Now showing items 1-13 of 13

  • Artificial immune systems for sentiment analysis 

   Vidali - Soula, Dafni; Βιδάλη - Σούλα, Δάφνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-05)
   Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τον αλγόριθμο AIRS-x, ο οποίος έχει προταθεί ως εναλλακτική διαμόρφωση του αλγορίθμου Artificial Immune System (AIRS). Ο AIRS αποτελεί αλγόριθμο που πραγματοποιεί ταξινόμηση ...
  • Co-authorship networks analysis 

   Αδαμόπουλος, Εμμανουήλ; Adanopoulos, Emmanouil (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-10)
   Η Κοινωνιολογία είναι ο θεμέλιος λίθος του σύγχρονου ερευνητικού πεδίου της Ανάλυσης Κοινωνικών Δικτύων. Τη δεκαετία του 1830 έγινε η πρώτη σχετική εισήγηση (Linton, 2004), γεγονός που αποτέλεσε και την απαρχή του συγκεκριμένου ...
  • Customer behavior prediction 

   Μακρανδρέου, Ευθύμιος; Makrandreou, Efthymios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-01)
   Ζούμε στην εποχή που η επιστήμη της μηχανικής μάθησης ανθίζει καθημερινά για να δώσει λύσεις σε κάθε είδους επιχειρησιακή ανάγκη. Οι ανάλυση δεδομένων έρχεται να δώσει απαντήσεις και κατευθύνσεις σε στρατηγικές που για ...
  • Deep sequence modelling of Data Envelopment Analysis - Based performance measurements 

   Μακρόπουλος, Ευθύμιος; Makropoulos, Efthymios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-11)
   Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται μια περίληψη της παρούσας εργασίας, καθώς και τα σημαντικά στοιχεία στα οποία βασίστηκε η διεκπεραίωσή της. Η ακόλουθη εργασία επικεντρώνεται στην εξερεύνηση και εξέταση διαφορετικών ...
  • Evolving measures of credit risk 

   Papasymeon, Michail; Παπασυμεών, Μιχαήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-12)
   Το πιστωτικό σκορ αποτελεί έναν καθοριστικό παράγοντα για την διαχείριση του οικονομικού ρίσκου δίνοντας τη δυνατότητα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να ποσοτικοποιήσουν την πιθανότητα της υγιούς εξόφλησης ενός δανείου. ...
  • Predicting facial beauty with convolutional neural networks 

   Bozikis, Konstantinos; Μποζίκης, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-05)
   Καθώς η επιστήμη της Μηχανικής Εκμάθησης εξελίσσεται, η ανάγκη για ανάπτυξη μοντέλων που μιμούνται την ανθρώπινη κρίση αυξάνεται. Ένα κομμάτι επάνω στο οποίο εστιάζουν πολυάριθμες έρευνες είναι η ανάλυση οπτικών σημάτων ...
  • Sentiment analysis on Twitter 

   Γκούσκος, Ευάγγελος; Gkouskos, Evangelos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-12)
   Η άνθηση του Web 2.0 και η ευκολία που παρέχει σε συνδυασμό με τον Covid-19, έδωσε στους ανθρώπους τη δυνατότητα για αλληλεπίδραση διαδικτυακά μεταξύ τους περισσότερο από ποτέ. Η αλληλεπίδραση αυτή ποικίλει, από επικοινωνία ...
  • Ανάλυση και πρόβλεψη της ατμοσφαιρικής μόλυνσης σε πολυάριθμες χώρες μέσω χρήσης BiLSTM-Conv1D νευρωνικών δικτύων 

   Καράμπελας, Γεώργιος; Karampelas, Georgios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-11)
   Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα είναι ένας επιστημονικός τομέας, ο οποίος έχει αναπτυχθεί σταδιακά με τα χρόνια και έχει υιοθετηθεί σε πολυάριθμα πεδία μελέτης λόγω της ικανότητάς του να επεξεργάζεται και να ανακαλύπτει μοτίβα ...
  • Ανάπτυξη μεθόδων μηχανικής μάθησης (SVMs και NNs) για την πρόβλεψη ιδιοτήτων υλικών με βάση την χρήση δεδομένων ανάστροφου χώρου 

   Ζιώβας, Κωνσταντίνος; Ziovas, Konstantinos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-10)
   Η παρούσα εργασία διερευνά την πιθανή εφαρμογή δύο νέων μοντέλων μηχανικής μάθησης, ένα μοντέλο Νευρωνικών Δικτύων (ΝΝ) και ένα μοντέλο Support Vector Machine (SVM), για τη γρήγορη πρόβλεψη δομικών χαρακτηριστικών διαφόρων ...
  • Αναγνώριση εικόνων με τη χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων 

   Tasioulis, Georgios; Τασιούλης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-11)
   Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή πραγματεύεται το ζήτημα της αναγνώρισης εικόνων με τη χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων. Αρχικά γίνεται αναφορά στον τομέα της μηχανικής μάθησης και εξετάζεται ο αλγόριθμος της επικλινούς ...
  • Αναγνώριση της αγγλικής νοηματικής γλώσσας σε βίντεο με χρήση Συνελικτικών Αναδρομικών Δικτύων 

   Todi, Martha; Τόδη, Μάρθα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-12)
   Τα άτομα με προβλήματα ακοής χρησιμοποιούν τη νοηματική γλώσσα (ΝΓ) ως κύρια επικοινωνία. Αυτή η γλώσσα περιέχει κυρίως συνδυασμούς χαρακτηριστικών κινήσεων των χεριών και των εκφράσεων του προσώπου για τον ορισμό των ...
  • Μεθοδολογίες βαθιάς μάθησης για την αναγνώριση φυτών 

   Φιλιππάκος, Λάζαρος; Filippakos, Lazaros (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-01)
   Εφαρμογή μεθόδων Βαθειάς Μάθησης (CNN), για την δημιουργία αυτόματου συστήματος αναγνώρισης φυτών μέσω μιας βάσης δεδομένων απο εικόνες.

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»