Show simple item record

dc.contributor.advisorΔελούκα - Ιγγλέση, Κορνηλία
dc.contributor.authorΠαπαθεοδώρου, Αικατερίνη
dc.date.accessioned2021-02-09T10:41:12Z
dc.date.available2021-02-09T10:41:12Z
dc.date.issued2021-01-25
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/13248
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/671
dc.description.abstractΗ παρούσα εργασία έχει ως σκοπό τη μελέτη της αυθαίρετης ιατρικής πράξης και τις έννομες συνέπειές της. Με την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας το «πατερναλιστικό πρότυπο» του ιατρού ως του μόνου υπεύθυνου να αποφασίσει για την υγεία του ασθενούς εγκαταλείφθηκε και πλέον, το άτομο- ασθενής καθίσταται συνεργάτης του ιατρού και έχει κάθε δικαίωμα να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του, ώστε να «δώσει το πράσινο φως» στον ιατρό να προχωρήσει στην κατάλληλη θεραπεία. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε ιατρική πράξη λάβει χώρα, δίχως την απαιτούμενη έγκυρη και ενημερωμένη συναίνεση του ασθενούς, είναι παντελώς παράνομη και αυθαίρετη. Το δικαίωμα της πληροφόρησης του ασθενούς για την κατάσταση της υγείας του, προέκυψε από την αρχή της αυτοδιάθεσης του ατόμου ως δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού και ελεύθερης διάθεσης των στοιχείων της προσωπικότητάς του, όπως είναι και το σώμα του, ειδικά όταν πρόκειται να υποστεί κάποιου είδους επέμβαση, ακόμα και αν αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση της υγείας του ή της σωματικής του αποκατάστασης. Στην παρούσα εργασία γίνεται αρχικά μια ιστορική αναδρομή σχετικά με τη μετάβαση από το πλήρως ανεύθυνο των ιατρών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, μέχρι την πλήρη στοιχειοθέτηση της ευθύνης τους. Αναπτύσσονται με λεπτομέρεια τα είδη της ιατρικής πράξης και οι θεωρίες που έχουν υποστηριχθεί σχετικά με τη νομιμοποίησή της. Εξετάζεται επίσης η συναίνεση του ενημερωμένου ασθενούς ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια οποιασδήποτε ιατρικής πράξης και αναλύονται οι εξαιρέσεις στις οποίες ο ιατρός, δεν χρειάζεται να λάβει τη συναίνεση του ασθενούς. Απαριθμούνται, ακόμη, οι νόμιμες βάσεις από τις οποίες απορρέει η ιατρική ευθύνη για αυθαίρετη ιατρική πράξη, ευθύνη που μπορεί να είναι αστική, ποινική, ή πειθαρχική (συρροή νόμιμων βάσεων αξίωσης). Τέλος, άξια αναφοράς είναι η προβληματική πάνω σε καίρια ζητήματα, που έχουν διχάσει την επιστημονική κοινότητα, δεδομένου ότι η εφαρμογή τους χωρίς ένα πλαίσιο συναίνεσης του ατόμου, οδηγεί σε βάναυση προσβολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου, όπως είναι η ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η τεχνητή διακοπή της κύησης (άμβλωση), η μεταμόσχευση ιστών και οργάνων, η ιατρική έρευνα κ.α., καθώς επίσης και η ανάλυση τραγικών ηθικών διλημμάτων για τους επιστήμονες υγείας, όπως το πολύ επίκαιρο, δυστυχώς, δίλημμα της «διαλογής ασθενών» (Triage). Σε μια περίοδο που οι αλλαγές στην επιστήμη και την τεχνολογία καλπάζουν, είναι πιο επίκαιρο από ποτέ το ιπποκρατικό πρότυπο του ανθρωπιστή ιατρού, ο οποίος επιτελεί το λειτούργημά του με απόλυτο σεβασμό προς το συνάνθρωπό του, βασιζόμενος στην ιπποκράτεια επιταγή «…ωφελέειν ή μη βλάπτειν».el
dc.format.extent144el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΗ αυθαίρετη ιατρική πράξη και οι νομικές συνέπειες αυτήςel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
dc.description.abstractENThe purpose of this paper is to study the arbitrary medical practice and its legal consequences. With the development of science and technology the “paternalistic model” of the doctor as the sole person responsible for deciding on the patient’s health has been abandoned and now the patient becomes an associate of the doctor and has every right to be informed about his state of health in order to “give the green light” to the doctor to proceed to the appropriate treatment. Therefore, any medical procedure that takes place without the required valid and informed consent of the patient is completely illegal and arbitrary. The right of the patient to be informed about his state of health, arose from the principle of the individual's self-disposition as a right of self-determination and free disposal of his personality elements, such as his body, especially when he is going to undergo some kind of operation, even and whether it is intended to improve his health or his physical rehabilitation. In the present paper, a historical review is made regarding the transition from the complete irresponsibility of the doctors during their duties, until the full substantiation of their responsibility. The types of medical practice are being elaborated in detail as well as the theories that have been supported regarding its legitimacy. The informed patient's consent is also being examined as a necessary condition for performing any medical procedure and the exceptions in which the doctor does not need to obtain the patient's consent are being analyzed as well. The legal bases, in which the doctor's responsibility for an arbitrary medical act arises, a responsibility that can be civil, criminal, or disciplinary (confluence of legal claim bases), are also listed. Finally, it is worth mentioning the problematic issues that have divided the scientific community, as their implementation without a framework of individual consent, leads to a brutal violation of human rights and dignity of the individual, such as medically assisted reproduction, abortion , tissue and organ transplantation, medical research, etc., as well as the analysis of tragic ethical dilemmas for health scientists, such as the very current, unfortunately, dilemma of "patient screening" (Triage). At a time when changes in science and technology are galloping, the Hippocratic model of the humanist physician who performs his function with absolute respect for his fellow man, based on the Hippocratic check "Benefit or not harm", is more relevant than ever.el
dc.contributor.masterΔίκαιο και Οικονομίαel
dc.subject.keywordΙατρική πράξηel
dc.subject.keywordΑυθαίρετη ιατρική πράξηel
dc.subject.keywordΣυναίνεση του ασθενούςel
dc.subject.keywordΕνημέρωση ασθενούςel
dc.subject.keywordΙατρική ευθύνηel
dc.date.defense2021-01-25


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»