Now showing items 565-584 of 11380

 • I sthere a synchronization of business cycles in the euro area 

  Κέμος, Χρήστος (2012-05-02)
 • Identification and assessment of security attacks and vulnerabilities, utilizing CVE, CWE and CAPEC 

  Γρηγοριάδης, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-10)
  Ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των αδυναμιών ασφαλείας, καθώς και η σύνδεσή τους με πιθανές απειλές και επιθέσεις ασφάλειας αποτελεί ιδιαίτερα δύσκολο έργο. Στο παρελθόν, τα ζητήματα αδυναμιών ασφαλείας λογισμικού ...
 • IDPS for IMS and VoIP services 

  Μουράτος, Γεώργιος Ι. (2013-05-14)
 • IFRS vs US GAAP: κριτική διερεύνηση και επισκόπηση 

  Μυλωνάκης, Πολυχρόνης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Η παρούσα εργασία, ερευνά βασικές διαφορές μεταξύ μερικών σημαντικών μεταβλητών όπως εμφανίζονται με IFRS και US GAAP. Αναλύονται και εξετάζονται μεταβλητές όπως η τιμή της μετοχής (αγοραία), τα κέρδη ανά μετοχή και η ...
 • Image-based perceptual services for context : awareness in intelligent environments 

  Λογοθέτης, Μάριος (2007-02-16)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και η υλοποίηση ενός συστήματος που θα συνειδητοποιεί το περιεχόμενο μιας πληροφορίας σε ένα έξυπνο περιβάλλον διαχείρισης. Ειδικότερα το περιεχόμενο που ουσιαστικά διαχειρίζεται ...
 • Implementation and testing of the 3GPP policy & charging control architecture in a 4G-LTE lab environment 

  Κορνελάκης, Χαράλαμπος; Kornelakis, Charalampos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-03)
 • Implementing risk management in PMO’s 

  Καραγεωργίου, Ιωάννα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Στο σύγχρονο συνεχώς μεταβαλλόμενο και εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον η έγκαιρη αντιμετώπιση των γεγονότων που μπορεί να οδηγήσουν σε κάποιου είδους αστοχία ή μη επιθυμητό αποτέλεσμα είναι καθοριστική για την επιβίωση, ...
 • Implied convenience yield and its properties 

  Μαργαρίτης, Αλέξανδρος (2012-03-01)
 • Implied volatility, risk reversal and the stock - bond return relation 

  Σωτηρόπουλος, Σωτήρης (2007-11-15)
  In this project the time-variation in the co-movements between daily stock and Treasury bond returns over 1986-2005 was studied. The main task was to examine whether variation in stock bond return dynamics can be linked ...
 • Imports of US LNG in the EU: a game changer factor towards the security of supply 

  Λεούδη, Ειρήνη; Leoudi, Eirini (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-06-06)
 • Improving the results of intrusion detection systems 

  Σπαθούλας, Γεώργιος Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013-06)
  Τα συστήματα ανίχνευσης παρεισφρήσεων ανιχνεύουν με επιτυχία πιθανές εισβολές, αλλά τα σετ συναγερμών που παράγουν χαρακτηρίζονται από σημαντικά προβλήματα. Ο όγκος των παραγόμενων συναγερμών κάνει δύσκολη την διαχείρισή ...
 • Improving the security monitoring process 

  Αναστόπουλος, Βασίλειος; Anastopoulos, Vasileios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-12-30)
  Οι οργανισμοί που διατηρούν πληροφοριακά συστήματα αντιμετωπίζουν διαρκώς νέες προκλήσεις ασφαλείας στον κυβερνοχώρο, καθότι μεμονωμένα άτομα, οργανωμένες ομάδες,εγκληματικές οργανώσεις αλλά και χώρες, απειλούν τις υποδομές ...
 • IMS - IP multimedia subsystem 

  Αντωνακάκης, Δημήτριος (2007-07-12)
  Το Internet Protocol (IP) Multimedia Subsystem (IMS) είναι ένα standard, βασισμένο στις IP δικτυακές επικοινωνίες, που παρέχει ένα ανεξάρτητο δίκτυο, και ένα περιβάλλον παροχής υπηρεσιών για τους ενσύρματους και τους ...
 • In-sample vs. out-of-sample tests of stock return predictability : the case of Athens Stock Exchange 

  Πανόπουλος, Βασίλειος (2008-10-16)
  Στην εργασία αυτή εξετάζεται η ικανότητα συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών μεταβλητών να προβλέψουν τις πραγματικές αποδόσεις των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών εντός και εκτός δείγματος. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται ...
 • In-situ real-time monitoring of additively manufactured polymeric and composite structures using Fiber Bragg Grating sensors 

  Kousiatza, Charoula; Κουσιάτζα, Χαρούλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-07)
 • Incoterms : μελέτη περίπτωσης στην αλυσίδα εφοδιασμού της Παπαστράτος Α.Β.Ε.Σ. 

  Γασπαράκης, Ηλίας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-11)
 • Index arbitage και μη γραμμικότητα στις τιμές του δείκτη FTSE-20 και των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) επί του ιδίου δείκτη 

  Μαρμαλίδου, Βέρρα Γ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2000-05)
  Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της δυναμικής σχέσης των ΣΜΕ και του δείκτη FTSE-20. Ειδικότερα εξετάζουμε την ανά 5λεπτό σχέση μεταξύ των δύο παραπάνω μεταβλητών. Βασικός άξονας της έρευνας είναι το cost of ...
 • Index funds 

  Τασοπούλου, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2007)
  Τα αμοιβαία κεφάλαια ως μορφή επένδυσης έχουν εξαπλωθεί πολύ ειδικά τα τελευταία χρόνια εφόσον η παγκοσμιοποίηση των αγορών χρήματος και κεφαλαίου δίνει την δυνατότητα στους επενδυτές για διεθνική διαφοροποίηση, και αυτό ...
 • Index funds 

  Τασοπούλου, Δήμητρα (2007-12-06)
  Στη συγκεκριμένη εργασία, αρχικά αναλύεται η έννοια της δεικτοποίησης και οι διαφορές της από την ενεργή διαχείριση, καθώς επίσης και οι βασικές ιδέες που την στηρίζουν. Στη συνέχεια περιγράφεται η πορεία των κλασσικών ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»