Now showing items 1-20 of 22

  • Artificial neural networks: an overview and applications 

   Θαλασσινού, Ιωάννα; Thalassinou, Ioanna (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
   H παρούσα εργασία μελετά την έννοια των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων στον τομέα της Προβλεπτικής Αναλυτικής στην Ιατρική και στην Αναγνώριση Xειρόγραφων Ψηφίων. Το Τεχνητό Νευρικό Δίκτυο είναι ένα μαθηματικό μοντέλο, ...
  • Clinical decision support systems – Diagnostic and prognostic attribute-based access control in acute care 

   Psarra, Evgenia; Ψαρρά, Ευγενία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-07)
   Το Σύστημα Υποστήριξης Κλινικών Αποφάσεων (CDSS) είναι μια τεχνολογία πληροφοριών στον τομέα της υγείας, η οποία παρέχει στο ιατρικό προσωπικό, πληροφορίες για τα δεδομένα των ασθενών, για τη βελτίωση της υγειονομικής ...
  • Deep sequence modelling of Data Envelopment Analysis - Based performance measurements 

   Μακρόπουλος, Ευθύμιος; Makropoulos, Efthymios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-11)
   Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται μια περίληψη της παρούσας εργασίας, καθώς και τα σημαντικά στοιχεία στα οποία βασίστηκε η διεκπεραίωσή της. Η ακόλουθη εργασία επικεντρώνεται στην εξερεύνηση και εξέταση διαφορετικών ...
  • Full stack σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για μετασχηματισμό εικόνων σε αναπαραστάσεις cartoon 

   Τάντη, Στυλιανή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-05)
   Η παρούσα εργασία αποτελεί την διπλωματική διατριβή στα πλαίσια του μεταπτυχιακού «Προηγμένα συστήματα πληροφορικής» του τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Το αντικείμενό της βρίσκεται στην τομή των ...
  • Learning Tetris with reinforcement learning 

   Tsirovasilis, Ioannis; Τσιροβασίλης, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021)
  • Management of cellular broadband networks by means of machine learning techniques 

   Margaris, Aristotelis; Μάργαρης, Αριστοτέλης Γ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-02-05)
   Τα κυψελωτά δίκτυα κινητών επικοινωνιών είναι μία από τις τεχνολογίες με την μεγαλύτερη επίδραση στην σημερινή βιομηχανία των τεχνολογιών επικοινωνιών και πληροφορικής. Παρέχουν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο αλλά και μια ...
  • Medical image analysis with machine learning techniques and deep learning neural networks 

   Γιαννουλόπουλος, Γεώργιος; Giannoulopoulos, George (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της μηχανικής μάθησης στη μηχανική όραση θα εξεταστούν ,ενώ ένα υποσύνολο αυτών των αλγορίθμων θα δοκιμαστεί στο πρόβλημα της ταξινόμησης δερματικών παθήσεων. Πιο συγκεκριμένα, η απόδοση ...
  • Sentiment analysis on Twitter 

   Γκούσκος, Ευάγγελος; Gkouskos, Evangelos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-12)
   Η άνθηση του Web 2.0 και η ευκολία που παρέχει σε συνδυασμό με τον Covid-19, έδωσε στους ανθρώπους τη δυνατότητα για αλληλεπίδραση διαδικτυακά μεταξύ τους περισσότερο από ποτέ. Η αλληλεπίδραση αυτή ποικίλει, από επικοινωνία ...
  • The DeepProbCEP system for Neuro-Symbolic Complex Event Recognition 

   Varsou, Panagiota; Βάρσου, Παναγιώτα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-01)
   Αυτή η έρευνα εξερευνά τη συμβολή των νευρωνικών δικτύων και της συμβολικής συλλογι- στικής, επικεντρώνοντας ιδιαίτερα στην εφαρμογή της νευρο-συμβολικής μάθησης και συλλογι- στικής στην Αναγνώριση Σύνθετων Συμβάντων (CER). ...
  • Ανάλυση και πρόβλεψη της ατμοσφαιρικής μόλυνσης σε πολυάριθμες χώρες μέσω χρήσης BiLSTM-Conv1D νευρωνικών δικτύων 

   Καράμπελας, Γεώργιος; Karampelas, Georgios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-11)
   Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα είναι ένας επιστημονικός τομέας, ο οποίος έχει αναπτυχθεί σταδιακά με τα χρόνια και έχει υιοθετηθεί σε πολυάριθμα πεδία μελέτης λόγω της ικανότητάς του να επεξεργάζεται και να ανακαλύπτει μοτίβα ...
  • Ανάπτυξη μεθόδων μηχανικής μάθησης (SVMs και NNs) για την πρόβλεψη ιδιοτήτων υλικών με βάση την χρήση δεδομένων ανάστροφου χώρου 

   Ζιώβας, Κωνσταντίνος; Ziovas, Konstantinos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-10)
   Η παρούσα εργασία διερευνά την πιθανή εφαρμογή δύο νέων μοντέλων μηχανικής μάθησης, ένα μοντέλο Νευρωνικών Δικτύων (ΝΝ) και ένα μοντέλο Support Vector Machine (SVM), για τη γρήγορη πρόβλεψη δομικών χαρακτηριστικών διαφόρων ...
  • Αναγνώριση πεζών από αυτόνομο ρομποτικό όχημα με χρήση τεχνητής νοημοσύνης και τεχνικών βαθιάς μάθησης 

   Διαμαντής, Ευάγγελος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-10-31)
   Η υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών με προσανατολισμό τη βελτίωση και την εξάλειψη όλων των βασικών προβλημάτων που ταλανίζουν την σημερινή κοινωνία, αποτελεί αδιαπραγμάτευτη ανάγκη για τις τη σύγχρονη επιστημονική κοινότητα. ...
  • Αναγνώριση τάσης σε ροές δεδομένων κειμένου 

   Πετροπαναγιωτάκη, Κυριακή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-06)
   Η παρούσα διατριβή διερευνά την ακρίβεια της μηχανικής μάθησης και των μοντέλων νευρωνικών δικτύων στην ανάλυση συναισθήματος σε δεδομένα του Twitter κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Με την αυξανόμενη σημασία των ...
  • Εφαρμογές μηχανικής μάθησης στη νόσο του Parkinson 

   Ελευθεράκου, Όλγα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-03)
   Στις μέρες μας, η μηχανική μάθηση έχει γίνει βασικό εργαλείο για την καταπολέμηση της νόσου του Πάρκινσον. Με την ικανότητά της να αναλύει τεράστιες ποσότητες δεδομένων, η μηχανική μάθηση μπορεί να βοηθήσει στην έγκαιρη ...
  • Εφαρμογή τεχνητών νευρωνικών δικτύων για την πρόβλεψη ατόμων με την ασθένεια του Parkinson 

   Σωτηρόπουλος, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα είναι μια επιστημονική περιοχή, η οποία έχει αναπτυχθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες και επικαλύπτει σχεδόν όλες τις θετικές επιστήμες και τη μηχανολογία. Με τον όρο τεχνητό νευρωνικό δίκτυο, ...
  • Μοντελοποίηση ακολουθιών με βαθιά νευρωνικά δίκτυα 

   Κωνσταντάρας, Θεοδόσιος; Konstantaras, Theodosios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-09)
   Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή επιδιώκεται η παρουσίαση της σύγχρονης βιβλιογραφίας που σχετίζεται με το αντικείμενο της Μοντελοποίησης Ακολουθιών μέ Βαθιά Νευρωνικά Δίκτυα (Deep Neural Networks). Η βασική ανάλυση αφορά ...
  • Νευρωνικά δίκτυα και εφαρμογές αυτών για πρόβλεψη χρονοσειρών στο χρηματιστήριο 

   Θωμαίσινας, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024)
   Τα τελευταία χρόνια η επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη έχει οδηγήσει στην καθολικότητα της χρήσης νευρωνικών δικτύων για την επίλυση διάφορων προβλημάτων. Μια απ’ τις πολλές εφαρμογές των νευρωνικών δικτύων, αφορά στη ...
  • Το RapidMiner ως εργαλείο εφαρμογών Big Data Analytics 

   Τζέκας, Αλέξανδρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
   Η ραγδαία αύξηση της τεχνολογίας και οι ρηξικέλευθες προτάσεις της Πληροφορικής Επιστήμης έχουν επιφέρει ριζικές αλλαγές στην καθημερινότητα και κυρίως στους διάφορους τομείς της επαγγελματικής μας δραστηριότητας. Η ...
  • Χρήση ανατροφοδοτούμενου νευρωνικού δικτύου και χρονοσειρών για την πρόβλεψη δεδομένων 

   Ψαρρού, Αικατερίνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-10-23)
   Δεν υφίσταται καμία αμφιβολία πως το να γνωρίζει κανείς το μέλλον μπορεί να αποτελέσει το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτής της ζωής. Ο άνθρωπος που διαθέτει την ικανότητα να προβλέψει το τι έχει να του προσφέρει το αύριο ...
  • Χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης στο τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας : πρόβλεψη Backorder 

   Ορφανίδης, Ευθύμιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023)
   Καθώς ο όγκος των δεδομένων που έχουν να διαχειριστούν οι επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ραγδαία, γεγονός στο οποίο έχει συμβάλει αναμφίβολα η διάδοση του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών πλατφορμών που το ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»