Show simple item record

Διερεύνηση δαπανών υγείας σε επιλεγμένες χώρες της Λατινικής Αμερικής

dc.contributor.advisorΑγιακλόγλου, Xρήστος
dc.contributor.authorΜατράκα, Βιολέττα
dc.date.accessioned2019-12-05T06:38:28Z
dc.date.available2019-12-05T06:38:28Z
dc.date.issued2019-11-04
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/12484
dc.description.abstractΟ τομέας της Υγείας, αποτελεί έναν από τους πιο ευαίσθητους αλλά και πολύπλοκους τομείς για την οικονομική ζωή μίας χώρας. Το υψηλό και ποιοτικό επίπεδο της δημόσιας και ιδιωτικής υγείας, δείχνει στοιχεία ευημερίας και ανάπτυξης, αλλά παράλληλα απαιτεί την υψηλή κατανάλωση των διαθέσιμων πόρων του συστήματος υγείας, που διαθέτει μια χώρα. Σε ένα σύστημα υγείας, η παραγωγικότητα και οι δαπάνες υγείας σχετίζονται άμεσα μεταξύ τους και η σχέση αυτή είναι πολλαπλά τεκμηριωμένη με διάφορες έρευνες και μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ενώ οι χώρες που βρίσκονται σε καλή οικονομική κατάσταση, προστατεύουν και προάγουν τον τομέα της υγείας, για την προστασία των πολιτών. Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η προσπάθεια να διερευνηθεί η συμπεριφορά των δαπανών υγείας των χωρών της Λατινικής Αμερικής και πιο συγκεκριμένα της Αργεντινής, της Βραζιλίας, της Κολομβίας του Μεξικού και της Χιλής σε σχέση με μερικών βασικών μακροοικονομικών μεταβλητών. Οι πληροφορίες που έχουν αναζητηθεί γι΄αυτή τη διερεύνηση είναι τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού και τάσεις, η κατάσταση και οι τάσεις θνησιμότητας, κρίσιμα προβλήματα υγείας και ασθένειες, χρόνιες καταστάσεις και ασθένειες λόγω εξωτερικών αιτιών και τέλος η κατάσταση της υγείας καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, η περιοχή της Λατινικής Αμερικής έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην υγεία, συμπεριλαμβανομένης της επιτυχίας της σε ορισμένους στόχους στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας. Παρόλ’αύτα χρειάζονται ακόμα πολλά βήματα για την αναβάθμιση του συστήματος υγείας την μείωση των δαπανών υγείας και την αύξηση της παραγωγικότητας.el
dc.format.extent71el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/*
dc.titleΔιερεύνηση δαπανών υγείας σε επιλεγμένες χώρες της Λατινικής Αμερικήςel
dc.title.alternativeHealth expenditures study for selected countries of Latin Americael
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENThe health sector is one of the most sensitive and complicated sectors of the financial life of a country. A high-quality level of public health shows signs of prosperity, growth but simultaneously requires a high level of consumption of the available resources in a country's the health care system. In a health care system, productivity and health care expenses are directly correlated and this relationship is well-documented by various researches and studies carried out by the World Health Organization, whilst the countries that possess a good economic state protect and promote the health sector in order to protect their people. The aim of this master thesis is to investigate the behavior of health expenses in the Latin American countries and more specifically of Argentina, Brazil, Colombia, Mexico and Chile correlated with some of the most basic macroeconomic variables. The data researched for this particular study are the population characteristics, trends, situation, mortality rates, critical health problems and illnesses, chronic situations and illnesses due to external causes and finally the health condition during lifetime. During the last decade, Latin America has shown great progress in the health sector, including its success on various goals in the context of Millennium Developmental Goals. On the other hand, in order for the health sector to be upgraded and for the productivity to rise, there are still a lot of changes that need to be done.el
dc.contributor.masterΟικονομικά και Διοίκηση της Υγείαςel
dc.subject.keywordΔαπάνες υγείαςel
dc.subject.keywordΠροσδόκιμο ζωήςel
dc.subject.keywordΛατινική Αμερικήel
dc.subject.keywordΣύστημα υγείαςel
dc.date.defense2019-11-06


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»