Now showing items 1-20 of 93

  • Appliance of food logistics in hospitals as a part of HACCP 

   Κρούσκη, Μαρίνα Ν. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2009)
   Η παρούσα έχει ως στόχο την ανίχνευση του επιπέδου οργάνωσης των food logistics στα νοσοκομεία, ιδιωτικά και δημόσια, τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, σε συνεργασία με τις οδηγίες και κατευθύνσεις του HACCP, ...
  • Applying information systems in supply chain management 

   Μανωλόπουλος, Γιάννης (2010-02-01)
   Η με γοργούς ανάπτυξη της αγοράς και η ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση των ηλεκτρονικών δομών του επιχειρήν έναντι των παραδοσιακών διογκώνει μέρα με τη μέρα την ανάγκη για ύπαρξη ενός ενοποιημένου πληροφοριακού συστήματος. ...
  • e-satisfaction : ικανοποίηση καταναλωτή από αγορές μέσω internet 

   Κτενά, Μαρία Ν. (2009-12-01)
   Δεδομένης της περιορισμένης βιβλιογραφίας σε σχέση με την ικανοποίηση του καταναλωτή από αγορές μέσω Internet (e-satisfaction), στόχος της παρούσας έρευνας είναι η διακρίβωση των παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν την ...
  • Logistics και πληροφοριακά συστήματα στην βιομηχανία μόδας, εφαρμογή πληροφοριακού συστήματος σε 3pl εταιρεία 

   Σταθάκη, Κυριακή (2011-03-16)
   Ο στόχος των επιχειρήσεων είναι να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην συνείδηση των καταναλωτών. Η σωστή εφαρμογή των Logistics μπορεί να προσδώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια επιχείρηση. Με άλλα λόγια να φέρει ...
  • Logistics στη ναυπηγική βιομηχανία 

   Βλαχάκης, Νικόλαος Γ. (2007-07-04)
   Στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνηθεί με ποιο τρόπο η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας του ναυπηγείου μπορεί να «προσθέσει αξία» στο ναυπηγικό προϊόν. «Πρόσθεση αξίας» επιτυγχάνεται όταν: διασφαλίζεται ...
  • Negotiations in supply chain 

   Αναγνώστου, Μαρία (2004-12-04)
   Η παρούσα μελέτη ξεκινά με μια εισαγωγική προσέγγιση των διαπραγματεύσεων, καθώς και μια στοιχειώδη ιστορική αναδρομή, η οποία έχει σαν σκοπό να καταδείξει ότι η διαπραγμάτευση είναι ίδιον της ανθρώπινης φύσης και συμπορεύεται ...
  • Outsourcing σε ξενοδοχεία 

   Σκαρτσάρη, Ελένη (2004-12-15)
   Η παρούσα εργασία αφορά έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχεία της ελληνικής επικράτειας, για τη χρήση εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών για συγκεκριμένες δραστηριότητες. Τα ξενοδοχεία αποτελούν για τη χώρα μας ένα ...
  • Outsourcing στη βιομηχανία τροφίμων στον ελλαδικό χώρο 

   Λυγδοπούλου, Θεοδώρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2003)
   To outsourcing και οι τρόποι διαχείρισης των ιδίων πόρων (αλλά και των πόρων των outsourcers) μέσα από τις δυνατότητες που, τέτοιου είδους συνεργασίες προσφέρουν, με ειδίκευση στον κλάδο της Ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων, ...
  • Reverse logistics και ηλεκτρονικό εμπόριο : η ολοκλήρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας 

   Ξένος, Σ. (2008-11-03)
   Οι τάσεις της εποχής επιβάλλουν για κάθε μεγάλη εταιρεία, τόσο την εξασφάλιση συνεχούς κα αξιόπιστου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος όσο και την δημιουργία μιας στρατηγικής φιλικής προς το περιβάλλον. Η αντίστροφη εφοδιαστική ...
  • Reverse Logistics: η εξέλιξη της αντίστροφης εφοδιαστικής 

   Γεωργόπουλος, Θεόδωρος (2013-06-17)
   Η διπλωματική αυτή εργασία γράφτηκε για να παρουσιάσει το θέμα των Reverse Logistics και την εξέλιξη τους μέσα στο περιβάλλον των επιχειρήσεων. Η θεματολογία της εργασίας αφορά τις εφαρμογές των Reverse Logistics, τις ...
  • RFID : τεχνολογία, θεσμικό πλαίσιο και μελέτη εφαρμογών 

   Παναγοπούλου, Νίκη (2008-01-18)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την μέθοδο της ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (Radio Frequency IDentification - RFID) αναφορικά με τις παραμέτρους τεχνολογία, θεσμικό πλαίσιο και εφαρμογές. Στο πρώτο μέρος γίνεται ...
  • Supply chain management : μελέτη περίπτωσης: εταιρεία FAMAR S.A. 

   Αδάμος, Σάββας (2007-07-06)
   Η δημιουργία μίας αποτελεσματικής εφοδιαστικής αλυσίδας είναι αναγκαία για να μπορέσει μία επιχείρηση να γίνει ανταγωνιστική. Το σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον επιβάλει την δημιουργία ευέλικτων αλυσίδων τροφοδοσίας με ...
  • Supply chain management και προμήθειες 

   Πέτρου, Παναγιώτα (2011-03-02)
   Η ικανοποίηση της ανάγκης για την άμεση μεταφορά της πληροφορίας μέσα από την εξέλιξη της τεχνολογίας δημιούργησε ένα πληροφοριακό πλαίσιο το οποίο δίνει πληθώρα εναλλακτικών δυνατοτήτων στη σύγχρονη επιχείρηση. Σήμερα ...
  • Third party logistics & customer service 

   Μανωλιάδης, Λυκούργος (2007-07-04)
   Third Party Logistics είναι το outsourcing του συνόλου ή μέρους των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αφορούν τα Logistics και η συνεργασία ενός φορέα παροχής υπηρεσιών Logistics (Third Party Logistics Provider) και μιας ...
  • Ανάλυση κλάδου ''third party logistics (3pl)'' και μελέτη πολιτικής ποιότητας εξέχουσας εταιρείας του κλάδου 

   Μουζάκη, Άννα (2011-03-28)
   Ο κλάδος των 3PL αναπτύχθηκε στην Ελλάδα κατά τις αρχές της δεκαετίας του ’90, όταν η τάση για εξωτερίκευση δραστηριοτήτων έκανε την εμφάνισή της στην υπόλοιπη Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Σκοπός της παρούσας ...
  • Ανάλυση της τριαδικής σχέσης μεταξύ προμηθευτή - παροχέα υπηρεσιών logistics - πελάτη : μέθοδοι μέτρησης της απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας 

   Καρακάση, Ισμήνη; Κορομηλά, Ευαγγελία (2008-11-10)
   Όταν οι διαφορετικές επιχειρήσεις ενώνονται σε τριαδικές συνεργασίες είναι σημαντικό οι μεταξύ τους σχέσεις να ρυθμίζονται κατάλληλα. Τα συμπεράσματα έχουν δείξει ότι τα συστατικά για μια επιτυχημένη σχέση είναι το υψηλό ...
  • Ανάλυση του κλάδου των 3pl στην Ελλάδα 

   Γιαννιού, Αντωνία (2011-05-03)
   Η παρούσα έρευνα είχε ως αντικείμενο την ανάλυση του αναπτυσσόμενου κλάδου των 3PL στην Ελλάδα. Η έρευνα συντάχθηκε με βάση τη συλλογή πρωτογενών στοιχείων από την επεξεργασία ερωτηματολογίων τα οποία εστάλησαν σε 40 ...
  • Ανάλυση του κλάδου των 3PL στην Ελλάδα 

   Μυλωνάς, Γεώργιος (2007-07-04)
   Η παρούσα έρευνα, έχει ως αντικείμενο τον αναπτυσσόμενο κλάδο των 3PL στην ελληνική αγορά. Σήμερα το Outsourcing (ανάθεση εκτέλεσης μίας ή περισσοτέρων λειτουργιών μίας επιχείρησης από τρίτες, εξειδικευμένες εταιρίες) έχει ...
  • Ανάλυση του κλάδου των third party logistics : η θεμελίωση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με την εφαρμογή συστημάτων ΔΟΠ 

   Μιχαλάκη, Αγγελική (2007-07-11)
   Με τον όρο Logistics εννοούμε την διαδικασία διαχειρίσεως των πρώτων υλών, των εξαρτημάτων και των τελικών προϊόντων ενός οργανισμού κατά τα στάδια απόκτησης, διακίνησης και αποθήκευσης τους. Σκοπός των Logistics είναι η ...
  • Ανάλυση του κύκλου ζωής φαρμακευτικών προϊόντων υπό την σκοπιά των packaging logistics 

   Βουρλάκη, Ελένη - Βαρβάρα (2013-11-26)
   Η εργασία αναφέρεται στο εργαλείο της Ανάλυσης του Κύκλου Ζωής και στην εφαρμογή του στο προϊόν συσκευασίας του φαρμάκου όπως επίσης και στην επιλογή του καταλληλότερου τρόπου μεταφοράς. Η Ανάλυση του κύκλου Ζωής είναι μια ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»