Show simple item record

dc.contributor.advisorΓεωργόπουλος, Νικόλαος
dc.contributor.authorΤασιόπουλος, Δημήτριος
dc.date.accessioned2021-12-02T12:36:34Z
dc.date.available2021-12-02T12:36:34Z
dc.date.issued2021-12-01
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/13916
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/1339
dc.description.abstractΗ στρατηγική μπορεί να μην είναι η πιο δυναμική λέξη στο λεξικό των επιχειρήσεων, αλλά εάν η πειθαρχία είναι ο πυρήνας της, τότε τα αποτελέσματα στην επιχείρηση θα είναι φανερά. Η αναλυτική προσέγγιση της στρατηγικής, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1980 από τον καθηγητή Michael E. Porter από το Harvard Business School και αποτέλεσε κομβικό σημείο στην ανάλυση επιχειρήσεων. Μια επίσημη στρατηγική παρέχει ένα συνεκτικό μοντέλο για όλες τις επιχειρηματικές μονάδες και διασφαλίζει ότι όλοι όσοι εμπλέκονται στο στρατηγικό σχεδιασμό και την εφαρμογή του ακολουθούν κοινούς στόχους. Ο Porter (1980) υποστηρίζει ότι οι παραδοσιακές προσεγγίσεις σε αυτά τα ερωτήματα είναι μονοδιάστατες διότι εστιάζουν στην επιχείρηση -αυτή καθαυτή- και αγνοούν το λειτουργικό περιβάλλον, τη στόχευση σε μια πτυχή της βιομηχανίας, όπως τη σχέση κόστους-τιμής κ.λπ. Η Ανταγωνιστική Στρατηγική προσδιορίζει τον κλάδο ως τη βασική μονάδα ανάλυσης, και το προϊόν ως τη βασική μονάδα επιχείρησης. Οι πρωτοβουλίες καινοτομίας συχνά αποτυγχάνουν, αλλά και όταν είναι επιτυχημένες οι καινοτόμοι άνθρωποι δυσκολεύονται να διατηρήσουν τις επιδόσεις τους. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να κατασκευαστεί και να διατηρηθεί η ικανότητα της καινοτομίας; Οι λόγοι πηγαίνουν πολύ βαθύτερα από τη συνήθως αναφερόμενη αιτία: αποτυχία εκτέλεσης. Το πρόβλημα με τη βελτίωση της καινοτομίας οφείλεται στην έλλειψη στρατηγικής καινοτομίας. Μια στρατηγική δεν είναι παρά μια δέσμευση σε ένα σύνολο συνεκτικών, αμοιβαία ενισχυτικών πολιτικών ή συμπεριφορών που αποσκοπούν στην επίτευξη ενός συγκεκριμένου ανταγωνιστικού στόχου. Οι καλές στρατηγικές προωθούν την ευθυγράμμιση μεταξύ διαφορετικών ομάδων εντός ενός οργανισμού, διευκρινίζουν τους στόχους και τις προτεραιότητες και βοηθούν στην εστίαση των προσπαθειών γύρω από αυτές. Οι εταιρείες περιγράφουν τακτικά τη συνολική επιχειρησιακή στρατηγική τους (το εύρος και τη θέση τους) και προσδιορίζουν πώς θα τη στηρίξουν σε διάφορες λειτουργίες -όπως το μάρκετινγκ, την έρευνα και ανάπτυξη, τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες κ.α. Έπειτα από μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών για πάνω από δύο δεκαετίες, διαπιστώθηκε ότι οι επιχειρήσεις σπάνια διατυπώνουν στρατηγικές για ευθυγράμμιση της καινοτομίας τους, η οποία ευνοεί τις επιχειρηματικές στρατηγικές τους. Το πρόβλημα είναι ότι η ικανότητα ενός οργανισμού για καινοτομία πηγάζει από ένα σύστημα καινοτομίας, ένα συνεκτικό σύνολο, δηλαδή, αλληλεξαρτώμενων διαδικασιών και δομών που υπαγορεύει πώς η εταιρεία αναζητά προβλήματα και λύσεις, συνθέτει ιδέες και τις μετατρέπει σε επιχειρηματική ιδέα και σχέδια προϊόντων και επιλέγει ποια έργα χρηματοδοτούνται. Στην παρούσα εργασία πρόκειται να μελετηθούν και να αναλυθούν όροι όπως η στρατηγική, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, η συμβολή της καινοτομίας σε αυτά και τέλος ακολουθεί η μελέτη περίπτωσης σε μια εκ των σπουδαιότερων καινοτόμων επιχειρήσεων, αυτήν της Apple. Μέσα από αυτή την εργασία, διαπιστώνεται η σημασία της στρατηγικής σε συνδυασμό με της καινοτομία για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην αγορά της τεχνολογίας, η οποία αναπτύσσεται και εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς.el
dc.format.extent107el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.titleΣτρατηγική ανάλυση και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στον κλάδο της τεχνολογίας. Μελέτη περίπτωσηςel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
dc.description.abstractENStrategy may not be the most dynamic word in the business dictionary, but if discipline is at its core, then the results in business will be obvious. The analytical approach to strategy was first introduced in 1980 by Professor Michael E. Porter of the Harvard Business School and was a focal point in business analysis. A formal strategy provides a coherent model for all business units and ensures that all those involved in strategic planning and implementation pursue common goals. Porter (1980) argues that traditional approaches to these questions are one-dimensional because they focus on the business - itself - and ignore the operating environment, targeting an industry aspect such as cost-effectiveness, etc. The Competitive Strategy identifies the industry as the core unit of analysis, and the product as the core business unit. Innovation initiatives often fail, but even when successful, innovative people find it difficult to maintain their performance. Why is it so difficult to build and maintain the capacity for innovation? The reasons go much deeper than the commonly reported cause: execution failure. The problem with improving innovation is due to the lack of innovation strategy. A strategy is nothing more than a commitment to a set of coherent, mutually supportive policies or behaviors aimed at achieving a specific competitive goal. Good strategies promote alignment between different teams within an organization, clarify goals and priorities, and help focus efforts around them. Companies regularly describe their overall business strategy (scope and position) and determine how to base it on various functions - such as marketing, research and development, financial activities, etc. After a study conducted in a wide range of industries for over two decades, it was found that companies rarely formulate strategies to align their innovation, which favors their business strategies. The problem is that an organization's ability to innovate stems from an innovation system, a coherent set of interdependent processes and structures that dictates how the company seeks problems and solutions, synthesizes ideas and transforms them into business ideas and product designs and chooses which projects are funded. In the present thesis, terms such as strategy, competitive advantage, the contribution of innovation to them will be studied and analyzed, and finally the case study in one of the most important innovative companies, that of Apple Inc. Through this work, the importance of the strategy in combination with its innovation in order to achieve a competitive advantage in the technology market, which is developing and evolving rapidly, is realized.el
dc.contributor.masterΠρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)el
dc.subject.keywordΣτρατηγικό μάνατζμεντel
dc.subject.keywordΚαινοτομίαel
dc.subject.keywordΚλάδος της τεχνολογίαςel
dc.subject.keywordΣτρατηγικές αποφάσειςel
dc.subject.keywordApple Inc.el
dc.date.defense2021-12-01


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»