Now showing items 1-15 of 15

  • Framework of ISO 14000 on shipping of hazardous cargoes 

   Τριφόνι, Χρήστος; Trifoni, Christos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-09)
  • Human factor and accidents. The case of the shipping industry 

   Filtikakis, Emmanouil; Φιλτικάκης, Εμμανουήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-12)
   Η διατριβή αυτή εστιάζει στον καθοριστικό ρόλο που παίζει ο ανθρώπινος παράγοντας στη ναυτιλία. Ναυτικά ατυχήματα υπήρχαν από την πρώτη στιγμή που ο άνθρωπος ταξίδεψε. Είναι αδιαμφισβήτητη η επίδραση των ανθρώπων στην ...
  • Implementation of the Maritime Labour Convention 2006 on cargo and passenger coastal vessels that fly the Greek flag, with emphasis on seafarers' employment agreement, payment of wages and hours of work and rest issues 

   Κουνή, Σαπφώ; Kouni, Sapfo (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-10)
   Στόχος της παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι η εξοικείωση του αναγνώστη με τη Διεθνή Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας 2006, τον τρόπο με τον οποίο αυτή εφαρμόζεται σε υπό ελληνική σημαία φορτηγά και επιβατηγά πλοία ακτοπλοΐας ...
  • Safety leadership as a means for safe and sustainable shipping 

   Κόσυβα, Θωμαή; Kosyva, Thomais (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-07)
   Στόχος αυτής της μελέτης είναι να τεκμηριώσει τα μέσα με τα οποία η ασφαλής ηγεσία μπορεί να διευκολύνει την δημιουργία συνθηκών που ευνοούν την ασφαλέστερη και πιο βιώσιμη ναυτιλία. Αυτή η μελέτη περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη ...
  • Safety management in shipping : the importance of emergency preparedeness 

   Borovilou, Ioanna - Eleni; Μποροβήλου, Ιωάννα - Ελένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-09)
   Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας (SMS) είναι ένα οργανωμένο σύστημα που αναπτύχθηκε και εκτελείται από ναυτιλιακές εταιρείες για τη διασφάλιση της ασφάλειας τόσο του πλοίου όσο και του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Περιλαμβάνει ...
  • Safety management practices towards preventing injuries and accidents : the case of the shipping industry 

   Psycha, Despoina; Ψύχα, Δέσποινα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-09)
   Αυτή η εργασία συζητά τη βασική φιλοσοφία της πρόληψης ναυτικών ατυχημάτων, τα πραγματικά γεγονότα που σχετίζονται με τα ατυχήματα, το διεθνές κανονιστικό πλαίσιο, την ψυχολογία της ασφάλειας, την κόπωση, τα εργατικά ...
  • Seafarers mental health and well being 

   Karas, Loukas; Καράς, Λουκάς (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-11)
   Η παρούσα μελέτη ολοκληρώθηκε μέσα από πέντε κεφάλαια και ασχολήθηκε με το θέμα της ψυχικής κόπωσης και της ανθεκτικότητας των ναυτικών στο πλαίσιο της πανδημίας. Εξετάστηκαν οι παράγοντες που προκάλεσαν σημάδια υψηλής ...
  • Technology and its effects on Customer Relationship Management (CRM) of shipping companies 

   Dimou, Eirini; Δήμου, Ειρήνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-04)
  • The contribution of shipping to the achievement of sustainable goals of development 

   Κόλλια, Αθανασία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-02)
   Η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι ένα σύνθετο ζήτημα παγκόσμιας σημασίας καθώς επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις ζωές όλων των ανθρώπων. Για το λόγο αυτό, η σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης είναι κατανοητή από όλα τα μέλη της και το ...
  • The effectiveness of M.L.C. 2006 as a protective mechanism for seafarers in the Covid-19 era 

   Konstantidelis, Sotirios; Κωνσταντιδέλης, Σωτήριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-09-23)
  • The importance of procurement department of a maritime company and its impact on board 

   Kanakis, Nikolaos; Κανάκης, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-12)
   Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή στοχεύει να παρουσιάσει και να αναδείξει τον κρίσιμο ρόλο του τμήματος προμηθειών των ναυτιλιακών εταιρειών, αναλύοντας τη δομή, τη σημασία και τον τρόπο λειτουργίας του. Η μέθοδος που ...
  • The need for improving diversity in the workplace : the case of shipping industry 

   Gourlia, Eugenia (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-09)
   Η παρούσια εργασία αναφέρεται στη διαφορετικότητα των ανθρώπων και πως αυτή πρέπει να είναι σεβαστή από όλους και στην καθημερινότητά μας και στο χώρο εργασίας μας. Γίνονται αναφορές των διαφόρων κατηγοριών της διαφορετικότητας ...
  • Βιώσιμες πρακτικές στη ναυτιλιακή βιομηχανία 

   Πιτσούνη, Μαρίνα Ειρήνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-05)
   Η βιωσιμότητα στη ναυτιλία αποτελεί ένα πολύπλοκο ζήτημα που απαιτεί προσεκτική προσέγγιση σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Στην οικονομική βιωσιμότητα, η χρήση πράσινων τεχνολογιών και η αξιολόγηση του ...
  • Η ποικιλομορφία και διαφορετικότητα στην ναυτιλιακή βιομηχανία : η θέση της γυναίκας 

   Κούρτης, Ευάγγελος - Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-04)
   Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αναδείξει την ποικιλομορφία και τη διαφορετικότητα που επικρατεί στην αγορά εργασίας και δη στη Ναυτιλιακή Βιομηχανία. Ακόμη, η παρούσα μελέτη επιχειρεί να εστιάσει κυρίως στον ρόλο των ...
  • Κουλτούρα και ηγεσία για την ασφάλεια στη ναυτιλιακή βιομηχανία 

   Ντζιόεβα, Νόνα; Ψύχα, Βασιλική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-05)
   Αυτή η εργασία εξετάζει κριτικά τους αναπόσπαστους ρόλους της κουλτούρας και της ηγεσίας στην ενίσχυση της ασφάλειας στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Διερευνά πώς η οργανωτική κουλτούρα διαμορφώνει τις πρακτικές ασφάλειας και ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»