Show simple item record

Το νομικό πλαίσιο της φροντίδας υγείας και της κοινωνικής προστασίας των ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην Ελλάδα

dc.contributor.advisorΝτάνος, Αναστάσιος
dc.contributor.authorΦωκιανού, Μαρια
dc.date.accessioned2015-05-27T08:07:25Z
dc.date.accessioned2015-06-19T14:54:03Z
dc.date.available2015-05-27T08:07:25Z
dc.date.available2015-06-19T14:54:03Z
dc.date.issued2015-05-27T08:07:25Z
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/6621
dc.description.abstractΤο δικαίωμα του καθενός στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο σωματικής και ψυχικής υγείας είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα που αναγνωρίζεται σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Η Ευρώπη στο σύνολό της γίνεται συχνά αντιληπτή ως μια ομάδα πλούσιων χωρών, όπου τα συστήματα κοινωνικής προστασίας παρέχουν ολοκληρωμένη προστασία και υγειονομική περίθαλψη για τους πιο ευάλωτους. Λόγω αυτής της αντίληψης, τα συνεχιζόμενα κενά στην κάλυψη της κοινωνικής προστασίας και οι ανισότητες στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας που αντιμετωπίζουν οι ευάλωτες ομάδες δεν λαμβάνουν, μερικές φορές, την απαιτούμενη προσοχή.Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα προγράμματα λιτότητας της κρίσης χρέους του ευρώ, περικόπτουν τις δαπάνες κοινωνικής προστασίας και συρρικνώνουν το κοινωνικό κράτος, το οποίο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του 20ου αιώνα, με αποτέλεσμα πολλά άτομα ή ομάδες να διατρέχουν τον κίνδυνο ή να έχουν περιπέσει σε κατάσταση αποκλεισμού. Μεταξύ αυτών, «ομάδες υψηλού κινδύνου» για κοινωνική αποστέρηση θεωρούνται οι «ευπαθείς κοινωνικές ομάδες» δηλαδή οι ομάδες εκείνες που αντιμετωπίζουν πρόσθετες δυσχέρειες λόγω χαρακτηριστικών που έχουν σχέση με το φύλο, την ηλικία, την εθνοτική προέλευση, το επάγγελμα, το εισόδημα, τις σωματικές αναπηρίες. Η κρίση χρέους στην Ελλάδα, έφερε στην επιφάνεια ένα προβληματικό κράτος πρόνοιας ανίκανο να βοηθήσει τις ευάλωτες ομάδες να αντιμετωπίσουν την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι περικοπές του προϋπολογισμού λιτότητας έλαβαν χώρα, χωρίς να έχουν ληφθεί επαρκώς υπόψη το μέγεθος των επιπτώσεων σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Οι πολιτικές αυτές όξυναν την κατάσταση των ευάλωτων ομάδων και μάλιστα σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες τους αυξάνονται γεωμετρικά και που η αρωγή του κράτους πρόνοιας είναι επιτακτική προκειμένου η κρίση να μην μετατραπεί σε καταστροφή.
dc.language.isoel
dc.subjectΚοινωνική ιατρική
dc.subjectΠολιτική υγείας
dc.subjectΠρωτοβάθμια φροντίδα υγείας -- Ελλάδα
dc.subjectΚοινωνική περιθωριοποίηση -- Ελλάδα
dc.subjectΚοινωνική πρόνοια -- Ελλάδα
dc.titleΤο νομικό πλαίσιο της φροντίδας υγείας και της κοινωνικής προστασίας των ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην Ελλάδα
dc.title.alternativeThe legal framework for the health care and social protection of vulnerable groups in Greeceen
dc.typeMaster Thesis
europeana.isShownAthttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/6621
dc.identifier.call362.1 ΦΩΚ
dc.description.abstractENThe right of everyone to the highest attainable standard of physical and mental health is a human right recognized at international, European and national levels. Europe as a whole is often perceived as a group of wealthy countries where social protection systems provide comprehensive protection and health care for the most vulnerable. Because of this perception, the persisting gaps in social protection coverage and inequities in access to health services experienced by vulnerable groups receive, sometimes, little attention. Within the European Union, the austerity programmes of the euro debt crisis by limiting social protection expenditures shrink the welfare state, which is one of the greatest achievements of the 20th century. As a matter of fact, many individuals or groups are at risk or have fallen into social exclusion. Among them, "high risk" for social deprivation are considered "vulnerable groups" that is, groups that face additional difficulties because of characteristics associated with gender, age, ethnic differences, occupation, income, physical disabilities.The debt crisis in Greece exposed a problematic welfare state, already unfit to help vulnerable groups cope with the emergency.Austerity budget cuts have been taken without sufficiently investigating the impacts on those in need. Such policies have sharpened the situation of vulnerable groups, particularly, at a time when their needs are increasing geometrically and the assistance of the welfare state is imperative to ensure that the crisis does not turn into a disaster.
dc.corporate.nameΤεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»