Show simple item record

Ανάλυση κλάδου γενοσήμων φαρμάκων στην Ελλάδα

dc.contributor.advisorΓεωργακέλλος, Δημήτριος
dc.contributor.authorΠανάκια, Δέσποινα
dc.date.accessioned2021-05-13T11:17:23Z
dc.date.available2021-05-13T11:17:23Z
dc.date.issued2021-03
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/13439
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/862
dc.descriptionΗ εκπόνηση της παρούσας εργασίας έγινε για καθαρά εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ορισμένα από τα στοιχεία που περιέχονται ενδέχεται να μην είναι απόλυτα ακριβή.el
dc.description.abstractΈνας από τους πλέον σημαντικούς τομείς στην οικονομική ζωή κάθε κράτους, αλλά ταυτόχρονα και τους πιο πολύπλοκους είναι αυτός της Υγείας. Κάθε χώρα στοχεύει στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής απόδοσης στην υγεία, συνδυάζοντάς την πάντα με το μικρότερο δυνατό κόστος, μέσω του υγειονομικού συστήματος που διαμορφώνει. Οι συνολικές δαπάνες του συστήματος υγείας προκύπτουν ως άθροισμα των νοσοκομειακών, ιατρικών και φαρμακευτικών δαπανών. Οι φαρμακευτικές δαπάνες συμπεριλαμβάνουν το πόσο που δαπανάται τόσο για πρωτότυπα φάρμακα, εντός και εκτός πατέντας, όσο και για γενόσημα. Η προσπάθεια για περιορισμό του προϋπολογισμού υγείας, σε ατομικό αλλά και κρατικό επίπεδο, έχει οδηγήσει στην προώθηση γενόσημων φαρμάκων, κυρίως λόγω της χαμηλής τιμής τους. Στην Ελλάδα δε, στα πλαίσια και των οικονομικών μέτρων που ελήφθησαν στα πλαίσια της 10ετούς και πλέον, οικονομικής κρίσης, έχουν τεθεί συγκεκριμένοι στόχοι χρήσης γενοσήμων φαρμάκων. Όμως, παρά τη δυνατότητα που προσφέρουν για εξοικονόμηση πόρων, τα γενόσημα σημειώνουν ακόμη ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά διείσδυσης στην αγορά. Αυτό εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ευαισθητοποίηση, την αντίληψη και την προτίμηση για τα γενόσημα από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του τομέα αυτού, δηλαδή τους επαγγελματίες υγείας, τους ασθενείς, αλλά και τους δυνητικούς καταναλωτές των ιατροτεχνολογικών προϊόντων αυτών. Η παρούσα εργασία στοχεύει αρχικά να παρουσιάσει μία επικαιροποιημένη εικόνα του φαρμακευτικού κλάδου της αγοράς, αναφορικά με τα γενόσημα φάρμακα, τόσο από την πλευρά της παραγωγής και διακίνησής τους στην παγκόσμια αγορά, όσο και από την πλευρά της κατανάλωσής τους στην εγχώρια αγορά. Εν συνεχεία, κρίνεται σκόπιμο να εξεταστεί με τη διεξαγωγή στοχευμένης έρευνας η αντίληψη, αλλά και η πρόθεση αγοράς, για την κατηγορία αυτή φαρμάκων από διάφορες ομάδες ενδιαφέροντος (επαγγελματίες υγείας κατηγοριοποιημένους σε ιατρούς, υγειονομικό προσωπικό και φαρμακοποιούς, ασθενείς και ευρύ καταναλωτικό κοινό). Τέλος, γίνεται προσπάθεια προσδιορισμού των αιτιών του εντοπιζόμενου βαθμού διείσδυσης (μειωμένου ή και αυξημένου) στην εγχώρια αγορά, αλλά και πρότασης λύσεων που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν με σκοπό τη διεύρυνση της χρήσης γενοσήμων.el
dc.format.extent113el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/gr/*
dc.titleΑνάλυση κλάδου γενοσήμων φαρμάκων στην Ελλάδαel
dc.title.alternativeThe generics market in Greeceel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
dc.description.abstractENThe healthcare sector is one of the most important in the economic life of any country, but at the same time one of the most complex. Each country aims to achieve the maximum possible efficiency in healthcare, combined with the lowest possible cost, through its health system. Hospital, medical and pharmaceutical expenses add up to form the Health System’s cost. The cost of brand name drugs, on- and off- patent, as well as generics added up to form the pharmaceutical costs. The effort of both the state and patients, to limit the health budget, has led to the promotion of generic drugs, mainly due to their low price. In Greece, following the economic measures taken in the context of the more than 10-year economic crisis, specific goals have been set for the use of generic drugs. However, despite their cost saving possibility, the market penetration of generic drugs remains very low. This raises questions for health professionals’, patients’, and potential consumers’ awareness, perception and preference, regarding generic drugs. The present study aims to present an updated picture of the pharmaceutical market, in relation to generic drugs, both in terms of their production and distribution on the world market, and in terms of their consumption in the domestic market. Following this analysis, a targeted research was conducted in order to examine the perception, but also the intention to purchase, for this category of drugs from various interest groups (health professionals categorized into doctors, health professionals and pharmacists, patients and consumers generally). Finally, an attempt is made to determine the causes of the detected degree of penetration in the domestic market, but also to propose solutions that could be implemented in order to expand the use of generics.el
dc.contributor.masterMBA TQM International - Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Ολική Ποιότητα με διεθνή προσανατολισμό (MBA TQM Int)el
dc.subject.keywordΓενόσημαel
dc.subject.keywordΑγορά γενοσήμωνel
dc.subject.keywordΠατέντεςel
dc.subject.keywordΦαρμακοβιομηχανίεςel
dc.subject.keywordΕΟΦel
dc.subject.keywordΦάρμακαel
dc.date.defense2021-04-15


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»