Show simple item record

dc.contributor.advisorΖούνη, Γεωργία
dc.contributor.authorΤζιάβα, Γεωργία
dc.date.accessioned2023-09-14T07:50:00Z
dc.date.available2023-09-14T07:50:00Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/15712
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/3134
dc.description.abstractΗ εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποσκοπεί στην ενδελεχή ανάλυση του τομέα του τουρισμού τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο, καθώς και της εξέλιξής του μετά την πανδημία. Η μελέτη ξεκινά με μία εννοιολογική προσέγγιση του τουρισμού, συνοδευόμενη από μία ιστορική αναδρομή. Εκεί, θα αναλυθούν σε θεωρητικό πλαίσιο οι ρίζες, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του κλάδου, καθώς και οι δημοφιλέστερες μορφές του στο παρελθόν και στο σήμερα. Βάσει αυτών, θα γίνει αναφορά σχετικά με τα δεδομένα του τουρισμού που επικρατούν στη χώρα μας, και αποτελούν θεμέλιο της οικονομικής ανάπτυξής της. Εν συνεχεία, θίγεται το ζήτημα της πανδημίας του Covid – 19, οι επιπτώσεις της οποίας προκάλεσαν ολική αναπροσαρμογή σε τουριστικό – και όχι μόνο – επίπεδο, διαταράσσοντας τις υπάρχουσες ισορροπίες παγκοσμίως και δημιουργώντας έτσι νέες τουριστικές τάσεις, άξιες να εξεταστούν. Με αυτόν τον τρόπο, η κοινωνία λαμβάνει μία πρωτόγνωρη μορφή, και παρατηρούνται νέες εκφάνσεις του κλάδου, οι οποίες είναι ασύλληπτες για τα παλαιότερα δεδομένα. Με άξονα τα παραπάνω, θα προσδιοριστούν οι εναλλακτικές μορφές που αναδύονται γύρω από τον τουρισμό αμέσως μετά την έξαρση της πανδημίας, βασισμένες στις ανάγκες και προτιμήσεις των ταξιδιωτών. Οι μορφές αυτές, αποτελούν προέκταση μερικών ιδιαίτερα διαδεδομένων τάσεων που υιοθετεί η κοινωνία μετά την άρση του παγκόσμιου εγκλεισμού, και κατακλύζουν το ενδιαφέρον αμέτρητων τουριστών. Ακολούθως, για την εύρεση και διάκριση αυτών των μορφών, θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία της έρευνας που επιλέχθηκε, θα αξιοποιηθούν σύγχρονα ηλεκτρονικά εργαλεία και θα εξεταστούν αποτελέσματα μέσω των οποίων θα αναδειχθούν τα κύρια χαρακτηριστικά τους, η δημοφιλία τους, καθώς επίσης και το προφίλ των ανθρώπων που τις υποστηρίζουν. Καταλήγοντας, θα διαμορφωθούν προτάσεις βασισμένες στα αποτελέσματα που προκύπτουν από την παραπάνω έρευνα, ιδιαίτερα χρήσιμες για την αποσαφήνιση των νέων προοπτικών που προκύπτουν στον τουριστικό κλάδο. Με τον τρόπο αυτό, η αγορά, η οποία αποτελείται τόσο από τουριστικές επιχειρήσεις, όσο κι από τουριστικούς προορισμούς, θα λειτουργεί με έναν πιο στοχοθετημένο τρόπο, κατανοώντας πλέον σε βάθος τις υπάρχουσες συνθήκες.el
dc.format.extent86el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.titleΣύγχρονες μορφές του τουρισμού μετά την πανδημία και προτάσεις marketing για επιχειρήσεις και προορισμούςel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
dc.description.abstractENThe preparation of this thesis aims at the thorough analysis of the tourism sector both at the national and international level, as well as its evolution after the pandemic. The study begins with a conceptual approach to tourism, accompanied by a historical review. There, the roots, advantages and disadvantages of the branch, as well as its most popular forms in the past and today, will be analyzed in a theoretical framework. Based on these, a reference will be made regarding the tourism data that prevail in our country, and are the foundation of its economic development. Then, the issue of the Covid-19 pandemic is raised, the effects of which caused a total readjustment at the tourist - and not only - level, disrupting the existing balances worldwide and thus creating new tourist trends, worthy of consideration. In this way, society takes on an unprecedented form, and new aspects of the industry are observed, which are inconceivable for the older data. Based on the above, the alternative forms that emerge around tourism immediately after the outbreak of the pandemic, based on the needs and preferences of travelers, will be determined. These forms are an extension of some particularly widespread trends adopted by society after the lifting of the global confinement, and overwhelm the interest of countless tourists. Subsequently, in order to find and distinguish these forms, the selected research methodology will be presented, modern electronic tools will be used and results will be examined through which their main characteristics, their popularity, as well as the profile of the people will be highlighted who support them. Finally, proposals based on the results obtained from the above research will be formulated, particularly useful for clarifying the new perspectives emerging in the tourism industry. In this way, the market, which consists of both tourism businesses and tourist destinations, will operate in a more targeted way, now understanding the existing conditions in depth.el
dc.contributor.masterMBA Tourism Management - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - Μάνατζμεντ Τουρισμούel
dc.subject.keywordΤουρισμόςel
dc.subject.keywordΕναλλακτικός τουρισμόςel
dc.subject.keywordΠανδημίαel
dc.subject.keywordΒιωσιμότηταel
dc.subject.keywordΕπιχειρηματικές προτάσειςel
dc.subject.keywordΤάσειςel
dc.date.defense2023-07-12


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»