Show simple item record

dc.contributor.advisorΓεωργακέλλος, Δημήτριος
dc.contributor.authorΤσαδήμα, Παρασκευή
dc.date.accessioned2023-12-04T10:24:14Z
dc.date.available2023-12-04T10:24:14Z
dc.date.issued2022-03
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/16047
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/3469
dc.description.abstractΣκοπός της παρούσας εργασίας είναι να περιγράψει την καθοριστική επίδραση που δύναται ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας να έχει σε ένα Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων μιας υγειονομικής μονάδας. Στο πρώτο κεφάλαιο, ορίζεται η ποιότητα και περιγράφεται η εξέλιξη του όρου σε σύστημα διαχείρισης ποιότητας. Προσδιορίζονται όλα τα χαρακτηριστικά ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας , ο σκοπός του, τα οφέλη από την ανάπτυξη και εφαρμογή του, ο τρόπος λειτουργείας του καθώς επίσης και οι βασικές προϋποθέσεις για να θεωρηθεί ένα τέτοιο σύστημα επιτυχημένο. Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με τις δομές υγείας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Αναλύεται η σημαντικότητα ανάπτυξης ενός τέτοιου συστήματος και τέλος καταγράφονται οι νομοθετικές απαιτήσεις που υφίστανται, για συγκεκριμένες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υγείας, και απαιτούν πιστοποίηση σύμφωνα με συγκεκριμένα πρότυπα ποιότητας. Στο τρίτο κεφάλαιο, έχει συγκεντρωθεί όλη η νομοθεσία και ειδικότερα οι απαιτήσεις που το ελληνικό κράτος θέτει για την ορθή διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων των υγειονομικών μονάδων. Πιο συγκεκριμένα γίνεται αναφορά σε όλες τις δραστηριότητες: στην παραγωγή και διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, στη συλλογή, τη μεταφορά, την αποθήκευση, την επεξεργασία και την ασφαλή τελική διάθεση τους ώστε να διεξάγονται σε συνθήκες που παρέχουν προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Στο τέταρτο κεφάλαιο, μελετάται μία συγκεκριμένη περίπτωση δύο μονάδων παροχής πρωτοβάθμιας περίθαλψης υγείας. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, περιγράφεται η ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης αποβλήτων σε μονάδες που μόλις έχουν εγκαταστήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Οι απαιτήσεις της νομοθεσίας μετατρέπονται σε διαδικασία, η οποία απαιτεί την εμπλοκή όλης της ομάδας των επαγγελματιών υγείας και περιλαμβάνει όλα τα στάδια διαχείρισης αποβλήτων, από την πρόληψη παραγωγής, τον ορισμό υπευθύνων, την ορθή διαλογή αυτών για όλα τα ρεύματα αποβλήτων, την ασφαλή μεταφορά και οδική μεταφορά, την αποθήκευση, την επεξεργασία και την τελική τους διάθεση. Τον τρόπο εκπαίδευσης του προσωπικού, τα σχέδια εκτάκτου ανάγκης σε περίπτωση ατυχήματος, την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων και το κόστος της όλης διαχείρισης. Τέλος, προκύπτουν τα συμπεράσματα σχετικά με την άρρηκτη σχέση που υπάρχει μεταξύ ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και ενός Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων η οποία είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της ορθής και ασφαλούς διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων σε μια υγειονομική μονάδα.el
dc.format.extent107el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.titleΣύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και διαχείριση αποβλήτων σε υγειονομική μονάδαel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
dc.description.abstractENThe purpose of this paper is to describe the decisive effect that a Quality Management System can have on a Waste Management System of a health facility. In the first chapter, quality is defined and the evolution of the term in a quality management system is described. All the characteristics of a Quality Management System are identified, its purpose, the benefits of its development and implementation, its mode of operation as well as the basic conditions for such a system to be considered successful. In the second chapter, data are presented about the health facilities operating in Greece. The importance of developing such a system is analyzed and finally the legislative requirements that exist, and the requirement for certification according to specific quality standards are recorded for specific health services provision. In the third chapter, all the legislation has been collected and in particular the requirements that the Greek state sets for the proper management of hazardous waste from health facilities. More specifically, reference is made to all activities: the production and management of hazardous waste, their collection, transport, storage, processing and safe final disposal so that they are carried out in conditions that provide protection for the environment and human health. In the fourth chapter, a specific case of two primary health care units is studied. Taking into account all the above, the development of a waste management system in units that have just installed a Quality Management System is described. The requirements of the legislation are transformed into a process, which requires the involvement of the entire group of health professionals and includes all stages of waste management, from production prevention, the designation of responsible persons, the proper sorting of all waste streams, safe transport and road transport, their storage, processing and final disposal. The way the staff is trained, the emergency plans in case of an accident, the safety and hygiene of the workers and the cost of the whole management. Finally, conclusions are drawn regarding the inextricable relationship between a Quality Management System and a Waste Management System which is of crucial importance for the success of the correct and safe management of hazardous waste in a healthcare facility.el
dc.contributor.masterMBA TQM International - Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Ολική Ποιότητα με διεθνή προσανατολισμό (MBA TQM Int)el
dc.subject.keywordΣύστημα Διαχείρισης Ποιότηταςel
dc.subject.keywordΔιαχείριση αποβλήτωνel
dc.subject.keywordΥγειονομική μονάδαel
dc.date.defense2023-03-24


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»