Στη συνέχεια περιγράφεται η πορεία των κλασσικών ...
 • Industry 4.0: τρέχουσες εξελίξεις & εφαρμογή στον κλάδο των λευκών οικιακών συσκευών 

  Θεοδοσίου, Γαβριήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-04-15)
  Ο βιομηχανικός κλάδος μετά από τρεις τεχνολογικές επαναστάσεις αυτές της εκμηχάνισης (Industry 1.0), της μαζικής παραγωγής (Industry 2.0), και της αυτοματοποίησης (Industry 3.0) (DFKI, 2016) διανύει το 4ο στάδιο ανάπτυξής ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»