Show simple item record

dc.contributor.advisorΔελούκα - Ιγγλέση, Κορνηλία
dc.contributor.authorΑσιθιανάκης, Αναστάσιος - Πέτρος
dc.date.accessioned2020-12-15T07:36:12Z
dc.date.available2020-12-15T07:36:12Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/13114
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/537
dc.description.abstractΣτην παρούσα εργασία επιχειρείται η διερεύνηση του άκρως αμφιλεγόμενου ζητήματος των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ). Γίνεται εκτενής αναφορά στα οφέλη και τις επιπτώσεις από τη χρήση και κατανάλωση τέτοιου είδους τροφίμων, καθώς και στα προβλήματα που μπορεί να προκαλέσουν. Επίσης, πραγματοποιείται αποτύπωση και ανάλυση και του νομικού πλαισίου που αφορά στους ΓΤΟ, τόσο στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη αρκετά χρόνια πριν, για την επίλυση των διαρκώς αυξανόμενων προβλημάτων στην διατροφή των ανθρώπων, ξεκίνησαν να αναπτύσσονται στην Αμερική τεχνικές γενετικής τροποποίησης με αποτέλεσμα, πλέον, μεγάλο ποσοστό των τροφίμων που καταναλώνουμε, να είναι γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα (ΓΤΤ) ή, άλλως, «μεταλλαγμένα». Η τεράστια βιομηχανία γενετικά μεταλλαγμένων τροφίμων παγκοσμίως ισχυρίζεται ότι τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα είναι ασφαλή. Όμως δεν είναι καθόλου λίγοι και εκείνοι που διαφωνούν και υποστηρίζουν ότι δεν έχουν γίνει οι αναγκαίες πειραματικές μελέτες για τις τυχόν μακροχρόνιες επιδράσεις τους στη υγεία. Για την έρευνα που ακολουθεί, χρειάστηκε η συλλογή αρκετού υλικού, το οποίο προέρχεται κυρίως από επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, από την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ). Η διάρθρωση της μελέτης έχει ως εξής: Αρχικά, γίνεται μια αναφορά σχετικά με το πότε ξεκίνησε η χρήση ΓΤΤ και πως έφτασε στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Στη συνέχεια ακολουθούν στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία που διέπει τα ΓΤΤ στις ΗΠΑ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και στην Ελλάδα. Περαιτέρω, πραγματοποιείται μία σύγκριση των ισχυόντων νομοθεσιών στις εν λόγω έννομες τάξεις ενώ διερευνώνται και οι λόγοι της διαφορετικής αντιμετώπισης των ΓΤΤ στις ΗΠΑ και την ΕΕ. Τέλος, αναλύονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης τέτοιου είδους τροφίμων. Έμφαση δίδεται στα προβλήματα που ενδέχεται να προκαλέσουν τα ΓΤΤ στον ανθρώπινο οργανισμό.el
dc.format.extent87el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΓενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και η επίδραση τους στον άνθρωποel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
dc.description.abstractENThe present study attempts to investigate the highly controversial issue of genetically modified organisms (GMOs). Extensive reference is made to the benefits and effects of using and consuming such foods, as well as to the problems they may cause. Also, the legal framework concerning GMOs is recorded and analyzed, both in Greece and in the European Union. Several years ago, in order to solve the ever-increasing problems in human nutrition, genetic modification techniques began to be developed in America, with the result that a large percentage of the food we consume is now genetically modified food (GMT) or, in other words, " mutated ". The global genetically modified food industry claims that genetically modified foods are safe. However, there are not a few who disagree and claim that the necessary experimental studies have not been done for their possible long-term effects on health. For the research that followed, it was necessary to collect a lot of material, which comes mainly from scientific publications in international journals, from the website of the European Union and from the World Trade Organization (WTO). The structure of the study is as follows: First, there is a report on when the use of GTT started and how it reached Europe and Greece. The following is information on the legislation governing GMOs in the US, the European Union (EU) and Greece. Furthermore, a comparison of the existing laws in these legal orders is made while the reasons for the different treatment of FTAs in the USA and the EU are investigated. Finally, the advantages and disadvantages of using this type of food are analyzed. Emphasis is placed on the problems that GTTs may cause in the human body.el
dc.contributor.masterMBA TQM International - Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Ολική Ποιότητα με διεθνή προσανατολισμό (MBA TQM Int)el
dc.subject.keywordΕΑΑΤel
dc.subject.keywordΠΟΕel
dc.subject.keywordGMOsel
dc.subject.keywordΓΤΟel
dc.subject.keywordISAAAel
dc.subject.keywordΜΚΟel
dc.subject.keywordFDAel
dc.subject.keywordEEel
dc.subject.keywordΓΓΤel
dc.subject.keywordΠΟΥel
dc.subject.keywordΓΤΦel
dc.date.defense2020-12-07


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»