Now showing items 1179-1198 of 11145

 • VPN - MOBIKE 

  Μιχαιρίνας, Σωτήριος (2010-02-01)
  Ένα virtual private network (VPN) είναι ένα δίκτυο υπολογιστών στο οποίο οι συνδέσεις μεταξύ των κόμβων είναι από ανοικτές συνδέσεις ή εικονικά κυκλώματα, σε μεγαλύτερα δίκτυα (όπως το Διαδίκτυο), σε αντιδιαστολή με το ...
 • VPNs : σενάρια χρήσης εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPNs) που βασίζονται στο πρωτόκολλο SSL 

  Πλέσσας, Παναγιώτης (2011-06-29)
  Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς και η εξέλιξη της τεχνολογίας ανάγκασε πολλές επιχειρήσεις να αλλάξουν τον τρόπο εργασίας τους. Οι περισσότερες επιχειρήσεις σήμερα έχουν ως κύριο μέλημα την γεωγραφική τους επέκταση και σε ...
 • Vulnerabilities of the Modbus Protocol 

  Ευαγγελίου, Ευαγγελία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-02)
 • Vulnerability assessment των servers unipi.gr and dtps.unipi.gr 

  Φιτσιάλης, Χρήστος (2011-09-30)
  Στη παρούσα εργασία παρατίθενται τα αποτελέσματα της μεθοδολογίας που εφαρμόστηκε για να ανακαλυφθεί η πληροφοριακή υποδομή του πανεπιστημίου Πειραιώς,, ώστε να ανακαλυφθούν τυχόν αδυναμίες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο ...
 • Vulnerability tester: an Android app which finds and exploits application layer vulnerabilities of other apps 

  Μάντος, Πέτρος Λάζαρος Κάρολος; Mantos, Petros Lazaros Karolos; Μπουκικάς, Ευστάθιος; Boukikas, Efstathios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
 • Web - android εφαρμογή για την επικοινωνία των υπαλλήλων με την εταιρεία 

  Γεωργίου, Αντρέας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-06)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως κύριο στόχο την έρευνα, σχεδίαση και ανάπτυξη μιας διαδικτυακής εφαρμογής σε περιβάλλον παγκόσμιου ιστού Web και για κινητές συσκευές με λειτουργικό Android, η οποία θα περιλαμβάνει ...
 • WEB 2.0 και φροντίδα υγείας : η περίπτωση της Αμαλίας Καλυβίνου 

  Μυτιληνάκη, Δωροθέα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2008)
  Οι καινοτομίες της τεχνολογίας της πληροφορικής και της επικοινωνίας συνεχώς διαμορφώνουν νέες εξελίξεις στην παγκόσμια επικοινωνιακή σκηνή. Τα κοινωνικά μέσα και ειδικά τα ιστολόγια προκαλούν μια επανάσταση που αφορά κάθε ...
 • Web application security (HTTP security) 

  Βαλλάτος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  Η Ασφάλεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των εφαρμογών του Διαδικτύου είναι ένα θέμα που ακούμε όλο και περισσότερο τον τελευταίο καιρό. Η παραπάνω συζήτηση φαντάζει όλο και πιο λογική άμα αναλογιστούμε ότι το ...
 • Web Ninja - εργαλείο ανάλυσης ύποπτων αρχείων JavaScript σε πραγματικό χρόνο 

  Ρουσογιαννάκης - Λιάγκος, Σπυρίδων Ε. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-10)
  Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη, ανάλυση και η δημιουργία ενός εργαλείου ελέγχου και ενημέρωσης του χρήστη, για την επικινδυνότητα της ιστοσελίδας την οποία επισκέπτεται. Η ανάλυση του κώδικα γίνεται ...
 • Web services μεταξύ SAP ECC και εφαρμογές Android 

  Αλέπης, Ευθύμιος - Νταβίντ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-11)
  Η παρούσα πτυχιακή επικεντρώνεται στην υλοποίηση web service που δημοσιεύονται από ένα σύστημα SAP ECC και καταναλώνονται από μια εφαρμογή Android. Δύο Web Services υλοποιούνται σε ένα σύστημα SAP ECC και αναλύονται ...
 • Web services στο Moodle 

  Αράπογλου, Ιωάννης (2010-02-09)
  Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ανάλυση και σχεδίαση ενός μηχανισμού που βασίζεται σε Τεχνολογίες Σημασιολογικού Ιστού, ο οποίος θα χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών. Ο μηχανισμός αυτός θα ...
 • What determines bank depositor behavior? 

  Ευαγγελάκος, Ευάγγελος; Evangelakos, Evangelos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
 • What drives the stock returns of maritime companies 

  Τσιτζιλώνη, Βασιλική (2009-10-27)
 • Whole life cycling cost in shipping industry 

  Αρτσιδάκη, Αντιγόνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013-11)
 • Wi-Fi evolution: the IEEE 802.11ax standard for dense wireless local area networks 

  Γότσης, Θεόδωρος; Gotsis, Theodoros (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
 • WiFi integration in future wireless networks 

  Σπυριδάκης, Μιχαήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014)
  To Σύστημα Long Term Evolution (LTE) του Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) γνωστό και ως Evolved Packet System (EPS) είναι μια καινοτόμα κίνηση στον τομέα των ασύρματων επικοινωνιών. Μια τέτοια επαναστατική ...
 • WiMAX network architecture and ASN gateway design 

  Βασιλίεβα, Ευγενία (2009-07-22)
  Το WiMAX που είναι γνωστό ως Worldwide Interoperability for Micro Wave Access είναι ένα πρότυπο σχεδιασμένο από την IEEE ( Institute of Electrical and Electronic Engineers) το οποίο καθορίζεται από το πρωτόκολλο IEEE ...
 • Windows Phone 8.1 File Fuzzer 

  Τσιαμούρης, Σωτήρης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-11)
 • WMS & location system : μελέτη περίπτωσης Μοτοδυναμική Α.Ε. 

  Τζανετάκος, Ηλίας (2011-10-03)
  Το πρώτο κεφάλαιο είναι εισαγωγικό και αφορά το αντικείμενο και τους στόχους της παρούσας εργασίας. Αναφέρεται στη μεθοδολογία μελέτης και εφαρμογής ενός έργου logistics, τη πολυπλοκότητα που το διακρίνει για την επίτευξη ...
 • WMS & νέες τεχνολογίες. Case study: ανάλυση έργου WMS στη Greek Trade 

  Τσορώνης, Ιωάννης (2013-06-18)
  Η διαδικασία της ροής των αγαθών από το σημείο παραγωγής τους στο σημείο κατανάλωσης και η ενδιάμεση αποθήκευσή τους, αποτελούν ζητήματα που απασχολούσαν όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες κατά τη διάρκεια της ιστορίας. Αυτή η ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»