Now showing items 1-20 of 46

  • Hadoop framework 

   Πλαγάκης, Απόστολος Π. (2015-04-24)
  • Hermes.chorochronos.org: Μια διαδικτυακή πύλη για την ανάλυση τροχιών κινούμενων αντικειμένων. 

   Καλλιτζάκη, Σωτηρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-10-29)
   Στη διπλωματική εργασία γίνεται παρουσίαση των επεκτάσεων της πλατφόρμας επε-ξεργασίας χωροχρονικών δεδομένων Hermes.ChoroChronos.org. Οι επεκτάσεις αφο-ρούν στην υποβοήθηση τεχνικών ανάλυσης δεδομένων κίνησης, όπως αυτά ...
  • Hermoupolis: a trajectory generator for simulating generalized mobility patterns 

   Ντριγκόγιας, Χρήστος Β. (2015-05-04)
   Η δυνατότητα του πραγματικού κόσμου να παράγει μεγάλα σύνολα χωροχρονικών δεδομένων αποτελεί ένα πολύ δύσκολο ζήτημα. Από τη μία πλευρά είναι μια πολύ δαπανηρή διαδικασία, απαιτώντας ενίοτε λογισμικά υπερσύγχρονα και πολύ ...
  • MySmartMobileApp - Μια android εφαρμογή για εν-κινήσει ηλεκτρονικές συναλλαγές 

   Νικοπούλου, Ελένη - Μαρία Α. (2013-01-18)
   Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, που δεν μπορεί παρά να επηρεάσει και τον τομέα της κινητής τηλεφωνίας, σε συνδυασμό με τις αυξημένες απαιτήσεις των χρηστών οδήγησαν τη Google στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας ...
  • Ανάλυση κλίματος σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

   Τζουμάνης, Γεώργιος Ο. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-02)
   Η εποχή που διανύουμε πιθανότατα στο μέλλον θα αναφέρεται ως η εποχή της ηλεκτρονικής επανάστασης. Παραδοσιακά η τεχνολογία προσπαθούσε να δώσει λύσεις στις ανάγκες των ανθρώπων. Στις μέρες μας η ραγδαία πρόοδος ...
  • Ανάλυση συναισθήματος στο twitter με βαθιά νευρωνικά δίκτυα 

   Μπαζιώτης, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-09)
   Η εργασία ασχολείται με το πρόβλημα της πρόβλεψης του συναισθηματικού προσανατολισμού, σε μηνύματα του κοινωνικού δικτύου Twitter. Είναι ένα πρόβλημα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (ΕΦΓ), το οποίο στα πλαίσια της ...
  • Ανάπτυξη εφαρμογής MineTweet 

   Ρουμελιώτης, Αθανάσιος Ν. (2013-06-04)
   Η εξάπλωση των κοινωνικών δικτύων σήμερα και η καθημερινή χρήση τους από την πλειονότητα των χρηστών του διαδικτύου είναι αδιαμφισβήτητη. Ένα από τα κοινωνικά δίκτυα με μεγάλη απήχηση στους χρήστες του διαδικτύου είναι και ...
  • Ανακάλυψη επαναληπτικών προτύπων σε δεδομένα κίνησης ψαράδικων 

   Κοντογιαννίδης, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-09-30)
   Στην σύγχρονη εποχή όπου υπάρχει ένας τεράστιος όγκος πληροφοριών η αξιοποίηση αυτών αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι μελέτης. Ένας τρόπος για να αξιοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές και να καταλήξουμε σε χρήσιμα συμπεράσματα ...
  • Ανακάλυψη θαλάσσιων δικτύων από AIS δεδομένα 

   Μπέλος, Αλκιβιάδης Κ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-07)
   Το ¨πρόβλημα¨ που καλούμαι να αντιμετωπίσω είναι ¨Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟ ΑΙS ΔΕΔΟΜΕΝΑ¨. Τα ΑΙS, δηλαδή τα αυτόματα συστήματα εντοπισμού ενός καραβιού, θα μας βοηθήσουν να συλλέγουμε πληροφορίες ανά πάσα στιγμή ...
  • Αξιολόγηση αλγορίθμων συσταδοποίησης ακολουθιακών χωροχρονικών δεδομένων με χρήση διαφορετικών συναρτήσεων απόστασης 

   Καρανίκας, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-07)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως βασικό στόχο τη μελέτη και την αξιολόγηση της απόδοσης αλγορίθμων συσταδοποίησης ακολουθιακών χωροχρονικών δεδομένων, χρησιμοποιώντας κάθε φορά διαφορετικά μέτρα απόστασης/ομοιότητας ...
  • Αποτίμηση ομοιότητας ολιστικών τροχιών κινούμενων αντικειμένων 

   Γεωργάκας, Βασίλειος; Georgakas, Vasilis (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-09)
   Για πολλά χρόνια η έρευνα πάνω στην αποτίμηση ομοιότητας τροχιών επικεντρώθηκε σε δισδιάστατες ακολουθίες σημείων, λαμβάνοντας υπόψη μόνο πληροφορίες χώρου και χρόνου, που ονομάζονται ακατέργαστες τροχιές. Ωστόσο, η αυξημένη ...
  • Γεννήτρια κινούμενων αντικειμένων πάνω σε δίκτυο 

   Παύλος, Απόστολος Π. (2013-05-17)
   Η μελέτη της κίνησης μεγάλων συνόλων αντικειμένων θα μπορούσε να βοηθήσει σε επίλυση σημαντικών προβλημάτων, όπως στη μείωση της κίνησης στους δρόμους. Ένα σημαντικό εμπόδιο στη μελέτη αυτή, όμως, είναι το μεγάλο μέγεθος ...
  • Δειγματοληψία χρονοσημασμένων, ακολουθιακών, σύνθετων τύπων δεδομένων 

   Κουφοπούλου, Ευθυμία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-11-18)
   Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη και η προσαρμογή των διαφόρων τεχνικών δειγματοληψίας σε σύνθετους τύπους δεδομένων, των οποίων το κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι πρόκειται για χρονοσημασμένα, ...
  • Δημιουργία πλατφόρμας προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών σε Android συσκευές 

   Τερζής, Αθανάσιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-11)
   Τα τελευταία χρόνια κάποιος θα μπορούσε να παρατηρήσει μια ανάπτυξη στις τεχνολογίες βασισμένες στη θέση και στη γεωχωρική πληροφορία. Η γνώση της θέσης στις κινητές συσκευές οδήγησε στη ανάπτυξη των Location Based ...
  • Διασφάλιση ιδιωτικότητας σε βάσεις δεδομένων σημασιολογικά εμπλουτισμένων τροχιών με έλεγχο ερωτημάτων 

   Γιωτάκης, Σπυρίδων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-07)
   Στις μέρες μας, η χρήση συστημάτων εντοπισμού θέσης έχει εξαπλωθεί τόσο που είναι ενσωματωμένα σε πλήθος συσκευών. Η ευκολία στην συλλογή και αποθήκευση δεδομένων από τέτοιου είδους συσκευές αλλά και οι ενισχυμένες ...
  • Διαχείριση σημασιολογικά εμπλουτισμένων δεδομένων κίνησης στο STRABON RDF store 

   Βάρκας, Ευάγγελος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-12)
   Το αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η διαχείριση σημασιολογικά εμπλουτισμένων δεδομένων κίνησης και η κατάλληλη μετατροπή τους για χρήση με το STRABON RDF store καθώς και τα αποτελέσματα που λαμβάνουμε από ...
  • Διαχείριση σημασιολογικά επαυξημένων τροχιών κινούμενων αντικειμένων 

   Γουμενίδης, Θεόδωρος Χ. (2015-04-21)
   Καθώς ολοένα και περισσότερες συσκευές και υπηρεσίες παρέχουν τη δυνατότητα εντοπισμού θέσης, η παραγωγή δεδομένων κίνησης αυξάνεται με γεωμετρικούς ρυθμούς. Οι απαιτήσεις που προκύπτουν από την τάση αυτή οδήγησαν στην ...
  • Εξόρυξη άποψης και ανάλυση συναισθήματος σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

   Πιζάνιας, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-09)
   Η ανάπτυξη των τεχνολογιών του διαδικτύου, η διεύρυνση του κοινού του και των χρήσεων του είχε σαν συνέπεια την αύξηση του όγκου των συνόλων δεδομένων που είναι διαθέσιμα μέσω του παγκοσμίου ιστού. Το γεγονός αυτό δημιούργησε ...
  • Εξόρυξη δεδομένων σε ανοιχτά διασυνδεδεμένα δεδομένα 

   Χαραλαμπόπουλος, Αθανάσιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-12)
   Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι διττός. Από τη μια πλευρά, σκοπός μας είναι να εκμεταλλευτούμε τη δυνατότητα των ανοιχτών διασυνδεδεμένων δεδομένων και τις πληροφορίες που αυτά παρέχουν. Από την άλλη η εφαρμογή ...
  • Εξόρυξη δεδομένων σε δεδομένα διαδικτυακής κίνησης και ροής χτυπημάτων 

   Καλτσάς, Δημήτρης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-09)
   Ο παγκόσμιος ιστός (www – world wide web) και το διαδίκτυο (Internet) πάνω στο οποίο στηρίζεται έφεραν την τρίτη επανάσταση του εικοστού αιώνα στον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Ώρα με την ώρα γίνεται πιο δημοφιλής ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»