Now showing items 8-27 of 53

  • Forward freight agreements & market transparency in the capesize sector 

   Παναγιωτόπουλος, Γεώργιος; Panagiotopoulos, George (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  • H περίπτωση της Ουκρανίας : η παραγωγή σιταριού, ο πόλεμος με την Ρωσία και οι μελλοντικές προκλήσεις 

   Μπίφσα, Ευανθία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-03)
   Η Ουκρανία είναι ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς σιταριού στον κόσμο, με σημαντικό αντίκτυπο στο παγκόσμιο εμπόριο σιταριού. Αυτή η εργασία στοχεύει να παρέχει μια επισκόπηση του εμπορίου σιταριού από την Ουκρανία, ...
  • How Covid-19 affected container line shipping companies in Greece 

   'Αννινου, Ουρανία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-11)
   Πως επηρεάστηκε ο κλάδος της ναυτιλίας από τον COVID-19 & συγκεκριμένα στην Ελλάδα στην κατηγορία των ναυτιλιακών εταιρειών εμπορευματοκιβωτίων.
  • How IMO 2020 regulations will impact shipping companies 

   Tsiaka, Dimitra; Τσιάκα, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-09)
   H ναυτιλιακή βιομηχανία αντιμετωπίζει μια ακόμη πρόκληση από την αμετάκλητη ημερομηνία επιβολής του ΔΝΟ για το 2020 η οποία ρυθμίζει τον περιορισμό του θείου στα καύσιμα πλοίων και έχει οριστεί για την 1η Ιανουαρίου 2020. ...
  • Implementation of a ship management company's quality control through KPIs 

   Bachti, Nikoleta - Aliki (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-09)
   Όπως κάθε επιχείρηση, έτσι και οι ναυτιλιακές εταιρίες βασίζουν την επιβίωσή τους κατά κύριο λόγο στον ποιοτικό έλεγχο. Μέσω του ποιοτικού ελέγχου οι εταιρίες έχουν την ικανότητα να ελέγχουν, να αξιολογούν καθώς και να ...
  • Internal audit in shipping management companies 

   Καλαϊτζή, Άννα - Μαρία; Kalaitzi, Anna - Maria (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-09)
   Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία που βοηθά στην καλύτερη διαχείριση της εταιρείας. Όλες οι εταιρείες ακολουθούν αυτήν την διαδικασία ώστε να μπορούν να προστατεύουν την περιουσία τους και να γνωρίζουν ...
  • Laytime and demmurage calculation 

   Νικήτα, Πηνελόπη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-12)
   Σκοπός: Η πανδημία προκάλεσε διακοπές στις αλυσίδες εφοδιασμού και είχε ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις στη διακίνηση των αγαθών. Τα μέτρα καραντίνας, τα lockdown και οι περιορισμοί στη μετακίνηση ανθρώπων και εμπορευμάτων ...
  • Modern maritime piracy and international law - developments, problems and prospects 

   Καμπόλης, Ιωάννης; Kampolis, Ioannis (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-10)
   Σε αυτή τη διατριβή θα ασχοληθώ με το ζήτημα της πειρατείας στη σύγχρονη εποχή ως ένα διεθνές έγκλημα που αντιμετωπίζεται από μια σειρά νομικών κανόνων του διεθνούς δικαίου καθώς και το δευτερεύον ζήτημα της αντιμετώπισης ...
  • Port management and operational features of Zea Marina and the Covid-19 impact on the global industry 

   Μεγαγιάννη, Γεωργία; Megagianni, Georgia (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-09)
   Όλες οι μαρίνες παγκοσμίως, και ιδιαίτερα οι ελληνικές λόγω των γεωγραφικών τους προδιαγραφών, γίνονται όλο και περισσότερο πόλος έλξης για διάφορους επενδυτές. Το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα είναι ότι παρέχουν άμεση ...
  • Risk management in the shipping industry 

   Γρηγορίου, Χαράλαμπος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-10)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει βασικές και ευρέως αποδεκτές μεθόδους αξιολόγησης κινδύνου. Χρησιμοποιώντας μελέτες από τους επαγγελματίες του κλάδου σε συνδυασμό με ακαδημαϊκές πηγές, καθίσταται σαφές ...
  • Scrubbers in shipping 

   Tsaousis, Konstantinos; Τσαούσης, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-10-31)
  • STCW and safety records 

   Μπούνου, Σταυρούλα; Bounou, Stavroula (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-06)
  • Techno-economic and environmental analysis of the application of onshore power supply onboard a bulk carrier : a case-study approach 

   Dedes, Konstantinos; Δέδες, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-06)
  • The application of MLC & STCW at the crew department of a shipping company 

   Βλάχου, Αλεξάνδρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11)
   Το πρώτο κεφάλαιο αυτής της εργασίας αναλύει τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και τη θέσπιση των διεθνών συμβάσεων για την προστασία της θαλάσσιας ζωής στη θάλασσα (SOLAS) και τη ρύπανση της θάλασσας από τα πλοία MARPOL ...
  • The EU-Ukraine-Russia crisis triangle : evidence of local and global consequences for international trade 

   Τσέτσελη, Κυριαζέτα - Μαρία; Tsetseli, Kyriazeta - Maria (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022)
   Μετά τη Ρωσία, η Ουκρανία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα στην Ευρώπη. Ιστορικά, η Ουκρανία ήταν ένα σημαντικό μέρος των εδαφών που κατοικούσαν οι Ρώσοι (πρόγονοι του σύγχρονου Ρώσοι), μέχρι την εισβολή της Μογγολικής ...
  • The geopolitical effects on the shipping market - The case of Ukraine 

   Oikonomou, Stella - Mavreta; Οικονόμου, Στέλλα - Μαυρέτα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-09)
   Κύριος στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση και παροχή πληροφοριών σχετικά με τις γεωπολιτικές επιπτώσεις στη Ναυτιλιακή Αγορά και η σε βάθος εξέταση της περίπτωσης της Ρωσικής Εισβολής στην Ουκρανία. Η διατριβή ...
  • The impact of Covid-19 in the dry bulk industry 

   Spanakou, Maria - Stavroula; Σπανάκου, Μαρία - Σταυρούλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-10)
   Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ), ο οποίος αναγνωρίζεται ευρέως ως μια εξαιρετικά σημαντική τροποποίηση των κανονισμών για τα καύσιμα, είχε σημαντικό αντίκτυπο στη ναυτιλιακή βιομηχανία και την παγκόσμια οικονομία, ...
  • The importance and evolution of the purchasing department in shipping companies 

   Grillias, George G.; Γρίλλιας, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-11)
   Ο σκοπός της παρακάτω διπλωματικής εργασίας είναι να περιγράψει τη σημαντικότητα αλλά και την εξέλιξη του αγοραστικού τμήματος των ναυτιλιακών επιχειρήσεων τις τελευταίες δεκαετίες. Ομολογουμένως δεν υφίσταται ακριβής ...
  • The role of the DPA and the procedures of the internal audit 

   Τσουκανάς, Σπυρίδων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-10)
   Στην διπλωματική αυτή εργασία παρουσιάζονται αναλυτικά κάποια περιστατικά που συνέβησαν και οδήγησαν στην δημιουργία – εμπλουτισμό για τους κώδικες ISM καιISPS. Σχετικά με τους κώδικες γίνεται παρουσίαση για τους σκοπούς, ...
  • War conflicts and how they affect the freight markets 

   Γεωργίου, Κωνσταντίνα; Georgiou, Konstantina (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-05)
   Ο σκοπός της συγκεκριμένης Διπλωματικής εργασίας είναι να αναλύσει το εύρος επιρροής ενός πολέμου στη ναυτιλιακή ναυλαγορά. Η ναυτιλία λειτουργεί βάσει του μηχανισμού ζήτησης και προσφοράς αλλά αποτελεί και έναν κλάδο ο ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»