Now showing items 1-11 of 11

  • Classifying melanoma images with ensembles of deep convolutional neural networks 

   Τζιομάκα, Μελίνα; Tziomaka, Melina (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-03)
  • Development of a biomedical image analysis framework, based on web services 

   Γούδας, Θεοδόσιος Ε.; Goudas, Theodosios E. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-02-20)
   Η εξόρυξη γνώσης από βιοϊατρικές εικόνες είναι μια πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία, γιατί απαιτούνται πολλά βήματα, όπως η ρύθμιση του χρώματος, το φιλτράρισμα της εικόνας, η τμηματοποίησή της, η εξαγωγή χαρακτηριστικών ...
  • Development of a methodology of computational intelligence for robust composite biomarker discovery: targeting breakthrough in the therapeutic management of melanoma 

   Kontogianni, Georgia; Κοντογιάννη, Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
   Ο καρκίνος αποτελεί μια πολύπλοκη ασθένεια που έχει απασχολήσει την επιστημονική κοινότητα παγκοσμίως για δεκαετίες, στοχεύοντας στον εντοπισμό τυχόν αδυναμιών ή στοιχειωδών χαρακτηριστικών που θα οδηγήσουν σε αποτελεσματικές ...
  • Image analysis in digital pathology based on machine learning techniques & deep neural networks 

   Αμερικάνος, Πάρις - Παναγιώτης; Amerikanos, Paris - Panagiotis (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Η ανίχνευση περιοχών ενδιαφέροντος (π.χ. μιτώσεις ή ιστολογικές δομές) σε εικόνες Whole Slide (WSI) σε κλινικό περιβάλλον είναι μια εξαιρετικά υποκειμενική και εντατική εργασία. Σε αυτήν τη διατριβή εξερευνούμε πρόσφατες ...
  • Medical image analysis with machine learning techniques and deep learning neural networks 

   Γιαννουλόπουλος, Γεώργιος; Giannoulopoulos, George (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της μηχανικής μάθησης στη μηχανική όραση θα εξεταστούν ,ενώ ένα υποσύνολο αυτών των αλγορίθμων θα δοκιμαστεί στο πρόβλημα της ταξινόμησης δερματικών παθήσεων. Πιο συγκεκριμένα, η απόδοση ...
  • Ανάλυση βιοπληροφορικών δεδομένων με τεχνικές μηχανικής μάθησης 

   Bajram, Ajdini (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-02)
   Οι τεχνολογίες που έχουν εφευρεθεί για την ανάλυση ενός κυττάρου καθιέρωσαν ένα νέο πλαίσιο για τη διερεύνηση των προφίλ γονιδιακής έκφρασης στο επίπεδο των μεμονωμένων κυττάρων (single cell). Οι επιστήμονες είναι σε θέση ...
  • Ανάλυση δεδομένων και κατηγοριοποίηση 

   Κατσαντώνης, Άγγελος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-10)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ώς στόχο την παρουσίαση και την εφαρμογή αρχικών στατιστικών τεχνικών και αλγορίθμων μηχανικής μάθησης για την πρόβλεψη και κατηγοριοποίηση δεδομένων (Machine Learning and Classification). Σε ...
  • Ανάλυση ηχητικών εγγραφών αστικού περιβάλλοντος και αναγνώριση πλαισίου 

   Φασιανού, Ζαΐρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-02)
   Ο κόσμος είναι γεμάτος από ήχους. Μετά την όραση, η ακοή είναι η σημαντικότερη αίσθηση, με την οποία αντιλαμβανόμαστε το περιβάλλον. Εκ πρώτης όψεως, όλοι οι ήχοι φαίνεται να είναι διαφορετικοί μεταξύ τους. Eν τούτοις έχουν ...
  • Ανάλυση ιατρικών δεδομένων 

   Αγγελίδης, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-02)
   Η παρούσα εργασία ασχολείται με την μελέτη και εξαγωγή συμπερασμάτων από δεδομένα νεφροπαθών ασθενών. Χρησιμοποιώντας Περιγραφική Στατιστική διερευνώνται πτυχές της ασθένειας, όπως ο συχνότερος τρόπος θανάτου των ασθενών, ...
  • Αναγνώριση συναισθηματικής κατάστασης και συσχετισμός της με δεδομένα δραστηριότητας 

   Καλογήρου, Ιωάννα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
   Η αναγνώριση του συναισθήματος είναι μια βασική πρόκληση για την δημιουργία ευφυών συστημάτων. Το συναίσθημα είναι μια πολύπλοκη κατάσταση του νου που επηρεάζεται από εξωτερικά γεγονότα, φυσιολογικές αλλαγές ή σχέσεις ...
  • Τμηματοποίηση οδοντικών εικόνων με την χρήση νευρωνικών δικτύων 

   Φιλιππής, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-06)
   Ο σκοπός της διατριβής αυτής είναι να γίνει χρήση της μηχανικής μάθησης προκειμένου να εξάγουμε πολύτιμες πληροφορίες από μια εικόνα και στην συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για ιατρικούς σκοπούς. Οπότε εκπαιδεύεται ένα μοντέλο ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»