Now showing items 1-14 of 14

  • GNSS : μελέτη του διαστημικού τμήματος 

   Κατσαρός, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-04)
   Τα παγκόσμια δορυφορικά συστήματα πλοήγησης (GNSS) είναι τα αυτόνομα συστήματα γεωεντοπισμού με παγκόσμια κάλυψη. Τα GNSS χρησιμοποιούν τεχνητούς δορυφόρους σε τροχιές γύρω από τη Γη που εκπέμπουν ραδιοκύματα σε διάφορες ...
  • GPS: βασικές αρχές λειτουργίας και εφαρμογές στη ναυτιλία 

   Ζήσης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-03)
   Στo πλαίσιo της παρούσας διπλωματικής εργασίας εξετάζεται η τεχνολογία του Παγκόσμιου Συστήματος Προσδιορισμού Θέσης (Global Positioning System) και οι εφαρμογές του στη Ναυτιλία. Η ιστορική αναδρομή αναφέρεται στη μορφή ...
  • Technological developments in modern e-navigation systems 

   Kοrres, Nikοlaοs; Κορρές, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-04)
  • Δίκτυα αισθητήρων πλοίου και εφαρμογές 

   Φίλιας, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-04)
   Η παρούσα εργασία προσπαθεί να προσεγγίσει τα σημαντικά θέματα που σχετίζονται με τη χρήση αισθητήρων, την ανίχνευση κινδύνων, τις εφαρμογές Arduino και την παραμετρική παρακολούθηση και έλεγχο σε πλοία γενικότερα. Στο ...
  • Δορυφορικά ναυτικά συστήματα επικοινωνιών, πληροφοριών και υποστήριξης ναυσιπλοΐας. Παρόν, τάσεις και μελλοντικές προοπτικές 

   Κάπρος, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-11)
   Τα Δορυφορικά Ναυτιλιακά πληροφοριακά συστήματα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ναυτιλιακής βιομηχανίας αλλά όχι μόνο (παρακολούθηση της θέσης των σκαφών σε κίνηση, δορυφορικές επικοινωνίες και εφαρμογές για την ...
  • Εφαρμογή των Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) στον χώρο της ναυτιλίας & εξελίξεις στο μέλλον 

   Καπετάνιος, Ελευθέριος; Μαλές, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-04)
   Το ταξίδι μέσω Θαλάσσιων Αυτόνομων Πλοίων Επιφανείας (MASS) ξετυλίγεται ως ένας συνδυασμός ενθουσιασμού και προκλήσεων. Είμαστε μάρτυρες της εξέλιξης της τεχνολογίας, από την εξελιγμένη τεχνητή νοημοσύνη έως τις εφαρμογές ...
  • Μη επανδρωμένα πλωτά οχήματα : τεχνικά χαρακτηριστικά και η εφαρμογή τους στην αγορά 

   Νικολαΐδης, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-04)
   Η παρούσα εργασία αναφέρεται στα τεχνικά στοιχεία των μη επανδρωμένων πλωτών οχημάτων (USV) και στην εγαρμογή τους στην αγορά. Αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο δίνονται πληροφορίες για τα μη επανδρωμένα πλωτά οχήματα, αυτά δηλαδή ...
  • Μη επανδρωμένα πλωτά οχήματα, Αυτόνομα πλοία 

   Ψόχιος, Νικολάος; Αρβανιτάκης, Ευάγγελος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-07)
   Στην παρούσα πτυχιακή μελετάται η υιοθέτηση των αυτόματων πλοίων και η εξέλιξη της τεχνολογίας για την ευρεία χρήση τους. Η υλοποίηση αυτή βασίζεται στα αποτελέσματα ορισμένων επιστημονικών μελετών που βασίζονται στα οφέλη ...
  • Ναυτικά συστήματα ελέγχου και δίκτυα επικοινωνιών πλοίου - Εφαρμογές «ΙοΤ» δικτύων 

   Τσίγκας, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-05)
   Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από μια συνεχή και ραγδαία εξελισσόμενη τεχνολογική εξέλιξη με επακόλουθο την δημιουργία νέων τεχνολογιών και εφαρμογών με απώτερο σκοπό την βελτιστοποίηση του επιπέδου ζωής των ανθρώπων. Χάρη ...
  • Ο κανονισμός ΙΜΟ2020, η θέσπισή του και η συνεισφορά στην πράσινη ναυτιλία και ανάπτυξη 

   Γαβαλάς, Χαράλαμπος; Ζαράνη, Βιολέττα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-05)
   Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν συμπεριλάβει την προστασία της θάλασσας ως έναν από τους κύριους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ο στόχος 6.3, «Καθαρό νερό και αποχέτευση», υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να επιτρέπεται η διαρροή επιβλαβών ...
  • Ολοκληρωμένο Σύστημα Ναυτιλίας / Γέφυρας: INS / IBS 

   Χαρίσης, Κωνσταντίνος; Τουζλαντζής, Αλέξανδρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-03)
   Σήμερα το Integrated Navigation System (INS) και, κατ’ επέκταση το Integrated Bridge System (IBS), αποτελεί την επιτομή των σύγχρονων συστημάτων ηλεκτρονικής ναυτιλίας, το οποίο πηγάζει από την ιδέα του ECDIS με την ...
  • Συστήματα ναυτιλιακών ραντάρ : δομή, λειτουργία και προδιαγραφές 

   Ζουλάκης, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-04)
   Η ραγδαία αύξηση του παγκόσμιου εμπορικού στόλου όχι μόνο αριθμητικά αλλά και από απόψη μεγέθους των πλοίων, συναρτήσει της τεχνολογικής εξέλιξης στον Ναυτιλιακό κλάδο καθώς και της απαίτησης πρόληψης – μείωσης των ναυτιλιακών ...
  • Συστήματα ναυτιλιακών ραντάρ ARPA, δομή, λειτουργίες και προδιαγραφές 

   Θωμαΐδης, Πέτρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-07)
   Η Διπλωματική αυτή σχετίζεται με την ανάλυση του συστήματος ραντάρ- ARPA. Εστιάζει στο γραφικό περιβάλλον του χρήστη και στους διακόπτες- ρυθμιστές ενός συστήματος marine ραντάρ - ARPA τελευταίων προδιαγραφών. Επίσης, ...
  • Ψηφιακές πλατφόρμες στη ναυτιλιακή βιομηχανία 

   Μιμίκος, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-03)
   Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η κατανόηση σε βάθος του φαινομένου της συγχώνευσης των ψηφιακών πλατφόρμων στη ναυτιλιακή βιομηχανία τόσο για τους διευθυντές του κλάδου όσο και για τους ακαδημαϊκούς ερευνητές. Στόχος ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»