Now showing items 1-20 of 108

  • A novel social network incorporating intelligent techniques for personalized collaborative learning in adult education 

   Κρούσκα, Ακριβή; Krouska, Akrivi (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-05)
   Η γρήγορη εξάπλωση των κοινωνικών δικτύων και το γενικότερο ενδιαφέρον για μαθητοκεντρικές παιδαγωγικές πρακτικές έχουν στρέψει την προσοχή στη αξιοποίηση αυτής της τεχνολογίας για την ενίσχυση της εξ αποστάσεως μάθησης. ...
  • Adaptive scenarios and tutoring using fuzzy reasoning in an intelligent educational adventure game 

   Παπαδημητρίου, Σπυρίδων; Papadimitriou, Spyridon (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-12)
   Η παρούσα διατριβή περιγράφει ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό προκοινωνικό ψηφιακό παιχνίδι που επιτρέπει τη δυναμική προσαρμογή σεναρίων παιχνιδιών προσαρμοσμένων στις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών που είναι επίσης παίκτες ...
  • Analysis and detection of deviant and malicious behaviors in social media and beyond 

   Λυκουσάς, Νικόλαος; Lykousas, Nikolaos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-05)
   Αναμφίβολα η άναρχη φύση του Διαδικτύου ευνοεί την άνθιση κάθε μορφής παραβατικών και εγκληματικών συμπεριφορών. Αυτές δυνητικά έχουν καταστροφικό αντίκτυπο στους χρήστες, στις υποδομές, και, κατ’ επέκταση, στον κοινωνικό ...
  • Big Mobility Data Analytics: algorithms and techniques for efficient trajectory clustering 

   Tampakis, Panagiotis; Ταμπάκης, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-10)
   Ο πρωτοφανής ρυθμός παραγωγής δεδομένων τροχιάς που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και προκλήθηκε από τον πολλαπλασιασμό των συσκευών με δυνατότητα GPS, δημιουργεί νέες προκλήσεις όσον αφορά την αποθήκευση, την αναζήτηση, ...
  • Clinical decision support systems – Diagnostic and prognostic attribute-based access control in acute care 

   Psarra, Evgenia; Ψαρρά, Ευγενία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-07)
   Το Σύστημα Υποστήριξης Κλινικών Αποφάσεων (CDSS) είναι μια τεχνολογία πληροφοριών στον τομέα της υγείας, η οποία παρέχει στο ιατρικό προσωπικό, πληροφορίες για τα δεδομένα των ασθενών, για τη βελτίωση της υγειονομικής ...
  • Computational models of multimodal interaction for music generation and music information retrieval 

   Kritsis, Kosmas; Κρίτσης, Κοσμάς (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023)
   Η έρευνα στον τομέα της μουσικής αλληλεπίδρασης απαιτεί τη χρήση διεπιστημονικών μέσων κατανόησης βασισμένων σε δυναμικές αντιλήψεις. Με αυτήν την έννοια, οι κύριες προσεγγίσεις, οι εμπειρικές μελέτες, οι υποκειμενικές ...
  • Content-based information retrieval & anonymisation in data & multimedia streams 

   Ζυγομήτρος, Αθανάσιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
   Προσωπικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση ενός ατόμου. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές, όπως ένα πεδίο σε μια βάση δεδομένων, έναν μοναδικό αριθμό, μια ...
  • Embedding sustainability in Information and Communication Technology (ICT) education 

   Angelaki, Maria Eftychia; Αγγελάκη, Μαρία Ευτυχία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-02)
   Η Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΒΑ) θεωρείται ως η εκπαίδευση που μπορεί να βοηθήσει και να υποστηρίξει τα νέα άτομα να αναπτύξουν στάσεις, δεξιότητες και γνώσεις προκειμένου να είναι σε θέση να λαμβάνουν καλά ...
  • Intelligent decision system with predictive model in smart environments 

   Matzavela, Vasiliki; Ματζαβέλα, Βασιλική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023)
   In this Ph.D. thesis a novel approach of digital education and hybrid education that presents effective individualized learning, adapting all knowledge domains to the learner’s needs and path through a predictive model ...
  • Modeling the learner's cognitive state transitions using fuzzy logic techniques for adaptive learning 

   Χρυσαφιάδη, Κωνσταντίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-02)
   Στη παρούσα διδακτορική διατριβή παρουσιάζεται μια καινοτόμος προσέγγιση της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, που επιτελεί εξατομικευμένη διδασκαλία, προσαρμόζοντας την παράδοση του γνωστικού αντικειμένου στις ανάγκες και ...
  • Monitoring and mining distributed data streams 

   Γιατράκος, Νικόλαος Χαράλαμπος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2012)
   Πολλές σύγχρονες εφαρμογές ρευμάτων δεδομένων, όπως ανάλυση οικονομικών, δικτυακών, αισθητήρων και άλλων τύπων δεδομένων είναι κατανεμημένης φύσεως. Εξαιτίας της κατανεμημένης φύσης παραγωγής των δεδομένων στα προαναφερθέντα ...
  • Novel multiobjective evolutionary algorithm approaches with applications in the constrained portfolio optimization 

   Liagkouras, Konstantinos; Λιάγκουρας, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-11)
  • Optimized heuristic implementations in AI multi-agent systems 

   Δρόσος, Χρήστος; Drosos, Christos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  • Personalized health services in IoT and privacy 

   Papageorgiou, Achilleas; Παπαγεωργίου, Αχιλλέας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-07)
   Ένα από τα κυρίαρχα θέματα παγκοσμίως αποτελεί η εισαγωγή ασφαλών και με έμφαση στην ιδιωτικότητα, υπηρεσιών υγείας στο αναδυόμενο περιβάλλον του Διαδικτύου των Πραγμάτων. Σήμερα ένα εξαιρετικού ενδιαφέροντος πεδίο έρευνας, ...
  • Personalized software tutoring and affective human-computer interaction in social networking-based language and open learning 

   Troussas, Christos; Τρούσσας, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-10)
   H παρούσα διδακτορική διατριβή παρουσιάζει μία καινοτόμο προσέγγιση διαδικτυακής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, προσφέροντας εξατομίκευση στις ανάγκες των μαθητών. Το υλοποιημένο ευφυές σύστημα διδασκαλίας, που ονομάζεται ...
  • Revising privacy, forgetting & profiling under the GDPR in emerging computing platforms and decentralized environments 

   Πολίτου, Ευγενία; Politou, Evgenia (Eugenia) (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-10)
   Η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.) στις 25 Μαΐου 2018 σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) εγκαθίδρυσε ένα νέο καθεστώς για την προστασία} των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας των ...
  • Robust fault tolerant detection and isolation techniques for actuator failures in dynamical systems 

   Ταντούρης, Νικόλαος M.; Tantouris, Nikolaos M. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-01)
  • The composition and the weak-link approaches to Network Data Envelopment Analysis 

   Koronakos, Grigorios; Κορωνάκος, Γρηγόρης Γ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-03)
   Η συστηματική αποτίμηση της αποδοτικότητας ενός οργανισμού και η οριοθέτηση επιτεύξιμων στόχων αποτελούν συμπληρωματικές θεμελιώδεις πτυχές για την εύρυθμη λειτουργία του και τη βιωσιμότητά του. Συνεπώς, είναι απαραίτητη ...
  • User crowdsourced and crowdsensed data and artificial intelligence enhanced mobile apps for Smart Tourism and Smart Cities 

   Κοντογιάννη, Αριστέα; Kontogianni, Aristea (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-03)
   ΄Εξυπνος Τουρισμός αποτελεί μια έννοια που απαντάται στην διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία τις τελευταίες δύο δεκαετίες, με την δημοτικότητά της να ενισχύεται τα τελευταία δέκα χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, η έννοια του «΄Εξυπνου ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»